เคลียร์ชัด ! เราชนะ ไม่มีสมาร์ทโฟน ลงทะเบียนยังไง เริ่มเมื่อไหร่

ads

ไม่มีสมาร์ทโฟน ลงทะเบียน #เราชนะ ได้ไหม

ตามที่โครงการเราชนะ ได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเพื่อรับเงินช่วยเหลือ #เยียวยาโควิด จำนวน 7,000 บาท ผ่าน www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม จนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 พบว่า มีผู้ลงทะเบียนเราชนะแล้ว 9.54 ล้านคน [ข้อมูลวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564] โดยตอนนี้ได้เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนและเช็กสิทธิกันไปแล้ว

อย่างไรดี เนื่องจากจากการลงทะเบียนโครงการเราชนะ เปิดให้ลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com เป็นผลให้มีประชาชนบางกลุ่มที่คุณสมบัติผ่าน แต่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ เพราะไม่มีสมาร์ทโฟน ด้วยเหตุนี้เอง จึงเกิดความกังวลว่า อาจพลาดสิทธิรับเงินเยียวโควิด-19 ล่าสุด กระทรวงการคลัง ได้ออกมาชี้แจง พร้อมระบุว่า

“สำหรับกลุ่มประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะได้ผ่านทางธนาคารรัฐ ทุกสาขา ประกอบด้วย

  • ธนาคารออมสิน
  • ธนาคาร ธ.ก.ส.
  • ธนาคารกรุงไทย

โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป ซึ่งไม่จำเป็นต้องรีบเนื่องจากไม่มีวันปิดลงทะเบียน”

ทั้งนี้ เพื่อความเข้าใจต่อมาตรการเยียวยาลดภาระค่าครองชีพของรัฐบาล ตามโครงการเราชนะ มาทบทวนกันอีกครั้งว่า มีประชาชนกลุ่มได้บ้างที่มีสิทธิลงทะเบียนเราชนะ

กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)

สามารถใช้วงเงินจากโครงการเราชนะ ได้กับร้านค้าที่เคยใช้อยู่บริการอยู่แล้ว เช่น ร้านธงฟ้า รวมถึงร้านค้าร่วมโครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะ ด้วยการสแกนบัตรฯ ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงิน เริ่มแล้วเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2564

กลุ่มที่มีแอปพลิเคชันเป๋าตัง (จากโครงการคนละครึ่ง/เราเที่ยวด้วยกัน)
  • สามารถตรวจสอบสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
กลุ่มที่ลงทะเบียนใหม่
  • สามารถตรวจสอบสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
วิธีตรวจสอบสิทธิ ในเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

สำหรับกลุ่มที่มีแอปพลิเคชันเป๋าตัง และกลุ่มที่ลงทะเบียนใหม่ สามารถตรวจสอบสิทธิ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com โดยมีขั้นตอน ดังนี้

(1) เข้าไปที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com

ตรวจสอบสิทธิเราชนะ
ตรวจสอบสิทธิเราชนะ

(2) เลือกเมนู “ตรวจสอบสถานะผู้รับสิทธิ”

ตรวจสอบสิทธิเราชนะ
ตรวจสอบสิทธิเราชนะ

(3) กรอกข้อมูลเพื่อ “เช็คสิทธิเราชนะ”

  • หมายเลขบัตรประชาชน
  • ชื่อและนามสกุลภาษาไทย (สำหรับผู้ที่ไม่มีชื่อกลางไม่ต้องกลางชื่อกลาง)
  • วันเดือนปีเกิด (ข้อมูลตามบัตรประชาชน)

(4) คลิกที่ “ตรวจสอบสถานะ”

ขั้นตอนการทบทวนสิทธิเราชนะ

(1) เข้าไปที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com

(2) เลือกเมนู “ขอทบทวนสิทธิ”

(3) กรอกข้อมูลในระบบให้ครบถ้วน

(4) รอการพิจารณาข้อมูลของ กระทรวงการคลัง

(5) ตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิผ่าน www.เราชนะ.com

(6) ผลการพิจารณาทบทวนสิทธิเป็นอันสิ้นสุด


READ MORE :