เทียบชัด ๆ คนละครึ่ง-ยิ่งใช้ยิ่งได้ โครงการไหนเหมาะกับเรา

ads

มาตรการเยียวยาโควิด-19 โครงการไหนโดนใจสุด

หลังรัฐบาลมีมติเห็นชอบออกมาตรการเยียวยาโควิด-19 ระลอกใหม่ เพื่อหวังกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังควบคู่กับบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน แน่นอนว่าโครงการเยียวยา COVID-19 ที่ได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างล้นหลาม ย่อมมีชื่อโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ซึ่งทั้ง 2 โครงการมีจุดเด่นแตกต่างกันไป ไม่แปลกที่หลายคนเกิดอาการลังเลตัดสินใจไม่ถูกว่า ควรเลือกลงทะเบียนรับสิทธิตามโครงการไหนดี เพราะสามารถเลือกใช้สิทธิได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น เพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจ วันนี้ Promotions มีข้อมูลเปรียบเทียบทั้ง 2 โครงการมาให้ทุกคนพิจารณากันก่อนตัดสินใจลงทะเบียน


โครงการคนละครึ่ง เฟส 3


คนละครึ่ง เฟส 3 ลงทะเบียนวันไหน

มาตรการคนละครึ่ง เฟส 3 เปิดให้ประชาชนลงทะเบียน www.คนละครึ่ง.com หรือแอปพลิเคชันเป๋าตัง (สำหรับคนที่เคยได้รับสิทธิในโครงการรัฐที่ใช้แอปฯ เป๋าตัง) ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีผู้ลงทะเบียนรับสิทธิจนครบ 31 ล้านคน

คนละครึ่ง เฟส 3 ใครได้สิทธิบ้าง

 • มีบัตรประจำตัวประชาชน เป็นบุคคลสัญชาติไทย
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
 • ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษผ่านบัตรประชาชน (ตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิผ่านบัตรประชาชนได้จาก www.เราชนะ.com)
 • ไม่เข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้
 • ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการอื่น ๆ ของรัฐ

คนละครึ่ง เฟส 3 มีสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง ?

รัฐบาลช่วยจ่ายค่าซื้อสินค้าให้ 50% ของมูลค่าสินค้า แต่ไม่เกินวันละ 150 บาทต่อวันต่อคน และตลอดทั้งโครงการให้สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน โดยสามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ภาครัฐโอนเงินคนละครึ่งให้ผู้ได้รับสิทธิ 2 ครั้ง ดังนี้

 • โอนเงินงวดแรก : เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2564
 • โอนเงินงวดที่สอง : เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2564

คนละครึ่ง เฟส 3 ซื้อของอะไรได้-ไม่ได้

โครงการคนละครึ่ง ซื้อของอะไรได้
 • ใช้สิทธิซื้อสินค้าได้กับร้านอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการ ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าขนาดเล็ก หาบเร่ แผงลอย ร้านค้าในตลาด ร้านโชห่วยก็ใช้ได้ หากร้านค้านั้นเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง รวมถึงบริการ อาทิ นวด สปา ร้านทำเล็บ ขนส่งสาธารณะ เป็นต้น
โครงการคนละครึ่ง ซื้อของอะไรไม่ได้
 • ผู้ได้รับสิทธิคนละครึ่งไม่สามารถใช้สิทธิได้กับสินค้าประเภทสลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และยาสูบได้

คนละครึ่ง เฟส 3 เหมาะกับใคร

 • เหมาะสำหรับผู้ที่เน้นซื้อของเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันไม่ได้สูงมาก เนื่องจากรัฐจะออกเงินให้ไม่เกินวันละ 150 บาท

โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้


ยิ่งใช้ยิ่งได้ ลงทะเบียนวันไหน

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 06.00-22.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะครบ 4 ล้านคน ผ่าน 2 ช่องทาง คือ

 • www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com
 • ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง พร้อมผูก G-Wallet สำหรับคนที่เคยเข้าร่วมมาตรการของรัฐที่เคยใช้แอปฯ เป๋าตัง

ยิ่งใช้ยิ่งได้ ใครได้สิทธิบ้าง

 • สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
 • ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษผ่านบัตรประชาชน
 • ไม่ใช้สิทธิคนละครึ่ง เฟส 3
 • ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการอื่น ๆ ของรัฐ

ยิ่งใช้ยิ่งได้ มีสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง ?

