เคลียร์ชัด คุณสมบัติ-เงินฝาก ตามโครงการ ม.33 เรารักกัน มีอะไรบ้าง

ads

ตรวจเงื่อนไข ก่อนลงทะเบียน www.ม33เรารักกัน.com

โครงการ ม.33 เรารักกัน เป็นมาตรการเยียวยาโควิด-19 ระลอกใหม่ สำหรับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33 โดยรัฐบาลจะจ่ายเยียวยารายละ 4,000 บาท แบ่งจ่ายสัปดาห์ละ 1,000 บาท พร้อมเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ได้ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2564

และก่อนถึงวันลงทะเบียน ม.33 เรารักกัน วันนี้เราจะมาสรุปสิ่งที่ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ “ม.33 เรารักกัน” ต้องรู้ เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมก่อนวันลงทะเบียนจริงมาฝาก

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน ม.33 เรารักกัน

 • มีสัญชาติไทย
 • เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม
 • ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน
 • ไม่ได้รับสิทธิโครงการเราชนะ
 • ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินฝาก ที่ถูกกำหนดเป็นคุณสมบัติโครงการนี้ คืออะไร

สำหรับคุณสมบัติข้อหนึ่งที่ระบุไว้ว่า ผู้ลงทะเบียน www.ม33เรารักกัน.com ต้องไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คำว่า “เงินฝาก” ในที่นี้ ให้หมายรวมถึง เงินฝากในบัญชีดังต่อไปนี้

 • เงินฝากกระแสรายวัน
 • เงินฝากออมทรัพย์
 • เงินฝากประจำ
 • บัตรเงินฝาก
 • ใบรับฝากเงิน
 • ผลิตภัณฑ์เงินฝากอื่นใด ที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน

ผู้ลงทะเบียน www.ม33เรารักกัน.com ต้องมีอะไรบ้าง

นอกจาก ผู้ประกันตน มาตรา 33 ต้องมีคุณสมบัติตามที่โครงการ ม.33 เรารักกัน กำหนดไว้แล้ว ยังต้องมีอุปกรณ์หรือสิ่งของดังต่อไปนี้ด้วย

ต้องมีสมาร์ทโฟน

ผู้ลงทะเบียน ม.33 เรารักกัน เพื่อรับเงินเยียวยาโควิด-19 ต้องมีสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android 5.0+ ขึ้นไป หรือ iPhone ที่มี iOS 9.0+ ขึ้นไป

ต้องมีแอปพลิเคชันเป๋าตัง

ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการต้องมีแอปพลิเคชันเป๋าตัง ติดตั้งในสมาร์ทโฟนเพื่อใช้รับและจ่ายเงินตามมาตรการ ม.33 เรารักกัน ทั้งนี้ ต้องดูให้แน่ใจด้วยว่า แอปพลิเคชันเป๋าตังที่ติดตั้งไว้นั้น เป็นเวอร์ชั่นใหม่ คือ เวอร์ชั่น 10.32.0 หากไม่ใช่เวอร์ชั่นดังกล่าว ขอแนะนำให้ทำการอัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตัง

ต้องมีบัตรประชาชน

สำหรับการยืนยันตัวตนผู้ได้รับสิทธิตามมาตรการ ม.33 เรารักกัน ในครั้งแรกต้องลงทะเบียนใน G-wallet บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยการถ่ายรูปบัตรประชาชนพร้อมกรอกข้อมูลลงไป

ทั้งนี้ สำหรับผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่เพิ่งออกจากงาน ไม่ว่าจะลาออกเอง หรือถูกเลิกจ้างก็ตามแต่นั้น ถ้าลาออกหลังวันที่ 19 มกราคม 2564 ก็สามารถเข้ามาตรการ “ม.33 เรารักกัน”​ ได้ โดยหากพบปัญหา ตรวจสอบสิทธิไม่ผ่าน ก็สามารถยื่น “ทบทวนสิทธิ” ได้อีกครั้ง


READ MORE :