Home Promotions.co.th News สรุปชัด เคานท์ดาวน์ปีใหม่ 2565 ทำอะไรได้ ไม่ได้บ้าง

สรุปชัด เคานท์ดาวน์ปีใหม่ 2565 ทำอะไรได้ ไม่ได้บ้าง

เคานท์ดาวน์ปีใหม่ 2565 ทำอะไรได้ ไม่ได้บ้าง

เช็คที่นี่ คืนส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2022 ฉลองได้ถึงกี่โมง

พอใกล้เข้าสู่เทศกาลปีใหม่ 2565 หลายคนต่างรีบเช็คปฏิทินมองหาวันหยุดยาว เพื่อแพลนทริปท่องเที่ยวต่างจังหวัด เดินทางกลับบ้าน หรือหาสถานที่เคาท์ดาวน์ปีใหม่ แน่นอนว่า กิจกรรม Countdown ช่วงเวลาที่ได้ยืนนับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่ท่ามกลางบรรยากาศสุดครึกครื้น พร้อมชมการแสดงพลุสุดอลังการเป็นสิ่งที่ใครหลายคนต่างถวิลหา ทั้งคาดเดาว่า ปีใหม่ 2565 จะจัดปาร์ตี้เคาท์ดาวน์ปีใหม่ได้หรือไม่ ซึ่งเรื่องนี้ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ได้มีประกาศออกมาอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว ว่าสามารถจัดงานเทศกาลปีใหม่ 2022 ได้ ภายใต้มาตรการการป้องกันควบคุม โควิด-19 และวันนี้ Promotions.co.th พาไปดูกันว่า เคาท์ดาวน์ปีใหม่ได้ถึงกี่โมง มีอะไรที่ทำได้หรือไม่ได้บ้าง ?

คืนเคาท์ดาวน์ บริโภคสุราได้ไม่เกิน 01.00 น.

ขึ้นชื่อว่างานเฉลิมฉลองย่อมมามีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่คู่กับงานด้วย ส่วนจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับสมาชิกที่ร่วมงาน แต่ไม่ว่าจะดื่มมากหรือน้อยในงานปีใหม่ 2565 ทาง ศบค. อนุญาตให้มีการบริโภคสุราได้ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และวันที่ 1 มกราคม 2565 เฉพาะร้านที่เปิดโล่ง และมีอากาศถ่ายเทสะดวกเท่านั้น ทั้งต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่สาธารณสุขกำหนด (COVID Free Setting) อย่างเคร่งครัด โดยสามารถเปิดให้บริการและให้นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติ บริโภคสุราได้ไม่เกินเวลา 01.00 น.

คืนเคาท์ดาวน์ บริโภคอาหารในร้านได้ตามปกติ

ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ร้านอาหารทั้งในและนอกศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า หรือสถานที่อื่น ๆ ที่มีร้านอาหารสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติภายใต้มาตรการดังต่อไปนี้

ร้านอาหารเปิดให้บริการตามปกติในคืนเคาท์ดาวน์
ร้านอาหารเปิดให้บริการตามปกติในคืนเคาท์ดาวน์
พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง)

อนุญาตให้บริโภคอาหารในร้านได้ เปิดได้ตามปกติ แต่ไม่เกิน 23.00 น. (ห้ามการบริโภคสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน)

พื้นที่ควบคุม (สีส้ม)

อนุญาตให้บริโภคอาหารในร้านได้ เปิดได้ตามปกติ (ห้ามการบริโภคสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน) ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.สามารถพิจารณากำหนดมาตรการ และเวลาเพิ่มเติมได้ ตามสถานการณ์ของพื้นที่ได้

พื้นที่เฝ้าระวัง (สีเหลือง)

อนุญาตให้บริโภคอาหารในร้านได้ เปิดได้ตามปกติ โดยให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.สามารถพิจารณากำหนดมาตรการ และเวลาเพิ่มเติมได้ ตามสถานการณ์ของพื้นที่ได้

พื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว (สีฟ้า)

อนุญาตให้บริโภคอาหารในร้านได้ เปิดได้ตามปกติ โดยให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.สามารถพิจารณากำหนดมาตรการ และเวลาเพิ่มเติมได้ ตามสถานการณ์ของพื้นที่ได้

