ประกันสังคมทันตกรรม 2565 สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ผู้ประกันตนควรรู้ !

ทำฟัน ไม่ต้องสำรองจ่าย

สำหรับผู้ที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเป็นประจำทุก ๆ เดือน รู้หรือไม่ว่า ประกันสังคมมีสิทธิประโยชน์ในด้านทันตกรรมไว้เพื่อผู้ประกันตนอย่างเรา ๆ ด้วย แต่เชื่อว่าหลายคนอาจมองข้ามสิทธิทำฟันไป เพราะมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย จึงไม่ได้ให้ความสนใจกับสิทธิประโยชน์ที่ตัวเองมี แม้จะเป็นเช่นนั้น ก็ไม่ควรลืมว่าเงินที่ถูกหักเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือนนั้น ส่วนหนึ่งก็เพื่อเป็นสวัสดิการด้านทันตกรรม

ที่สำคัญ ปัญหาสุขภาพช่องปากและฟันแม้ดูไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่ก็เป็นปัญหาที่กวนใจไม่น้อยทีเดียว ฉะนั้น ถ้าเราไปใช้สิทธิทำฟันทุกปี หากเจอปัญหาสุขภาพฟัน ก็รีบรักษาแต่ได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ ไม่ต้องรอจนเป็นหนัก นอกจากต้องเจ็บตัวเพิ่ม ยังต้องเสียเงินค่ารักษาจำนวนมากอีกต่างหาก และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเอง มาดูกันดีกว่าว่า สิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรมของประกันสังคมนั้น มีอะไรบ้าง แล้วเบิกได้เท่าไหร่ ?

ประกันสังคมทันตกรรมใครมีสิทธิ์บ้าง ?

ไม่ใช่ทุกคนที่จ่ายเงินสมทบประกันสังคมจะได้รับสิทธิทันตกรรม แต่คนที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทำฟันประกันสังคม ต้องเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 และ 39 เท่านั้น ไม่รวมผู้ประกันตน มาตรา 40 และที่สำคัญคือ จะต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ครบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนเดือนที่เข้ารับบริการทำฟัน โดยจะเป็นช่วงเดือนไหนก็ได้

และในกรณีที่ผู้ประกันตนส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมครบ 3 เดือน แต่ได้ลาออกจากที่ทำงาน ก็ยังสามารถเข้ารับบริการทันตกรรมได้ เพราะสิทธิประกันสังคมในการทำฟัน ยังคุ้มครองต่ออีก 6 เดือน นับจากวันที่ลาออกนั่นเอง

ประกันสังคมทันตกรรมทำอะไรได้บ้าง

กรณีทันตกรรมถือเป็นสิทธิประโยชน์อีกอย่างหนึ่ง ซึ่งผู้มีประกันสังคมหรือผู้ประกันตนจะได้รับอยู่แล้ว และมีค่าบริการทางการแพทย์อย่างที่เราทราบกันดี ก็คือ ปีละไม่เกิน 900 บาท สำหรับการทำฟันที่สามารถไปใช้บริการได้ ก็คือ

 • อุดฟัน
 • ถอนฟัน
 • ขูดหินปูน
 • ผ่าฟันคุด

โดยไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน หากเข้ารับบริการ ณ สถานพยาบาลหรือคลินิกที่ทำข้อตกลงไว้ แต่หากค่ารักษาฟัน สูงกว่า 900 บาท ขึ้นไป ผู้ประกันตนจะต้องเป็นคนจ่ายในส่วนต่างนั้นเอง

ประกันสังคมทันตกรรมทำฟันปลอมได้ไหม

ผู้ประกันตนยังสามารถทำฟันปลอมได้ด้วย โดยจะมีสิทธิ์ได้รับค่าทำฟันปลอมและค่ารักษาพยาบาล ภายในระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันที่ใส่ฟันเทียมนั้น ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

ใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้บางส่วน
 • จำนวน 1-5 ซี่ ได้เท่าที่จ่ายในวงเงินไม่เกิน 1,300 บาท
 • มากกว่า 5 ซี่ ได้เท่าที่จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาท
ใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปาก
 • ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปากบนหรือล่าง เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน 2,400 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ใส่ฟันเทียม
 • ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปากบนและล่าง เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน 4,400 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ใส่ฟันเทียม

ประกันสังคมทันตกรรมใช้สิทธิที่คลินิกได้ไหม

ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิทำฟัน ประกันสังคมได้ทั้งกับโรงพยาบาลรัฐ เอกชน รวมถึงคลินิกทันตกรรมก็ได้ด้วยเช่นกัน แต่ต้องเป็นสถานพยาบาลที่ประกันสังคมระบุไว้

หลักฐานที่ในการยื่นคำขอรับประโยชน์กรณีทันตกรรม ประกันสังคม

สำหรับผู้ประกันตนที่เข้าทำฟันในสถานพยาบาลหรือคลินิกที่ไม่ได้ทำตามข้อตกลงเรื่องการเบิกจ่ายเงิน จะต้องสำรองจ่ายเอง แล้วนำหลักฐานดังนี้ มายื่นต่อสำนักงานประกันสังคมใกล้บ้าน เพื่อขอรับประโยชน์ทดแทนตามกฎหมายประกันสังคมได้ ภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่เข้ารับบริการตามระบุในใบรับรองแพทย์

 • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม (สปส.2-16)
 • ใบรับรองแพทย์
 • ใบเสร็จรับเงิน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
 • เวชระเบียนของแพทย์ผู้รักษา(กรณีเบิกฟันปลอมฐานอคริลิก)
 • กรณีขอรับเงินทางธนาคาร ให้แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีธนาคาร

อย่างไรก็ดี การทำฟันตามสิทธิประกันสังคมนั้น ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้เพียงปีต่อปีเท่านั้น ไม่สามารถนำสิทธิทำฟันปีนี้ ไปทบเพื่อใช้รวมกับปีถัดไปได้ ฉะนั้น ใครที่รู้ตัวว่า ยังไม่ได้ใช้สิทธิทำฟัน ประกันสังคมแล้วล่ะก็ อย่าลืมไปใช้สิทธิของตนกันนะ


READ MORE :
Previous articleกระเป๋าโน๊ตบุ๊ค กันน้ำ กันกระแทก ซื้อที่ไหน ราคาเท่าไหร่
Next articleดีลทั่วไทยสุดคุ้ม เมื่อซื้อ McDonald’s ครบ 299 บาท แถมฟรี Voucher มูลค่ากว่า 200,000 บาท