29 รายชื่อชุดตรวจ Rapid Test จาก อย. สำหรับใช้ทางการแพทย์

ads

เนื่องจากชุดตรวจโควิด ถูกแบ่งแยกออกเป็น Rapid Antigen และ RT-PCR แต่ อย่างไรก็ดี ชุด Kit เหล่านี้ ยังคงถูกแยกออกต่อไปอีก โดยเป็นแบบสามารถใช้เองที่บ้านได้ และ เฉพาะสำหรับแพทย์ หรือ Professional Use เท่านั้น

Rapid Test สำหรับแพทย์ VS ใช้ที่บ้าน ต่างกันยังไง?

ชุดตรวจ Rapid Test ที่ได้รับการอนุมัติ อย่างที่บอกไปว่า มี 2 แบบ คือแบบแพทย์ใช้ และ แบบ ใช้เองที่บ้าน โดยที่ ชุดตรวจที่ใช้เองที่บ้านนั้น จะออกผลเป็น Detected และ Undetected คือ ไม่ต้องมีการอ่านค่าที่ละเอียดจนเกินไป แค่ตรวจหาว่า มีเชื้อหรือไม่มีเชื้อเท่านั้น

ซึ่งสำหรับของทางการแพทย์แล้ว ชุดตรวจแบบ Healthcare Professions ที่เป็น Rapid Test จะใช้หา Qualitative ที่เกี่ยวกับ igG และ IgM ซึ่งมักใช้ควบคู่ไปกับ การตรวจ Immunity หรือ การตรวจหาภูมิคุ้มกันโควิด ได้ด้วย โดยข้อดีของ ชุดตรวจที่แพทย์ใช้ จะมีดันี้

  1. มาเป็นรูปแบบ Strip Format แสดงผลรวดเร็ว
  2. รวม Antibody Test เข้ามาด้วย ซึ่งสามารถบอกได้ถึง ระยะของการติดเชื้อ เช่นพึ่งเริ่มต้น ระยะกลาง หรือ ระยะปลาย
  3. สามารถบอกได้ถึงภูมิคุ้มกันของผู้ติดเชื้อ หรือ คนที่ไม่ติดเชื้อ
  4. สำหรับใช้ออกผลในห้องแลปเท่านั้น เพราะฉะนั้น จะไม่สามารถใช้หา ผลตรวจเองที่บ้านได้
สำหรับผู้ที่กำลังหา Rapid Test สำหรับใช้ที่บ้านที่ผ่านการอนุมัติของ อย. คลิ๊กที่นี่

29 ชุดตรวจที่ได้รับการอนุมัติจาก อย. สำหรับแพทย์ใช้

รายชื่อนี้ไว้สำหรับตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้มาจาก อย. อ้างอิง https://www.fda.moph.go.th/

รายชื่อชุดตรวจสำหรับ COVID-19 ประเภท Rapid Test แบบตรวจหา Antigen

รูปแบบการใช้โดยบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น (Professional Use Only)

ที่ได้รับการอนุญาตให้ผลิต/นำเข้า จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