มาตรการความปลอดภัย กรณีมีผู้ร่วมงานตั้งแต่ 1,000 คนขึ้นไป

COVID Free Personnel ผู้จัดงาน พนักงาน นักร้อง นักดนตรี
 • ต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบตามเกณฑ์
 • ต้องมีการตรวจ ATK ก่อนจัดงานภายใน 72 ชั่วโมง
 • คัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้างาน ด้วย Thai save Thai หรือแอปพลิเคชันอื่น
 • ถือปฏิบัติตามมาตรการ UP-DMHTA
COVID Free Customer ผู้เข้าร่วมงาน
 • ต้องลงทะเบียน และแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์
 • มีผลตรวจ ATK เป็นลบก่อนเข้างานภายใน 72 ชั่วโมง
 • คัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้างาน ด้วย Thai save Thai หรือแอปพลิเคชันอื่น
 • ถือปฏิบัติตามมาตรการ UP-DMHTA
COVID Free Environment
 • ต้องจัดงานในพื้นที่ที่ควบคุมการเข้าออกได้ (พื้นที่ปิด) และในที่โล่งแจ้งเท่านั้น
 • ต้องจัดการไม่ให้เกิดความแออัดในการจัดงาน โดยการจัดให้มีการจองตั๋วล่วงหน้าหรือลงทะเบียนล่วงหน้า ก่อนถึงวันจัดงาน กำหนดช่องทางเข้า-ออกจากงาน จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงาน 1 คนต่อ 4 ตร.ม. และติดป้ายแสดงจำนวนผู้ใช้บริการให้เห็นชัดเจน
 • กำหนดโซนของผู้เข้าร่วมงาน ระบุที่นั่ง อาจจัดเป็นกลุ่ม (ไม่เกิน 5 คน) หรือ 2 ที่เว้น 1 ที่ และเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
 • งดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความไร้ระเบียบ หรือสัมผัสใกล้ชิดกัน เช่น การจัดพื้นที่เต้นรำส่วนกลาง หรือทำกิจกรรมร่วมกัน
 • เน้นการทำความสะอาดพื้นที่ พื้นผิว หรืออุปกรณ์ที่สัมผัสร่วมกัน ทุก ๆ 1-2 ชั่วโมง
 • กรณีมีการแสดง ควรจัดระยะห่างระหว่างเวทีและผู้ชมอย่างน้อย 5 เมตร และเว้นระยะห่างของนักดนตรี นักแสดงบนเวทีอย่างน้อย 1 เมตร

มาตรการความปลอดภัย สำหรับกิจกรรม กิจการที่มีความเสี่ยง

ขนส่งสาธารณะ
 • สถานีขนส่ง ท่ารถ หรือท่าเรือ ให้จัดมีมาตรการเว้นระยะห่าง มีการระบายอากาศเป็นตามเกณฑ์ และทำความสะอาดบ่อย ๆ
 • ยานพาหนะ เน้นทำความสะอาดหลังจากใช้บริการแต่ละครั้ง กรณีพาหนะที่เป็นแบบปรับอากาศ ให้เปิดระบายอากาศ ทุก 2 ชม. หรือขณะพักรถ และหลังจากให้บริการแต่ละเที่ยว
 • ผู้โดยสารสวมหน้ากากตลอดเวลา และห้ามไม่ให้รับประทานอาหารขณะกำลังโดยสาร
ปั๊มน้ำมัน
ดำเนินกิจการตามมาตรการ CFS
ดำเนินกิจการตามมาตรการ CFS
 • ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมบ่อย ๆ โดยเฉพาะห้องน้ำ บริเวณจุดที่พักคอย
 • กิจการที่อยู่ในปั๊มน้ำมัน ให้ดำเนินการตามมาตรการ CFS ทุกกิจการ
ร้านอาหาร
 • จัดให้มีการระบายอากาศ และควบคุมความหนาแน่นในร้านอาหาร
 • งดไม่ให้มีกิจกรรมส่งเสริมการขายแอลกอฮอล์ทุกรูปแบบ และบริการที่ต้องมีการสัมผัสใกล้ชิด
 • การทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมบ่อยๆ โดยเฉพาะห้องน้ำ
ห้างสรรพสินค้า หรือคอมมูนิตี้มอล
 • ควบคุมการรวมกลุ่ม ความหนาแน่น และการเว้นระยะห่างในการใช้บริการ โดยเฉพาะศูนย์อาหาร ร้านอาหาร บริเวณที่จัดให้มีการแสดงสินค้า หรือส่งเสริมการขาย ลานกิจกรรม โรงภาพยนตร์ ฯลฯ
 • การทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมบ่อย ๆ โดยเฉพาะห้องน้ำ ที่พักคอย
 • ทุกกิจการย่อยในห้างสรรพสินค้าให้ดำเนินการตามมาตรการ CFS
แหล่งท่องเที่ยว
 • ควบคุมการรวมกลุ่ม ความหนาแน่น และการเว้นระยะห่าง
 • กิจการ กิจกรรมภายในแหล่งท่องเที่ยวให้ดำเนินการตามมาตรการ CFS
 • กิจกรรมรวมตัวของเครือญาติ จัดงานสังสรรค์ที่บ้าน
 • แนะนำฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
 • แนะนำสวมหน้ากาก โดยเฉพาะเมื่อต้องใกล้ชิดผู้สูงอายุ
 • หากจัดกิจกรรมสังสรรค์ควรจัดในที่มีอากาศระบายได้ดี หรือที่โล่ง จัดพื้นที่ไม่ให้หนาแน่น งดกิจกรรมการสัมผัสใกล้ชิด หรือใช้สิ่งของร่วมกัน

และนี่คือมาตรการดูแลที่รัฐกำหนด เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมเฉลิมฉลองวันปีใหม่ 2565 อย่างมีความสุข สุดท้ายไม่ว่าคุณเลือกเคานท์ดาวน์ปีใหม่ที่ไหน ก็อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเพื่อความปลอดภัย

อ้างอิงข้อมูล : ศูนย์ข้อมูล COVID-19


READ MORE :