ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ล่าสุด 1 มิ.ย. – 31 ก.ค. 2565 รายละเอียดที่ต้องรู้

ศบค. มีมติขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินอีก 2 เดือน

เมื่อวันที่ 20 พ.ค.65 ที่ประชุม คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้มีมติขยายระยะเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 18 ออกไปอีก 2 เดือน โดยฉบับที่ 17 จะหมดอายุในวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ รายละเอียดติดตามได้ในหัวข้อ ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ล่าสุด 1 มิ.ย. – 31 ก.ค. 2565 รายละเอียดที่ต้องรู้

ขยายเวลาเพื่อรอประกาศให้โควิดเป็นโรคประจำถิ่น

วานนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โรคโควิด-19 หรือ ศบค.เป็นประธานการประชุม เผยว่า ที่ประชุม คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ได้มีมติขยายระยะเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทั่วราชอาณาจักร ครั้งที่ 18 ออกไปอีกสองเดือน ตั้งแต่ 1 มิ.ย.- 31 ก.ค. 2565 เพื่อคงไว้ซึ่งมาตรการป้องกันและควบคุมโรคต่อไป จนกว่าโควิดจะผ่านเกณฑ์ประเมิณจากสาธารณสุขให้กลายเป็นโรคประจำถิ่น

ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
ขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินอีก 2 เดือน ประชาชนยังต้องเคร่งครัดมาตรการป้องกัน

โรคประจำถิ่น หมายถึง

ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขเตรียมที่จะลดระดับความรุนแรงของโควิด-19 เข้าสู่ระยะเป็นโรคประจำถิ่น ซึ่งการจะเป็นเช่นนั้นได้ต้องครบองค์ประกอบหลัก ๆ 3 ปัจจัย ได้แก่ เชื้อโรค คน และสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ

1. เชื้อโรคต้องมีความรุนแรงลดลง ผู้ติดเชื้อไม่มีอาการป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิต

2. ประชาชนมีภูมิคุ้มกันจากการได้รับวัคซีนครบโดส รวมถึงวัคซีนเข็มกระตุ้นมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ลดการป่วยหนักและเสียชีวิตอันเป็นองค์ประกอบเงื่อนไขข้อแรกที่นำมาพิจารณา และ

3. สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวย หมายถึงระบบสาธารณสุขและยาที่พร้อม

โรคประจำถิ่น มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า (Endemic) หมายถึง โรคที่ระบาดในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง เช่น ทวีป กลุ่มประเทศ หรือประเทศ โดยต้องมีการเจ็บป่วยในอัตราคงที่ คาดการณ์ได้ ตัวอย่างโรคประจำถิ่นที่เข้าข่ายได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น

ระดับความรุนแรงของโรคมี 4 ระยะ ได้แก่

1. โรคประจำถิ่น หมายถึง เป็นระยะที่เกิดการระบาดในพื้นที่ใด ๆ โดยเป็นการระบาดที่สามารถคาดการณ์ได้

2. การระบาด หมายถึง ระยะที่ โรคประจำถิ่นได้แพร่ระบาด และมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นผิดปกติ (ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปในระยะเวลาอันสั้น) เช่น การระบาดของโรคไข้เลือดออกในปี พ.ศ.2562

3. โรคระบาด หมายถึง เป็นระยะที่มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง มีผู้ติดเชื้อมากเกินที่จะคาดการณ์ได้ เช่น โรคอีโบลาที่เกิดการระบาดในทวีปแอฟริกาข้ามไปยังทวีปอื่น ๆ ช่วงระหว่างปี พ.ศ.2557-2559

4. การระบาดครั้งใหญ่ทั่วโลก หมายถึง ระยะที่แพร่ระบาดสูงสุดลุกลามไปทั่วโลก เช่น ไข้หวัดใหญ่สเปน ในปี พ.ศ. 2461 และ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019
อ้างอิงข้อมูล : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

โควิด 19 จะเป็นโรคประจำถิ่นได้เมื่อไหร่

เดิมที่กระทรวงสาธารณสุขวางแผนเปลี่ยนโควิดให้กลายเป็นโรคประจำถิ่นตามโรดแมพ 3+1 ดังนี้

ระยะที่ 1 = ตั้งแต่วันที่ 12 มี.ค.- ต้น เม.ย.65 เรียกระยะนี้ว่า “ระยะต่อสู้” เป็นระยะลดการระบาด ลดความรุนแรง ลดจำนวนผู้ติดเชื้อ

ระยะที่ 2 = ตั้งแต่ เม.ย.-พ.ค.65 เรียกระยะนี้ว่า “รักษาระดับ” เป็นระยะที่รักษาระดับผู้ติดเชื้อไม่ให้สูงขึ้นเป็นระนาบและลดลงเรื่อย ๆ

ระยะที่ 3 = ตั้งแต่ปลาย พ.ค.-30 มิ.ย.65 เรียกระยะนี้ว่า “ลดจำนวน” เป้าหมายลดจำนวนผู้ติดเชื้อให้เหลือ 1,000 – 2,000 ราย

ระยะที่ 4 = ตั้งแต่ 1 ก.ค.2565 เป็นต้นไป เรียกระยะนี้ว่า “โรคประจำถิ่น” คือ ออกจากโรคระบาดเข้าสู่โรคประจำถิ่น

อย่างไรก็ตามหลังมีการประกาศขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 18 ไปอีก 2 เดือน เริ่มใช้ 1 มิ.ย. – 31 ก.ค. 2565 เท่ากับว่าโรดแมพที่ตั้งเป้าไว้มีอันต้องเลื่อนออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ไทม์ไลน์ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 18 ครั้ง

ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 – วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 – วันที่ 30 มิถุนายน 2563
ครั้งที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ครั้งที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 – วันที่ 31 สิงหาคม 2563
ครั้งที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 – วันที่ 30 กันยายน 2563
ครั้งที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – วันที่ 31 ตุลาคม 2563
ครั้งที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
ครั้งที่ 8 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – วันที่ 15 มกราคม 2564
ครั้งที่ 9 ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
ครั้งที่ 10 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 – วันที่ 31 มีนาคม 2564
ครั้งที่ 11 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 – วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
ครั้งที่ 12 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 – วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
ครั้งที่ 13 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 – วันที่ 30 กันยาย 2564
ครั้งที่ 14 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ครั้งที่ 15 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – วันที่ 31 มกราคม 2565
ครั้งที่ 16 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 – วันที่ 31 มีนาคม 2565
ครั้งที่ 17 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 – วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
ครั้งที่ 18 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 – วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

และทั้งหมดนี้ก็คือ รายละเอียดที่ต้องรู้ ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ล่าสุด 1 มิ.ย. – 31 ก.ค. 2565 ที่ทาง ศบค. ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคมที่ผ่านมา คงต้องรอติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดต่อไปว่าประเทศไทยจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ให้ลดลงเข้าตามเงื่อนไขเปลี่ยนโควิดให้กลายเป็นโรคประจำถิ่นได้เมื่อไหร่ หากมีความคืบหน้าทีมงานจะนำมาอัปเดตให้ได้ทราบในโอกาสต่อไป

อ่านเพิ่มเติม