ดีเดย์ ! 29 ม.ค. ลงทะเบียน www.เราชนะ.com ห้ามซื้ออะไรบ้าง

ads

เตรียมตัวให้พร้อม !

อีกเพียงไม่กี่วัน โครงการ “เราชนะ” หนึ่งในมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่รัฐบาลมติช่วยเหลือค่าครองชีพให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และลงทะเบียน www.เราชนะ.com เป็นเงิน 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน (ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เดือนมีนาคม 2564) ก็พร้อมเปิดแพลตฟอร์มให้ผู้ได้รับสิทธิลงทะเบียน #เราชนะ กันแล้ว

และก่อนจะเริ่มลงทะเบียนเราชนะ พร้อม ๆ กันในวันที่ 29 มกราคม 2564 ลองมาทบทวนกันก่อนว่า ใครมีสิทธิเข้าร่วมโครงการเราชนะบ้าง ? บุคคลกลุ่มไหนต้องลงทะเบียน www.เราชนะ.com ไปจนถึงวงเงิน 7,000 บาท ที่ได้รับสามารถนำไปซื้อ-ห้ามซื้ออะไรบ้าง

ลงทะเบียนเราชนะ เงินเยียวยา 3,500 บาท เมื่อไหร่ ?

 • เว็บไซต์ www.เราชนะ.com พร้อมเปิดให้ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่ช่วงเวลา 06.00 – 23.00 น. และตรวจสอบสิทธิได้ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ได้รับสิทธิตามโครงการเราชนะ

1. ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33

2. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง

3. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ไม่เป็นผู้รับบํานาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

4. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ในปีภาษี 2562

5. ไม่มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

กลุ่มที่ต้องลงทะเบียน www.เราชนะ.com รับเงินเยียวยา 7,000 บาท

 • กลุ่มผู้ที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูลกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และกลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชันเป๋าตัง อาทิ วินมอเตอร์ไซค์ แท็กซี่ ผู้ส่งอาหารเดลิเวอรี่ ร้านค้า เกษตรกรที่ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร

เราชนะ ใช้จ่ายผ่านช่องทางใด

สำหรับรูปแบบการใช้จ่ายเงินจากโครงการเราชนะ จะไม่สามารถเบิกเงินสดได้ โดยต้องนำไปใช้จ่ายผ่านระบบที่กำหนด ทั้งนี้ เป็นการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้น

เราชนะ ใช้จ่ายได้ถึงวันไหน

 • ผู้ได้รับสิทธิตามโครงการเราชนะ สามารถใช้วงเงินช่วยเหลือได้ตั้งแต่ที่ได้รับเงิน ไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 หากใช้ไม่หมด ไม่สามารถเก็บมาใช้อีกได้

ลงทะเบียน www.เราชนะ.com สำเร็จ ใช้ได้ที่ไหนบ้าง

 • ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ
 • ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง
 • ขนส่งสาธารณะต่าง ๆ อาทิ รถแท็กซี่ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง โดยที่หากทางผู้ให้บริการลงทะเบียนกับเราชนะ ก็จะมีกระเป๋าตังค์ไว้ใช้สำหรับโอนเงิน
 • บริการต่าง ๆ ซึ่งผู้ให้บริการนั้นต้องลงทะเบียนกับทางเราชนะเช่นเดียวกัน ผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้บริการได้จากร้านค้าที่มีโลโก้เราชนะ และคนละครึ่ง

เราชนะ ซื้อสินค้าอะไรได้บ้าง ?

 • เพื่อชำระค่าสินค้า เครื่องดื่ม และอาหาร
 • เพื่อชำระค่าโดยสารรถจักรยานยนต์สาธารณะ รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI – METER) และรถตู้โดยสารประจำทางที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
 • ชำระค่าบริการต่าง ๆ
 • ชำระค่าเช่าบ้าน แต่ทั้งนี้ ผู้รับเงินต้องมีแอปพลิเคชันถุงเงิน

เราชนะ ห้ามนำไปซื้อสินค้าอะไรบ้าง ?

 • สลากกินแบ่งรัฐบาล (ล็อตเตอรี่)
 • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • บุหรี่ หรือยาสูบที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น

สำหรับกลุ่มที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถไปลงทะเบียนเราชนะได้ที่ธนาคารของรัฐ ทั้งนี้ ต้องรอติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้ง ว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ? เพื่อลงทะเบียนเราชนะ ณ ธนาคารของรัฐ ตลอดจนช่องทางรับเงิน และช่องทางใช้จ่าย ซึ่งหากมีความคืบหน้าเรื่องดังกล่าว ทีมงาน Promotions.co.th จะรีบมาอัปเดตข้อมูลให้ทราบทันที


READ MORE :