โครงการพักชำระหนี้รถยนต์รอบ 3 ช่วยเหลือคนมีรถจากผลกระทบโควิด

ads

ผลกระทบจากโควิด-19 พักชำระหนี้รถยนต์ได้ที่ไหนบ้าง

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบในหลายด้าน ทั้งสุขภาพร่างกาย เศรษฐกิจ วิถีชีวิต และอื่น ๆ เพื่อช่วยบรรเทาประชาชนที่มีหนี้ให้สามารถชำระหนี้ต่อไปได้และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาให้สามารถพักชำระหนี้ โดยร่วมมือกับธนาคารและสถาบันการเงินต่าง ๆ จากหนี้ที่ประชาชนมีอยู่ ถือว่าหนี้รถยนต์เป็นหนี้ที่คนส่วนใหญ่มี เพราะรถยนต์เป็นยานพาหนะที่คนไทยส่วนใหญ่ใช้เดินทาง มาตรการเยียวยาผู้ที่มีหนี้รถยนต์และได้รับผลกระทบจากโควิดอย่างโครงการพักชำระหนี้รถยนต์ จึงได้รับความสนใจอย่างมาก มีมาแล้ว 2 รอบ สำหรับในปี 2564 นี้ โครงการพักชำระหนี้รถยนต์ รอบ 3 คาดการณ์ว่าจะช่วยเหลือเยียวยาคนมีรถที่ได้รับผลกระทบเช่นเคย ซึ่งจะมีที่ไหนบ้าง เงื่อนไขขอพักชำระหนี้อะไร มีข้อมูลเบื้องต้นมาแนะนำกันที่นี่

โครงการพักชำระหนี้รถยนต์ คืออะไร

โครงการพักชำระหนี้รถยนต์ คือ มาตรการช่วยเหลือเยียวยาคนไทยที่มีหนี้ผ่อนรถยนต์และได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้สามารถขอพักชำระหนี้กับทางธนาคารและสถาบันการเงิน โดยยังไม่ต้องจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ย แต่จะคิดดอกเบี้ยไปเรื่อย ๆ และเก็บในภายหลัง

พักชำระหนี้แตกต่างจากพักหนี้

เพื่อความเข้าใจที่ต้องการในการตัดสินใจขอพักชำระหนี้ ควรรู้ว่าพักชำระหนี้มีความแตกต่างกับการพักหนี้ โดยการพักชำระหนี้จะเป็นการไม่ต้องจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยในช่วงเวลาที่ให้พักชำระ แต่ยังคิดดอกเบี้ยอยู่ และจะเรียกเก็บดอกเบี้ยในภายหลัง ส่วนการพักหนี้เป็นการไม่ต้องจ่ายทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย รวมทั้งไม่คิดดอกเบี้ยในขณะที่พักชำระหนี้ด้วย

เงื่อนไขในการพักชำระหนี้เบื้องต้น

  • ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และเข้าเงื่อนไขที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินกำหนด
  • ชำระหนี้ตามปกติของสัญญาเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการพักชำระหนี้
  • การพักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย จะมีระยะเวลาสูงสุด 3 เดือน หรือ ไม่เกิน 3 งวด
  • มียอดค้างชำระไม่เกิน 90 วัน หรือ 3 งวด ณ วันที่ลงทะเบียน
  • มีค่าใช้จ่ายสำหรับการเลื่อนพักชำระหนี้ออกไปอีก
พักชำระหนี้รถยนต์ ช่วยเหลือเยียวยาจากผลกระทบโควิด-19

มาตรการพักชำระหนี้โครงการพักชำระหนี้รถยนต์

1 ธนาคารกรุงศรี

มาตรการพักชำระหนี้รถยนต์ของสินเชื่อยานยนต์ กรุงศรี ออโต้ ธนาคารกรุงศรี มีดังนี้ สินเชื่อเช่าซื้อและสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ ลดค่างวด ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระ และพักชำระค่างวด สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากโควิด-19 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-740-7400 กด 3 หรือ 5

2 ธนาคาร TTB

มาตรการช่วยเหลือเยียวยาลูกค้าธนาคารทีเอ็มบีและธนชาต สำหรับสินเชื่อรถยนต์ มีดังนี้

  • สินเชื่อรถยนต์ใหม่ รถยนต์ใช้แล้ว และรถแลกเงิน: ลดค่างวด ขยายเวลาการผ่อนชำระ พักชำระค่างวด และมาตรการอื่น ๆ ตามการพิจารณาของธนาคาร
  • สินเชื่อเล่มแลกเงิน: พักชำระค่างวด อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 22% ลดค่างวดผ่อนชำระต่อเดือนสูงสุด 30% ในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. 64 – 31 ก.ค. 64

3 ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 สำหรับสินเชื่อรถยนต์ ดังนี้ ปรับลดค่างวด ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระ พักชำระค่างวดพร้อมกับลดค่างวดและขยายเวลา สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 64

4 ธนาคาร CIMB THAI

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทยมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาสำหรับลูกค้าทั้งลูกหนี้และผู้ค้ำประกัน คือ ลดค่างวดและขยายเวลาชำระหนี้ หรือ การพักชำระหนี้

5 โตโยต้า ลีสซิ่ง

สำหรับลูกค้าโตโยค้า ลีสซิ่ง สามารถเข้าร่วมมาตรการเยียวยาได้ตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค. 64 – 30 มิ.ย. 64 โดยมีให้เลือก 2 ทางเลือก ได้แก่ การพักชำระหนี้ 3 งวด เลื่อนการชำระค่างวดไม่เกิน 3 งวด โดยมีค่าดำเนินการ ดูได้ที่แอปพลิเคชัน TLT Simply และ การปรับโครงสร้างหนี้ โดยค่างวดที่ลดลงจะขึ้นอยู่กับจำนวนงวดที่ได้ขยาย คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยใหม่

ผู้ที่มีหนี้รถยนต์และได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 สามารถขอพักชำระหนี้เพื่อเพิ่มความคล่องตัวทางการเงินและให้มีความสามารถในการชำระหนี้ต่อไปได้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากธนาคารและสถาบันการเงินได้ตามช่องทางต่าง ๆ

READ MORE>>>