เช็คด่วน! มาตรการเตือนภัยโควิดระดับ 4 ป้องกันการแพร่ระบาด

สธ. ยกระดับเตือนภัยโควิดระดับ 4 ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร เช็คที่นี่

เริ่มต้นปี 2565 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงไม่สามารถควบคุมได้ ที่ผ่านมาไวรัสโคโรนา 2019 ได้กลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ใหม่ชื่อว่าโอมิครอน สามารถแพร่เชื้อได้ง่ายและรวดเร็วทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกพุ่งสูงขึ้น ทำให้การแพร่ระบาดของโควิดน่ากังวลเป็นอย่างยิ่ง โดยประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อโอมิครอนแล้วประมาณ 2,338 ราย กว่า 55 จังหวัด และคาดว่าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง กระทรวงสาธารณสุขจึงมีมติประกาศยกระดับมาตรการเตือนภัยโควิดระดับ 4 เพื่อป้องกันและควบคุมโรคระบาด ซึ่งจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้าง สามารถเช็คได้ที่นี่

อัปเดตล่าสุด ยอดสะสมผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทยกว่า 2.2 ล้านราย

วันที่ 7 มกราคม 2565 กระทรวงสาธารณสุขได้อัปเดตสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยล่าสุด เปิดเผยข้อมูลว่าวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 7,526 ราย ทำให้มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิดในประเทศไทยสะสมรวมแล้วกว่า 2,223,913 ราย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 19 ราย

กระทรวงสาธารณสุขประกาศมาตรการเตือนภัยโควิดระดับ 4

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 กระทรวงสาธารณสุขได้ประชุมและมีมติยกระดับเตือนภัยโควิด-19 จากระดับ 3 เป็นระดับ 4 เนื่องจากมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นการแจ้งเตือนและขอความร่วมมือจากประชาชนให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ที่รัดกุมมากขึ้น ทั้งในสถานที่เสี่ยง การเดินทางไปสถานที่เสี่ยง การเดินทางในประเทศ และการเดินทางไปต่างประเทศ รวมทั้งจะมีการปรับพื้นที่สีตามความรุนแรงของการระบาดในแต่ละจังหวัด ซึ่งรอมติในที่ประชุมในวันที่ 7 มกราคม 2565 นี้ด้วย

มาตรการเตือนภัยโควิดระดับ 4 ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร

1. หลีกเลี่ยงร่วมงานกิจกรรมหรือไปในสถานที่ที่มีคนจำนวนมากร่วมตัวกัน

2. งดเดินทางไปสถานที่เสี่ยง เดินทางข้ามจังหวัด เดินทางไปต่างประเทศ และงดโดยสารขนส่งสาธารณสุขทุกประเภทโดยไม่จำเป็น แต่หากมีความจำเป็นให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด

3. งดรับประทานอาหารและดื่มสุราในสถานที่เสี่ยงและในสถานที่ที่ระบบระบายอากาศไม่ดี มีคนจำนวนมาก และคนไม่สวมหน้ากากอนามัย

4. ผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศให้เข้าสู่ระบบกักตัวที่เข้มงวดขึ้นและมีการปรับมาตรการเพิ่มเติมขึ้น เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อภายในประเทศ

ทั้งนี้สำหรับการรับประทานอาหารที่ร้านอาหารข้างนอกหรือในห้างสรรพสินค้า ยังคงผ่อนปรนให้สามารถนั่งรับประทานได้อยู่ แต่ต้องมีความระมัดระวังเนื่องจากการรับประทานอาหารจำเป็นต้องถอดหน้ากากออกทำให้มีความเสี่ยงติดเชื้อมากขึ้น หากถอดหน้ากากไม่นานความเสี่ยงก็จะน้อยลง โดยสามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด เช่น ตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจ ATK ล้างมือให้สะอาด เว้นระยะห่าง รวมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

สวมใส่หน้ากากอนามัย
ตรวจโควิด

คำแนะนำการปฏิบัติตัวหากเตือนภัยโควิดยกระดับ 5

หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มีความรุนแรงขึ้น อาจต้องยกระดับเตือนภัยโควิดเป็นระดับ 5 โดยมีคำแนะนการปฏิบัติตัวตามมาตรการเตือนภัยโควิดระดับ 5 ดังนี้

  • มีมาตรการเคอร์ฟิว (Curfew) ต้องคัดกรองคนก่อนเข้าพื้นที่ในทุกสถานที่
  • ในสถานที่เสี่ยงให้เปิดเฉพาะพื้นที่ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาด
  • ห้ามรวมกลุ่มคนจำนวนเกิน 5 คน
  • งดการใกล้ชิดกันที่บ้านสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน
  • งดรับประทานอาหารร่วมกันหรือดื่มสุราในร้าน
  • งดไปในสถานที่ที่มีระบบปรับอากาศไม่ดี อากาศถ่ายเทไม่สะดวก
  • การเดินทางเข้าประเทศจะต้องมีการกักตัวก่อนทุกราย
  • งดออกนอกบ้าน หากมีความจำเป็นให้เดินทางโดยรถส่วนตัว หลีกเลี่ยงการใช้รถสาธารณะ หรือควรคัดกรองโควิดและปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
  • ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล Universal Prevention โดยเน้นสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
  • งดการเดินทางไปต่างประเทศ หากมีการเดินทางเข้าประเทศ จะต้องกักตัวในระบบ Alternative Quarantine (AQ)

จากการประกาศยกระดับเตือนภัยโควิดระดับ 4 ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 เพื่อควบคุมไม่ให้การแพร่ระบาดรุนแรงขึ้นซึ่งอาจทำให้ต้องยกระดับ 5 ส่งผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตและเศรษฐกิจ

READ MORE>>>