จุฬาภรณ์เปิดจองโมเดอร์นา ฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ตุลาคมนี้

นับตั้งแต่ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วโลกและในประเทศไทย เมื่อช่วงปลายปี 2562 ผ่านมาจนถึงปี 2564 แล้ว ก็ยังไม่สามารถยับยั้งการระบาดได้ แต่วิธีป้องกันโควิด-19 ที่ดีที่สุดในขณะนี้ คือ การฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกัน ลดความเสี่ยงติดเชื้อหรือบรรเทาอาการรุนแรงหากติดเชื้อได้ ปัจจุบันผู้คนทั่วโลกได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบทั้ง 2 เข็มแล้ว จำนวนประมาณ 2.37 พันล้านคน คิดเป็น 30.4% ของประชากรทั่วโลก ส่วนประเทศไทยมีผู้ที่ได้รับวัคซีนครบแล้ว 12.4 ล้านคน คิดเป็น 17.7% ของประชากรชาวไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 14 ก.ย. 64 จาก Our World in Data) อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบแล้ว แต่ภูมิคุ้มกันป้องกันโควิด-19 สามารถลดลงได้หลังจากที่ฉีดเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งประสิทธิภาพการป้องกันจะไม่เท่าเดิม ดังนั้นหลายประเทศจึงได้จัดสรรให้ประชาชนฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 เป็นเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน สำหรับในประเทศไทย มีข่าวว่าราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้นำเข้าวัคซีนโมเดอร์นา เพื่อเป็นวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน เตรียมเปิดจองเดือนตุลาคมนี้

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เซ็นสัญญาซื้อวัคซีน Moderna 8 ล้านโดส ส่งมอบปี 65

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำเข้าวัคซีนโมเดอร์นา 8 ล้านโดส

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ลงนามสัญญากับ แซดพี เทอราพิวติกส์ (ZP Therapeutics) ภายใต้ ซิลลิค ฟาร์มา นำเข้าวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) จำนวน 8 ล้านโดส (100 ไมโครกรัม/โดส) เพื่อใช้เป็นวัคซีนเข็มที่ 3 กระตุ้นภูมิคุ้มกัน โดยจะส่งมอบในไตรมาสแรก ปี 2565 และทยอยส่งมอบไปจนถึงไตรมาสสาม โดยจัดสรรวัคซีนผ่านทางองค์กรนิติบุคคล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานพยาบาลต่าง ๆ เป็นไปตามข้อกำหนดของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อเป็นวัคซีนทางเลือกให้กับประชาชน รวมทั้งกระจายสู่กลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในประเทศไทยด้วย

จุฬาภรณ์ฯ เตรียมเปิดจองวัคซีนโมเดอร์นาช่วงเดือนตุลาคมนี้

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจองวัคซีนโมเดอร์นาเดือนตุลาคมนี้

สำหรับการเปิดจองวัคซีนโมเดอร์นา ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะเริ่มเปิดให้จองในช่วงเดือนตุลาคคม 2564 เป็นต้นไป โดยกำหนดราคาขายรวมกับค่าประกันภัยคุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัคซีนเป็นราคาเดียวกันทั่วประเทศ คาดการณ์ว่าจะมีการส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นาในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนมีนาคม ปี 2565 และวางแผนจัดสรรและกระจายวัคซีนโมเดอร์เป็นกลุ่มแรกให้แก่กลุ่มองค์กรนิติบุคคล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานพยาบาล กลุ่มเปราะบาง ที่เคยได้รับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เนื่องจากประชาชนในกลุ่มดังกล่าว ส่วนใหญ่ได้รับการฉีดวัคซีนครบทั้ง 2 เข็มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมเป็นต้นมา รวมทั้งไตรมาสแรกของปี 2565 ยังเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกันเป็นเข็มที่ 3 จำนวน 1 เข็มด้วย

ประสิทธิภาพการป้องกันของวัคซีนโมเดอร์นาสูงถึง 94.1%

วัคซีนโมเดอร์นาเป็นวัคซีนทางเลือกชนิดที่ 2 ที่ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ลงนามสัญญานำเข้า มีประสิทธิภาพการป้องกันการติดเขื้อโควิด-19 ได้สูงถึง 94.1% จากผลทดลองทางคลินิกระยะที่ 3 รวมทั้งมีผลการศึกษาเบื้องต้นที่ใช้วัคซีนโมเดอร์นาเป็นเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน Booster Dose ปริมาณขนาด 50 ไมโครกรัม ในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์เบต้า แกมม่า และเดลต้า พบว่าสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้สูงถึง 32 เท่า, 43.6 เท่า และ 42.3 เท่า ตามลำดับ จึงมั่นใจได้ว่าวัคซีนโมเดอร์นามีประสิทธิภาพและเหมาะสมสำหรับกระตุ้นภูมิคุ้มกัน

ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา

นอกจากวัคซีนโมเดอร์นาจะมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันโควิด-19 อาการผลข้างเคียงหลังจากที่ฉีดยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ เช่น ปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีด ปวดศีรษะ คล้ายเป็นไข้ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย ซึ่งอาการเหล่านี้จะค่อย ๆ ดีขึ้นเองได้ภายใน 2-3 วัน โดยอาการผลข้างเคียงที่รุนแรง สามารถพบได้ประมาณ 2.5 รายต่อ 1 ล้านโดส หรือความเสี่ยงในการเกิดอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจากการฉีดวัคซีนชนิด mRNA ที่ผู้คนมีความกังวล ก็สามารถพบได้น้อย โดยจะอยู่ที่ 12 รายต่อ 1 ล้านโดส จากผลรายงานในสหรัฐอเมริกา และส่วนใหญ่สามารถรักษาให้หายเป็นปกติได้

ประชาชนที่สนใจจองวัคซีนโมเดอร์นากับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เตรียมตัวลงทะเบียนในช่วงเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งจะมีรายละเอียดการลงทะเบียนอย่างไรบ้าง ราคาเท่าไหร่ ต้องรอติดตามข่าวสารอีกครั้ง

READ MORE>>>