(1) ผู้ได้รับสิทธิยิ่งใช้ยิ่งได้ สามารถใช้สิทธิผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยการเติมเงินเข้า G-Wallet แล้วนำไปสแกนจ่ายค่าสินค้ากับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2564

(2) หลังจากใช้จ่ายแล้ว คุณจะได้รับเงินคืนในรูปแบบ E-Voucher เข้า G-Wallet ทุกวันที่ 7 ของเดือนถัดไป อาทิ เมื่อใช้จ่ายในเดือนกรกฎาคม จะได้รับ E-Voucher คืนในวันที่ 7 สิงหาคม โดยคำนวณจากมูลค่าการใช้จ่าย ดังนี้

 • ยอดใช้จ่าย 1-40,000 บาทแรก จะได้ E-Voucher คืน 10% ของยอดการใช้จ่ายนั้น สูงสุดไม่เกิน 4,000 บาท
 • ยอดใช้จ่าย 40,001-60,000 บาท จะได้ E-Voucher คืน 15% ของยอดการใช้จ่ายนั้น สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท
 • จำกัดยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณสิทธิ E-Voucher ไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนต่อวัน
 • ให้สิทธิ E-Voucher สูงสุด 7,000 บาทต่อคน โดยใช้จ่ายสูงสุด 60,000 บาทต่อคน

(3) เมื่อได้รับ E-Voucher แล้ว คุณสามารถนำไปใช้ซื้อสินค้าในร้านที่ร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2564 แต่ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้

ยิ่งใช้ยิ่งได้ ซื้อของอะไรได้-ไม่ได้

โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ซื้อของอะไรได้
 • ใช้สิทธิซื้อสินค้าได้กับร้านที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ร่วมโครงการเท่านั้น อาทิ ร้านอาหาร เครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต รวมถึงร้านที่จดทะเบียนนิติบุคคล อย่างร้านนวด สปา ทำเล็บ ทำผม เป็นต้น
โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ซื้อของอะไรไม่ได้
 • ไม่สามารถใช้สิทธิได้กับสินค้าประเภทสลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และยาสูบได้

ยิ่งใช้ยิ่งได้ เหมาะกับใคร

 • เหมาะกับกลุ่มผู้มีรายได้สูงหรือคนที่ต้องการซื้อสินค้าที่มีราคาสูง เพราะยิ่งใช้ยิ่งได้สามารถซื้อสินค้ารวมกันได้สูงสุด 60,000 บาท
สรุป

ก่อนเลือกรับสิทธิคนละครึ่ง เฟส 3 หรือยิ่งใช้ยิ่งได้ ให้พิจารณาเรื่องการใช้จ่ายของตนเป็นหลัก หากปกติชอบใช้จ่ายตามร้านค้าเล็ก ๆ แผงลอย ตลาด เพื่อซื้ออาหาร ของกินเล่น หรือเครื่องดื่ม ควรเลือกลงทะเบียนคนละครึ่ง เฟส 3 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

แต่ถ้าคุณมีความต้องการซื้อของราคาสูงรวมกันเป็นหลักหมื่นอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไอที หรือสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่ โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ถือเป็นมาตรการเยียวยาที่ตอบโจทย์มากกว่า เพราะทุกการใช้จ่ายคุณจะได้ Cash Back ไว้ซื้อของเพิ่มอีกสูงสุด 7,000 บาท

ที่มา : เฟซบุ๊ก Krungthai Care


READ MORE :