เช็คด่วน ! หากผ่อนปรนระยะ 5 ปลดล็อกกิจการอะไรบ้าง ? มีเงื่อนไขหรือไม่

ผับ-บาร์-อาบอบนวด เตรียมเฮ !

นับตั้งแต่รัฐบาลประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน พร้อมล็อกดาวน์กิจการ กิจกรรมต่าง ๆ นานา ด้วยหวังระงับการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ซึ่งมาตรการดังกล่าวได้เป็นเป็นอย่างดี เพราะช่วงเดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน 2563 จำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อ #COVID19 ภายในประเทศไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง

เมื่อสถานการณ์ #โควิด19 ดีขึ้น เป็นผลให้ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. มีมติยกเลิกเคอร์ฟิว-ผ่อนปรนระยะที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายนที่ผ่านมา และดูเหมือนจะมีข่าวดีเร็ว ๆ นี้ สำหรับธุรกิจเสี่ยงที่ยังคงปิดกิจการมาอย่างยาวนาน หลังที่ประชุม ศบค. ชุดเล็ก เตรียมร่างผ่อนคลายกิจการ กิจกรรมที่ยังไม่ผ่อนผัน


ผ่อนปรนระยะ 5 ปลดล็อกกิจการอะไรบ้าง ?


หากมีการประกาศรผ่อนคลายมาตรการ ระยะ 5 หรือคลายล็อกเฟส 5 ในกิจการความเสี่ยงสูงที่เหลืออยู่ โดยมีประเภทกิจการที่จะเปิดให้บริการได้ 5 กิจการ/กิจกรรม ประกอบด้วย

(1) ผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา
  • สามารถเปิดบริการได้โดยได้รับอนุญาตจากต้นสังกัด ขณะที่ส่วนราชการ หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่รับผิดชอบ จำต้องประเมินความพร้อมของโรงเรียน สถาบันการศึกษา ก่อนเปิดการศึกษา/ดำเนินการ
(2) ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมิวนิตี้มอลล์
  • ให้เปิดดำเนินการหลังเวลา 21.00 น. ได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ หรือการประกอบกิจการ
(3) สถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ
  • ผับ บาร์ และคาราโอเกะ อนุญาตให้เปิดได้ไม่เกินเวลา 24.00 น. ต้องมีระยะยืนนั่ง 1 เมตร จำกัดผู้ใช้บริการที่ 4 ตารางเมตรต่อคน ห้ามร่วมโต๊ะต่อกลุ่มอื่น และปฏิบัติตาม 5 มาตรการหลัก
  • ต้องเว้นระยะห่างของโต๊ะต้องมากกว่า 2 เมตร ถ้าทำไม่ได้ให้ทำฉากกั้น มีระบบหมุนเวียนอากาศที่ดี มีที่เฉพาะสำหรับสูบบุหรี่ ทุกคนที่ไปใช้บริการต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” เมื่อเข้า-ออกสถานที่ทุกครั้ง และสามารถเข้าใช้บริการได้กลุ่มละไม่เกิน 5 คน
  • งดกิจกรรมการส่งเสริมการขายทุกรูปแบบ ไม่มีพนักงานเชียร์เบียร์ งดการเต้นนอกพื้นที่โต๊ะที่นั่ง ที่สำคัญต้องติดตั้งกล้องวงจรปิดครอบคลุมทุกพื้นที่ของร้าน มีข้อมูลบันทึกมากกว่า 1 เดือน
(4) ร้านเกมและร้านอินเทอร์เน็ต 

ต้องดูที่อายุผู้เข้าใช้บริการ ดังนี้

  • โดยดูที่อายุผู้เข้าใช้บริการ สำหรับผู้ใช้บริการที่อายุน้อยกว่า 15 ปี สามารถเข้าใช้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 14.00-20.00 น. ส่วนวันหยุด เวลา 10.00 – 20.00 น.
  • ส่วนกลุ่มอายุ 15-18 ปี เข้าใช้บริการได้วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 14.00-22.00 น. และวันหยุด เวลา 10.00-22.00 น.
  • ขณะกลุ่มผู้ใช้บริการที่มีอายุมากกว่า 18 ปี สามารถใช้บริการได้ทุกวัน 24 ชั่วโมง
(5) สถานประกอบการอาบ อบ นวด โรงน้ำชา 

ต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ใช้บริการ ยกเว้นขณะอาบน้ำ เว้นระยะนั่งยืนมากกว่า 1 เมตรยกเว้นขณะอาบน้ำ ทุกคนต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” หรือจดบันทึกแทน


มาตรการป้องกันโรค ที่ผับ บาร์ และสถานบันเทิง ต้องปฏิบัติ


1. ควบคุมจำนวนผู้เข้าใช้บริการให้เหมาะสมต่อพื้นที่มิให้แออัด และมีการเว้นระยะห่างทางสังคม

2. ตรวจคัดกรองอุณหภูมิพนักงานและผู้ใช้บริการทุกคน

3. จัดให้มีบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบริเวณทางเข้า และตามจุดต่าง ๆตามความเหมาะสม

4. งดการเข้าใช้บริการเป็นกลุ่มเกิน 5 คนขึ้นไป

5. จัดระบบการต่อคิวเข้าร้าน

6. จัดให้มีระยะห่างระหว่างโต๊ะ แต่ละโต๊ะไม่น้อยกว่า 2 เมตร หรือทำฉากกั้นระหว่างโต๊ะ

7. กำหนดจุดวางเก้าอี้สำหรับแต่ละโต๊ะ ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งอย่างน้อย 1 เมตร โดยควบคุมไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายเก้าอี้

8. จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี

9. อนุญาตให้นั่งรับประทานอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้น งดการส่งเสียงร้องเพลงและเต้นรำ

10. ใช้เมนูกระดาษแบบครั้งเดียวทิ้ง แทนการใช้เมนูเล่ม

11. เสิร์ฟเครื่องดื่มเป็นแบบรายแก้ว แทนการสั่งเป็นเหยือก-ขวด

12. พนักงานต้องใส่หน้ากากอนามัย และ Face Shield ตลอดเวลา

13. จัดให้มีฉากกั้นระหว่างเวทีหรือพื้นที่การแสดง กับพื้นที่ในส่วนของผู้ใช้บริการ หรือจัดระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร

14. ศิลปินที่แสดงบนเวทีต้องสวม Face Shield ตลอดเวลา

15. จัดให้มีผู้ควบคุมไม่ให้เกิดการชุมนุม รวมกลุ่ม ตะโกน หรือใช้เสียงดัง และไม่ให้มีการเดินไปเดินมา

16. จัดอุปกรณ์การรับประทานอาหาร-เครื่องดื่ม สำหรับแต่ละบุคคล มีที่วางช้อนกลางส่วนตัว

17. ต้องทำความสะอาดสุขาทุก 30-60 นาที

18. ทำความสะอาดพื้นที่บริการตามจุดต่าง ๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ

19. ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการเล่น การแข่งขัน หรือทำให้เกิดการรวมกลุ่มการเชียร์กัน

20. งดการใช้เครื่องเล่นหรืออุปกรณ์การเล่นเกมต่าง ๆ อาทิ โต๊ะพูล เป้าลูกดอก ตู้เกม เป็นต้น

21. แยกพื้นที่สำหรับการสูบบุหรี่โดยเฉพาะ

22. งดให้พนักงานบริการนั่งรวมกับผู้ใช้บริการ

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19


READ MORE :