8 ก.ย. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดลงทะเบียนจองวัคซีนซิโนฟาร์มเด็ก

เริ่มแล้ว ลงทะเบียนจองวัคซีนซิโนฟาร์ม สำหรับเด็กวัย 10 – 18 ปี

ตามที่ทราบกันดีว่า วัคซีนโควิด-19 ที่ใช้สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เพื่อปกป้องผู้ได้รับวัคซีน COVID-19 ห่างไกลจากโรคโควิด-19 นั้น แม้ไม่อาจป้องกันการติดเชื้อไวรัสได้ 100% แต่ถ้าสามารถบรรเทาความรุนแรงของอาการป่วยได้ ปัจจุบันวัคซีนโควิด-19 ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ของไทยได้ขึ้นทะเบียนวัคซีน มีทั้งสิ้น 6 วัคซีน ประกอบด้วย วัคซีนซิโนแวค วัคซีนแอสตราเซเนก้า วัคซีนจอห์นสันแอนด์จอนห์สัน วัคซีนซิโนฟาร์ม วัคซีนโมเดอร์นา และวัคซีนไฟเซอร์ ซึ่งวัคซีนทุกยี่ห้อเหมาะสำหรับบุคคลที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปทั้งสิ้น ทำให้มีเด็กและเยาวชนจำนวนมากในประเทศไทยยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน กระทั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ประกาศพร้อมฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้แก่เด็กวัย 10 – 18 ปี โดยเปิดลงทะเบียนจองวัคซีนซิโนฟาร์มเด็ก ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

ช่องทางลงทะเบียนจองวัคซีนซิโนฟาร์มเด็ก

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดให้สถานศึกษายื่นความประสงค์ขอจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับนักเรียน ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 08.08 น. หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน 50,000 ราย ผ่านระบบออนไลน์ https://vaccine.cra.ac.th เลือกเมนู “สถานศึกษายื่นความประสงค์จัดสรรวัคซีนสำหรับนักเรียน”

คุณสมบัติ ผู้มีสิทธิรับวัคซีนซิโนฟาร์มรอบนี้

 • อายุระหว่าง 10 – 18 ปี สัญชาติไทย
 • ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 หรือติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน
 • ไม่มีประวัติแพ้วัคซีน หรือส่วนประกอบของสารที่อยู่ในวัคซีน
 • ไม่มีประวัติมีโรคประจำตัวก่อนเข้าร่วมโครงการ หากมีโรคประจำตัวต้องแจ้งและมีใบรับรองจากแพทย์ว่าสามารถรับการฉีดวัคซีนได้
 • บุตรและผู้ปกครองตามกฎหมายสมัครใจลงนามเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ
 • ผู้ปกครองของเยาวชนเด็กนักเรียนและสถานศึกษาเข้าใจประโยชน์และความเสี่ยงในการรับวัคซีนและเข้าใจว่าวัคซีนนี้ได้รับอนุมัติให้ใช้ในประเทศไทยในภาวะฉุกเฉินเท่านั้น และการใช้ในผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีในประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณา
 • ผู้ปกครองของนักเรียนยินดีร่วมมือกับทางสถานศึกษาในการให้ข้อมูลประวัติการได้รับวัคซีน และหรือการติดเชื้อโควิด-19 ของสมาชิกในครอบครัวที่อยู่อาศัยแก่ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อติดตามระมัดระวังการระบาดตามแนวทางเป็นระยะเวลาอย่างต่ำ 12 เดือน

ข้อกำหนดในการยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนให้กับนักเรียน

 • เป็นสถานศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษาในระบบ พร้อมแนบสำเนาใบอนุญาตจัดตั้งสถานศึกษา
 • สถานศึกษาตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น
 • ข้อมูลผู้บริหารที่มีอำนาจลงนามสูงสุด สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง อีเมล และเบอร์โทรศัพท์มือถือ
 • ข้อมูลผู้ประสานงาน สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง อีเมล และเบอร์โทรศัพท์มือถือ
  ระบุจำนวนนักเรียนที่ต้องการขอรับจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม
 • จัดส่งแผนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา พร้อมภาพประกอบการดำเนินการ (ถ้ามี)
 • จัดเตรียมรายชื่อนักเรียนที่ประสงค์จะเข้ารับวัคซีน (หากได้รับจัดสรรต้องนำรายชื่อเข้าระบบก่อนวันนัดหมายการรับวัคซีน) พร้อมทั้งประสานจัดส่งใบยินยอมการเข้ารับวัคซีนจากผู้ปกครองนักเรียนให้กับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
เภสัชเตรียมวัคซีนโควิด-19
เภสัชเตรียมวัคซีนโควิด-19

วัน-เวลา ที่ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับเด็ก

 • เริ่มฉีดวัคซีน ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

สถานที่ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม

 • ศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บมจ.โทรคมนาคม อาคาร 9 ถ.แจ้งวัฒนะ

ข้อห้ามก่อนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม

 • งดออกกำลังกายหนักสองวันก่อนฉีดวัคซีน
 • งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ชา กาแฟ และดื่มน้ำเปล่าในปริมาณที่เหมาะสม
 • พักผ่อนให้เพียงพอ
 • ต้องไม่มีอาการไข้ ในวันที่ฉีดวัคซีน
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือมียาประจำที่ต้องรับประทาน ควรปรึกษาแพทย์ก่อน

ผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม

อาการที่พบได้บ่อยสำหรับผู้ได้รับวัคซีนซิโนฟาร์ม คือ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย มีไข้หนาวสั่น คลื่นไส้ เมื่อยเนื้อตัว มีรอยแดง ปวด บวมบริเวณที่ฉีด

สุดท้ายนี้สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งมีคุณสมบัติเข้าตามเงื่อนไขที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนด สามารถยื่นขอลงทะเบียนจองวัคซีนซิโนฟาร์มเด็กผ่านช่องทางลงทะเบียนที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 08.08 น. และเริ่มฉีดวันที่ 20 กันยายน 2564 เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 065-205-3686

อ้างอิงข้อมูล : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์


READ MORE :