Home Promotions.co.th News Entertainment ยืดระยะเวลาบัตรรายปี – ซาฟารีเวิล์ดต่อเวลา ให้ถึง 1 ปี ไม่ต้องซื้อใหม่

ยืดระยะเวลาบัตรรายปี – ซาฟารีเวิล์ดต่อเวลา ให้ถึง 1 ปี ไม่ต้องซื้อใหม่

สำหรับการเข้าชมสวนสัตว์อย่าง Safari World นั้น บางคนมีการซื้อบัตรสำหรับรายวัน แต่บางคนที่เที่ยวบ่อยก็จะซื้อรายปีไปเลยครั้งเดียว อย่างไรก็ดี ในช่วงโควิดที่ผ่านมานั้น ทำให้ไม่สามารถเที่ยวซาฟารีเวิล์ดได้ และผู้ที่ถือบัตรอาจเสียผลประโยชน์ ซึ่งอาจหมดอายุไปในช่วงนั้นพอดี แต่วันนี้ทางสวนสัตว์ออกมาประกาศมากตรการใหม่แล้ว

ต่ออายุบัตรรายปี Safari 365 ไปอีก 1 ปี

สำหรับผู้ที่มีการซื้อบัตรซาฟารีเวิล์ด ในปี 2563 ที่ผ่านมา (บัตร Safari 365)ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 13 สิงหาคม 2563 จะได้รับสิทธิ์ในการต่ออายุ ไปอีก 1 ปี  จากวันหมดอายุบัตร โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ นั่นแปลว่าจะสามารถใช้บัตรรายปีได้ยาวถึงปี 2564 (2022) เลยทีเดียว โดยมีการประกาศอย่างเป็นทางการดังนี้

ยกตัวอย่างเช่นซื้อบัตร Safari 365 รายปี ในวันที่ 10 กรกฏาคม 2563 หมดเขต 10 กรกฎาคม 2564 แต่เนื่องจากการต่ออายุไปอีก 1 ปี จะหมดเขตวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 โดยอัติโนมัติ

ประกาศ
ขยายอายุบัตรสมาชิกรายปี (เพิ่มสิทธิ์)

เนื่องจากคณะกรรมการบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) ได้อนุมัติเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 
ให้เอเย่นต์จัดทำโปรโมชั่นบัตร “Safari 365” Annual Ticket เป็นกรณีพิเศษ 
เนื่องจากประเทศไทยเกิดช่วงไวรัสโควิด-19 จึงให้นโยบายส่งเสริมไทยเที่ยวไทย 
และให้สิทธิประโยชน์กับสมาชิกที่สมัครบัตรสมาชิกรายปี 
ในช่วง วันที่ 1 มกราคม - 13 สิงหาคม 2563 โดยยินดียืดอายุบัตรสมาชิกออกไปอีก 1 ปี 
ฟรี จากวันหมดอายุเดิมของบัตรโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องทำบัตรใหม่ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ facebook/safariworld.bangkok โทร. 0 2518 1000

อ้างอิง Safari World Facebook Official 

ซื้อปลายปี 2562 ได้รับสิทธิ์หรือไม่?

สำหรับบัตร Safari 365 รายปี ที่มีการซื้อในช่วงปลายปี 2562 ก่อนการเกิดโควิด จะได้รับการต่ออายุไปอีก 4 เดือน จากวันหมดบัตรเช่นเดียวกัน

ยกตัวอย่างเช่น ซื้อ วันที่ 5 ธันวาคม 2562 หมดเขต 5 ธันวาคม 2563 จะได้รับการต่อไปอีก 4 เดือน คือจะหมดอายุในวันที่ 5 เมษายน 2564 โดยประมาณ

สำหรับรายละเอียดอื่นๆ การเช็คราคาบัตร ซาฟารีเวิล์ด ในปี 2563 สามารถตรวจสอบได้ ที่นี่

Exit mobile version