สรุปชัด เคานท์ดาวน์ปีใหม่ 2565 ทำอะไรได้ ไม่ได้บ้าง

เช็คที่นี่ คืนส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2022 ฉลองได้ถึงกี่โมง

พอใกล้เข้าสู่เทศกาลปีใหม่ 2565 หลายคนต่างรีบเช็คปฏิทินมองหาวันหยุดยาว เพื่อแพลนทริปท่องเที่ยวต่างจังหวัด เดินทางกลับบ้าน หรือหาสถานที่เคาท์ดาวน์ปีใหม่ แน่นอนว่า กิจกรรม Countdown ช่วงเวลาที่ได้ยืนนับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่ท่ามกลางบรรยากาศสุดครึกครื้น พร้อมชมการแสดงพลุสุดอลังการเป็นสิ่งที่ใครหลายคนต่างถวิลหา ทั้งคาดเดาว่า ปีใหม่ 2565 จะจัดปาร์ตี้เคาท์ดาวน์ปีใหม่ได้หรือไม่ ซึ่งเรื่องนี้ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ได้มีประกาศออกมาอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว ว่าสามารถจัดงานเทศกาลปีใหม่ 2022 ได้ ภายใต้มาตรการการป้องกันควบคุม โควิด-19 และวันนี้ Promotions.co.th พาไปดูกันว่า เคาท์ดาวน์ปีใหม่ได้ถึงกี่โมง มีอะไรที่ทำได้หรือไม่ได้บ้าง ?

คืนเคาท์ดาวน์ บริโภคสุราได้ไม่เกิน 01.00 น.

ขึ้นชื่อว่างานเฉลิมฉลองย่อมมามีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่คู่กับงานด้วย ส่วนจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับสมาชิกที่ร่วมงาน แต่ไม่ว่าจะดื่มมากหรือน้อยในงานปีใหม่ 2565 ทาง ศบค. อนุญาตให้มีการบริโภคสุราได้ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และวันที่ 1 มกราคม 2565 เฉพาะร้านที่เปิดโล่ง และมีอากาศถ่ายเทสะดวกเท่านั้น ทั้งต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่สาธารณสุขกำหนด (COVID Free Setting) อย่างเคร่งครัด โดยสามารถเปิดให้บริการและให้นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติ บริโภคสุราได้ไม่เกินเวลา 01.00 น.

คืนเคาท์ดาวน์ บริโภคอาหารในร้านได้ตามปกติ

ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ร้านอาหารทั้งในและนอกศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า หรือสถานที่อื่น ๆ ที่มีร้านอาหารสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติภายใต้มาตรการดังต่อไปนี้

ร้านอาหารเปิดให้บริการตามปกติในคืนเคาท์ดาวน์
ร้านอาหารเปิดให้บริการตามปกติในคืนเคาท์ดาวน์
พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง)

อนุญาตให้บริโภคอาหารในร้านได้ เปิดได้ตามปกติ แต่ไม่เกิน 23.00 น. (ห้ามการบริโภคสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน)

พื้นที่ควบคุม (สีส้ม)

อนุญาตให้บริโภคอาหารในร้านได้ เปิดได้ตามปกติ (ห้ามการบริโภคสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน) ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.สามารถพิจารณากำหนดมาตรการ และเวลาเพิ่มเติมได้ ตามสถานการณ์ของพื้นที่ได้

พื้นที่เฝ้าระวัง (สีเหลือง)

อนุญาตให้บริโภคอาหารในร้านได้ เปิดได้ตามปกติ โดยให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.สามารถพิจารณากำหนดมาตรการ และเวลาเพิ่มเติมได้ ตามสถานการณ์ของพื้นที่ได้

พื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว (สีฟ้า)

อนุญาตให้บริโภคอาหารในร้านได้ เปิดได้ตามปกติ โดยให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.สามารถพิจารณากำหนดมาตรการ และเวลาเพิ่มเติมได้ ตามสถานการณ์ของพื้นที่ได้