ลำดับที่ ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อผู้นำเข้า ชื่อผู้ผลิต วันที่ได้รับอนุญาติ (วัน/เดือน/ปี)
1 STANDARD™ Q COVID-19 Ag Test บริษัท เอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด SD Biosensor, Inc 3/9/2563
2 Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device (nasopharyngeal) บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด Abbott Diagnostics Korea Inc., 12/1/2564
3 1. SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test รหัสสินค้า Ref No. 9901-NCOV-01G
Roche’s Code 09327592043,09327592190
2. SARS-CoV-2 Antigen Control รหัสสินค้า Ref No. 9901-C-NCOV-01G Roche’s Code 09338322190
บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด SD Biosensor, Inc 15/1/2564
4 BIOCREDIT COVID-19 Ag รหัสสินค้า G61RHA20 บริษัท ทิพย์บรรพต กรุ๊ป จำกัด RapiGEN INC. 29/1/2564
5 Instant-View-Plus COVID-19 Antigen Test รหัสสินค้า 05-9315 บริษัท ตรีปัญญา จำกัด ALFA SCIENTIFIC DESIGNS,INC. USA 11/2/2564
6 BIOSYNEX COVID-19 Ag BSS
รหัสสินค้า SW40006
บริษัท ดับเบิ้ล เอส ไดแอคนอสติคส์ จำกัด BIOSYNEX SWISS SA
,SWITZERLAND
16/2/2564
7 Humasis COVID-19 Ag Test รหัสสินค้า ACOVA-7025 บริษัท ทรู เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด Humasis Co.,Ltd. Republic of Korea 16/3/2564
8 Novel Coronavirus (COVID-19) Antigen Test Kit (Colloidal Gold) รหัสสินค้า 303035 บริษัท แปซิฟิค ไบโอเทค จำกัด Hangzhou Laihe Biotech Co., Ltd. China. 18/3/2564
9 COVID-19 Rapid Antigen Test
รหัสสินค้า RCV-RD0201 และ RCV-RD0201B
บริษัท เจเนอรัลไซเอนซ์ เอ็นเตอร์-ไพรส์ จำกัด Reszon Diagnostic International Sdn. Bhd.
Malaysia
29/3/2564
10 Sofia SARS Antigen FIA รหัสสินค้า 20374 บริษัท ซี เมดิค จำกัด Quidel Corporation.  USA 29/3/2564
11 Exdia COVID-19  Ag รหัสสินค้า PR-FC13 บริษัท ทิพย์บรรพต กรุ๊ป จำกัด Precision Biosensor Inc. Republic of KOREA. 16/4/2564
12 OnSite COVID-19  Ag Rapid Test รหัสสินค้า R0182C บริษัท ซี เมดิค จำกัด CTK Biotech, Inc.  USA 16/4/2564
13 CerTest  SARS-CoV-2 รหัสสินค้า SC820001PC บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จำกัด CERTEST BIOTEC S.L., SPAIN 20/4/2564
14 1.     STANDARD F COVID-19  Ag FIA รหัสสินค้า
Cat No. 10COV30D/ Ref No. F-NCOV-01G
2.    STANDARD COVID-19  Ag Control รหัสสินค้า Cat No. 10COVC10/  Ref No. C-NCOV-01G
บริษัท เอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด SD Biosensor Inc. Republic of Korea. 22/4/2564
15 BIOCREDIT COVID-19  Ag
รหัสสินค้า G61RHA20C
บริษัท ทิพย์บรรพต กรุ๊ป จำกัด RapiGEN, Inc., Republic if KOREA. 28/4/2564
16 FORA COVID-19  Antigen Rapid  Test รหัสสินค้า TD-4531 บริษัท เมดิทอป จำกัด TaiDoc Technology Corp., Taipei City Taiwan. 14/5/2564
17 Vstrip COVID-19  Antigen Rapid Test รหัสสินค้า IG10020S01, IG10050S01 บริษัท เจ.เอ.ซี.อินดัสตรี่ จำกัด Panion&BF  Biotech Inc.  Xizhi Factory, Taiwan. 27/5/2564
18 COVID-19  Antigen Rapid Test (Nasopharyngeal  Swab) รหัสสินค้า INCP-AC0502 บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด Acro Biotech,  INC. U.S.A 28/5/2564
19 COVID-19  Antigen Test Kit (Dry Fluorescence  Immunoassay) บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จำกัด Lansion  Biotechnology  Co., Ltd., China. 28/5/2564
20 AFFINOME COVID-19  Ag Rapid  Test Cassette รหัสสินค้า ICOV-01 บริษัท แอฟฟิโนม จำกัด,ประเทศไทย 28/5/2564
21 2019-nCoV-Antigen  Rapid  Test Kit (Colloidal gold immunochromatography) บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จำกัด Beijing Lepu  Medical Technology Co., Ltd. ,
P.R. China
10/6/2564
22 Humasis COVID-19  Ag Test รหัสสินค้า ACOVA-7025 บริษัท ลาโบตรอน จำกัด Humasis Co., Ltd. Republic of Korea 1/7/2564
23 Trueline COVID-19  Ag Rapid Test รหัสสินค้า MICOG-502  (B2503) บริษัท อินโนเมด (ประเทศไทย) จำกัด MEDICON CO., LTD
Vietnam
1/7/2564
24 SARS-CoV-2 Antigen Rapid  Test Kit (Colloidal Gold Immunochromatography) บริษัท ออสท์แลนด์ แคปปิตอล จำกัด Beijing Lepu  Medical Techology  Co., Ltd
P.R. China
5/7/2564
25 SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (GICA) รหัสสินค้า K602-1H, K602-1S, K602-5H,  K602-5S, K602-10H, K602-10S, K602-20H และ K602-20S บริษัท เจเนอรัลไซเอนซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด Shenzhen  Kisshealth Biotechnology  Co., Ltd,
P.R. China
9/7/2564
26 Corona Virus (COVID-19) Antigen  Rapid Test (Colloidal Gold) รหัสสินค้า HYT-G01-03 บริษัท วีเทค เมดิคอล จำกัด Hoyotek  Biomedical  Co., Ltd China. 13/7/2564
27 Panbio COVID-19  Ag Rapid Test Device  (Nasal) รหัสสินค้า 41FK11 และ 41FK21 บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด Abbott Diagnostics Korea Inc., Korea 14/7/2564
28 1.     VITROS  Immunodiagnostic  Products SARS-CoV-2  Antigen Reagent Pack รหัสสินค้า 6199941
2.    VITROS  Immunodiagnostic  Products SARS-CoV-2  Antigen Calibrator รหัสสินค้า 6199942
3.    VITROS  Immunodiagnostic  Products SARS-CoV-2  Antigen Controls รหัสสินค้า 6199943
4.    VITROS  Immunodiagnostic  Products
SARS-CoV-2  Antigen Extraction Buffer รหัสสินค้า 6199944
บริษัท ออร์โธ-คลินิคอล ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 1.) Ortho-Clinical  Diagnostics, United Kingdom
2-4.) Ortho-Clinical  Diagnostics, USA
14/5/2564
29 1.     Elecsys SARS-CoV-2 Antigen รหัสสินค้า 09345272190
2.     Elecsys SARS-CoV-2 Antigen
รหัสสินค้า 09345299190
3.     PreciControl SARS-CoV-2 Antigen รหัสสินค้า 09345302190
4.     SARS-CoV-2 Extraction Solution C รหัสสินค้า 09370099190
5.     SARS-CoV-2 Extraction Solution รหัสสินค้า 09370064190
บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด Roche Diagnostics GmbH, Germany. 31/5/2564

รวมข้อมูลของชุดตรวจโควิด

สำหรับ ราคาชุดตรวจ โควิด Rapid Test นั้น มีความแตกต่างกันออกไป และสามารถรู้ผลได้รวดเร็ว ซึ่งสามารถหาอ่านได้จากข้อมูลด้านล่างนี้