เช็คเลย ! สายการบิน-ท่าอากาศยาน กลับมาเปิดให้บริการแล้ว

สายเที่ยว ต้องรู้ !

ตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่าน บรรดาสายการบินภายในประเทศต่างต้องประกาศยกเลิกไฟลท์บิน เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสายการบินนั้น ๆ ตามมาตรการกักกันและการยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส #โควิด19 (COVID-19) จนกระทั่งสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในประเทศไทย เริ่มดีขึ้น รัฐบาลจึงได้ประกาศให้หลายสายการบิน กลับมาเปิดบริการได้อีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 โดยการเปิดบริการสายการบิน-ท่าอากาศยานที่ว่านี้ เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น

กระทั่ง เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ศูนย์บริหารสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 (ศบค.) เห็นชอบให้ #ยกเลิกเคอร์ฟิว และผ่อนปรนระยะ 4 ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป โดยบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้อัปเดตการเปิด-ปิดสนามบิน ตลอดจนรายชื่อสายการบินที่พร้อมให้บริการ ผ่านเฟซบุ๊ก “AOT Official” มีรายละเอียด ดังนี้

เวลาเปิด-ปิดสนามบินทั้ง 6 แห่งของ AOT ในช่วง #COVID19

ท่าอากาศยานดอนเมือง 
 • เปิดทำการ 24 ชั่วโมง
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • เปิดทำการ 24 ชั่วโมง
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
 • เปิดทำการเวลา 06.00-24.00 น.
ท่าอากาศยานภูเก็ต 
 • เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 
 • เปิดทำการเวลา 06.00-23.00 น.
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
 • เปิดทำการเวลา 06.00-24.00 น.
สนามบิน และสายการบิน ที่พร้อมให้บริการ
สนามบิน และสายการบิน ที่พร้อมให้บริการ

สายการบินไหน ? ที่กลับมาทำการบินแล้วบ้าง

ท่าอากาศยานดอนเมือง

มีสายการบินเปิดให้บริการ 3 ราย ประกอบด้วย

 • สายการบินไทยแอร์เอเชีย
 • สายการบินนกแอร์
 • สายการบินไทยไลอ้อนแอร์
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

มีสายการบินเปิดให้บริการ 3 ราย ประกอบด้วย

 • สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
 • สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์
 • สายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 

มีสายการบินเปิดให้บริการ 4 ราย ประกอบด้วย

 • สายการบินไทยแอร์เอเชีย
 • สายการบินนกแอร์
 • สายการบินไทยไลอ้อนแอร์
 • สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์
ท่าอากาศยานภูเก็ต 

มีสายการบินเปิดให้บริการ 4 ราย ประกอบด้วย

 • สายการบินไทยแอร์เอเชีย
 • สายการบินนกแอร์
 • สายการบินไทยไลอ้อนแอร์
 • สายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 

มีสายการบินเปิดให้บริการ 5 ราย ประกอบด้วย

 • สายการบินไทยแอร์เอเชีย
 • สายการบินนกแอร์
 • สายการบินไทยไลอ้อนแอร์
 • สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์
 • สายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์
ท่าอากาศยานเชียงใหม่

มีสายการบินเปิดให้บริการ 6 ราย ประกอบด้วย

 • สายการบินไทยแอร์เอเชีย
 • สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
 • สายการบินนกแอร์
 • สายการบินไทยไลอ้อนแอร์
 • สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์
 • สายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์

อย่างไรก็ดี ผู้ที่มีความประสงค์เดินทางโดยเครื่องบิน ควรตรวจสอบมาตรการของแต่ละสนามบิน และการปฏิบัติตัวในการเดินทางเข้าจังหวัดของแต่ละจังหวัดทุกครั้ง สำหรับอากาศยานจากภายนอกประเทศ ยังห้ามทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยชั่วคราว จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 23.59 น.


READ MORE :