มาตรการความปลอดภัย กรณีมีผู้ร่วมงานตั้งแต่ 1,000 คนขึ้นไป

COVID Free Personnel ผู้จัดงาน พนักงาน นักร้อง นักดนตรี
 • ต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบตามเกณฑ์
 • ต้องมีการตรวจ ATK ก่อนจัดงานภายใน 72 ชั่วโมง
 • คัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้างาน ด้วย Thai save Thai หรือแอปพลิเคชันอื่น
 • ถือปฏิบัติตามมาตรการ UP-DMHTA
COVID Free Customer ผู้เข้าร่วมงาน
 • ต้องลงทะเบียน และแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์
 • มีผลตรวจ ATK เป็นลบก่อนเข้างานภายใน 72 ชั่วโมง
 • คัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้างาน ด้วย Thai save Thai หรือแอปพลิเคชันอื่น
 • ถือปฏิบัติตามมาตรการ UP-DMHTA
COVID Free Environment
 • ต้องจัดงานในพื้นที่ที่ควบคุมการเข้าออกได้ (พื้นที่ปิด) และในที่โล่งแจ้งเท่านั้น
 • ต้องจัดการไม่ให้เกิดความแออัดในการจัดงาน โดยการจัดให้มีการจองตั๋วล่วงหน้าหรือลงทะเบียนล่วงหน้า ก่อนถึงวันจัดงาน กำหนดช่องทางเข้า-ออกจากงาน จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงาน 1 คนต่อ 4 ตร.ม. และติดป้ายแสดงจำนวนผู้ใช้บริการให้เห็นชัดเจน
 • กำหนดโซนของผู้เข้าร่วมงาน ระบุที่นั่ง อาจจัดเป็นกลุ่ม (ไม่เกิน 5 คน) หรือ 2 ที่เว้น 1 ที่ และเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
 • งดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความไร้ระเบียบ หรือสัมผัสใกล้ชิดกัน เช่น การจัดพื้นที่เต้นรำส่วนกลาง หรือทำกิจกรรมร่วมกัน
 • เน้นการทำความสะอาดพื้นที่ พื้นผิว หรืออุปกรณ์ที่สัมผัสร่วมกัน ทุก ๆ 1-2 ชั่วโมง
 • กรณีมีการแสดง ควรจัดระยะห่างระหว่างเวทีและผู้ชมอย่างน้อย 5 เมตร และเว้นระยะห่างของนักดนตรี นักแสดงบนเวทีอย่างน้อย 1 เมตร

มาตรการความปลอดภัย สำหรับกิจกรรม กิจการที่มีความเสี่ยง

ขนส่งสาธารณะ
 • สถานีขนส่ง ท่ารถ หรือท่าเรือ ให้จัดมีมาตรการเว้นระยะห่าง มีการระบายอากาศเป็นตามเกณฑ์ และทำความสะอาดบ่อย ๆ
 • ยานพาหนะ เน้นทำความสะอาดหลังจากใช้บริการแต่ละครั้ง กรณีพาหนะที่เป็นแบบปรับอากาศ ให้เปิดระบายอากาศ ทุก 2 ชม. หรือขณะพักรถ และหลังจากให้บริการแต่ละเที่ยว
 • ผู้โดยสารสวมหน้ากากตลอดเวลา และห้ามไม่ให้รับประทานอาหารขณะกำลังโดยสาร
ปั๊มน้ำมัน
ดำเนินกิจการตามมาตรการ CFS
ดำเนินกิจการตามมาตรการ CFS
 • ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมบ่อย ๆ โดยเฉพาะห้องน้ำ บริเวณจุดที่พักคอย
 • กิจการที่อยู่ในปั๊มน้ำมัน ให้ดำเนินการตามมาตรการ CFS ทุกกิจการ
ร้านอาหาร
 • จัดให้มีการระบายอากาศ และควบคุมความหนาแน่นในร้านอาหาร
 • งดไม่ให้มีกิจกรรมส่งเสริมการขายแอลกอฮอล์ทุกรูปแบบ และบริการที่ต้องมีการสัมผัสใกล้ชิด
 • การทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมบ่อยๆ โดยเฉพาะห้องน้ำ
ห้างสรรพสินค้า หรือคอมมูนิตี้มอล
 • ควบคุมการรวมกลุ่ม ความหนาแน่น และการเว้นระยะห่างในการใช้บริการ โดยเฉพาะศูนย์อาหาร ร้านอาหาร บริเวณที่จัดให้มีการแสดงสินค้า หรือส่งเสริมการขาย ลานกิจกรรม โรงภาพยนตร์ ฯลฯ
 • การทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมบ่อย ๆ โดยเฉพาะห้องน้ำ ที่พักคอย
 • ทุกกิจการย่อยในห้างสรรพสินค้าให้ดำเนินการตามมาตรการ CFS
แหล่งท่องเที่ยว
 • ควบคุมการรวมกลุ่ม ความหนาแน่น และการเว้นระยะห่าง
 • กิจการ กิจกรรมภายในแหล่งท่องเที่ยวให้ดำเนินการตามมาตรการ CFS
 • กิจกรรมรวมตัวของเครือญาติ จัดงานสังสรรค์ที่บ้าน
 • แนะนำฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
 • แนะนำสวมหน้ากาก โดยเฉพาะเมื่อต้องใกล้ชิดผู้สูงอายุ
 • หากจัดกิจกรรมสังสรรค์ควรจัดในที่มีอากาศระบายได้ดี หรือที่โล่ง จัดพื้นที่ไม่ให้หนาแน่น งดกิจกรรมการสัมผัสใกล้ชิด หรือใช้สิ่งของร่วมกัน

และนี่คือมาตรการดูแลที่รัฐกำหนด เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมเฉลิมฉลองวันปีใหม่ 2565 อย่างมีความสุข สุดท้ายไม่ว่าคุณเลือกเคานท์ดาวน์ปีใหม่ที่ไหน ก็อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเพื่อความปลอดภัย

อ้างอิงข้อมูล : ศูนย์ข้อมูล COVID-19


READ MORE :
Previous article8 ของขวัญปีใหม่แจกลูกค้า ซื้ออะไรให้ประทับใจ
Next articleดูดวงปี 2565 หมอช้าง ราศีไหนปัง งาน เงิน ความรัก เช็คที่นี่