ขยายเวลาจ่ายเงินเยียวยาประกันสังคม 15,000 บาท ถึง 31 ตุลาคมนี้

1ประกันสังคม ขยายเวลาจ่ายชดเชยรายได้ลูกจ้างออกไปอีก

มาตรการเยียวยาประกันสังคม ถือเป็นในการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จนทำให้ขาดรายได้ เพราะว่างงานหรือตกงานแบบไม่ทันตั้งตัว เพียงแต่มาตรการเยียวยาที่สำนักงานประกันสังคมออกมานั้น ก็มีความแตกต่างกันไปตามแต่ละมาตรา อาทิ

  • ผู้ประกันตน มาตรา 39 ได้รับความคุ้มครองเพียง 6 กรณี คือ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ แต่ไม่คุ้มครองกรณีว่างงาน
  • ผู้ประกันตน มาตรา 40 ต้องหยุดกิจการชั่วคราว หรือว่างงานเพราะปิดกิจการ จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ เมื่อเจ็บป่วยเท่านั้น

ขณะที่ผู้ประกันตน มาตรา 33 จะได้รับเงินช่วยเหลือกรณีว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัยลดหลั่นกันไปตามเหตุที่เกิดขึ้น อย่างกรณีถูกเลิกจ้างในช่วงโควิด-19 (ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป) ได้รับเงิน 70% ของค่าจ้างรายวัน แต่ไม่เกิน 200 วัน เป็นต้น

นอกจากมาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตนดังกล่าวแล้ว ทางสำนักงานประกันสังคม มีมติอนุมัติจ่ายเงินเยียวยาแก่ผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่ส่งเงินสมทบ ไม่ครบ 6 เดือน เป็นเงิน 15,000 บาท โดยจ่ายเพียงครั้งเดียว ซึ่งตามกำหนดการเดิม ทางประกันสังคมจะโอนเงินชดเชยรายได้ 15,000 บาท ให้ผู้ประกันตน ประกันสังคม มาตรา 33 ที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563

แต่ปรากฏว่า เมื่อครบกำหนดยังมีผู้มีสิทธิ์กว่า 50,000 คนที่ยังไม่ได้รับเงิน เนื่องจากบัญชีธนาคารตกหล่น ด้วยเหตุนี้เองที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติขยายเวลาชดเชยรายได้ เยียวยา 15,000 บาท ให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 ไปถึงเดือนตุลาคม 2563 พร้อมกำชับให้สำนักงานประกันสังคมเร่งแก้ไขเลขที่บัญชีของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ด้วยการโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนแทน

เช็กที่นี่ ได้รับเงินชดเชยโควิด19 ประกันสังคม หรือไม่ ?

(1) เข้าเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “ตรวจสอบสิทธิ์มาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(COVID-19)ซึ่งยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา”

เข้าเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม เพื่อเช็กเรื่องเงินเยียวยาโควิด-19
เข้าเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม เพื่อเช็กเรื่องเงินเยียวยาโควิด-19

(2) จากนั้นทำการ กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 13 หลัก และกรอกตัวเลขให้ตรงกับรูปภาพ เมื่อกรอกเสร็จแล้วให้ทำการกดปุ่ม “ตรวจสอบสิทธิ์” ด้านล่าง

กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน และกรอกตัวเลขให้ตรงกับรูปภาพ เพื่อเช็กสิทธิ์
กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน และกรอกตัวเลขให้ตรงกับรูปภาพ เพื่อเช็กสิทธิ์

(3) ระบบจะทำการตวจสอบและแจ้งว่า ผู้ประกันตนที่กรอกข้อมูล ได้รับสิทธิรับเงินชดเชยรายได้หรือไม่ ?

ระบบจะทำการตวจสอบและแจ้งว่า คุณได้รับเงินเยียวยา 15,000 บาท หรือไม่
ระบบจะทำการตวจสอบและแจ้งว่า คุณได้รับเงินเยียวยา 15,000 บาท หรือไม่

READ MORE :