เช็กเลย ! 11 พ.ย. นี้ ลงทะเบียนคนละครึ่ง รอบ 2 ใครลงได้บ้าง-มีกี่สิทธิ

ads

เตรียมตัวให้พร้อม !

โครงการคนละครึ่ง ซึ่งเป็นมาตรการช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชน โดยภาครัฐจะจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไปให้ผู้ซื้อ 50% และไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,000 บาท ตลอดโครงการ ที่เปิดให้ลงทะเบียน www.คนละครึ่ง.com รับสิทธิจำนวน 10 ล้านคน ไปเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 และเริ่มใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2563

แม้ที่ผ่านมา มีประชาชนเข้าไปลงทะเบียนคนละครึ่ง จนครบ 10 ล้านคนแล้ว แต่เมื่อตรวจสอบพบว่า มีประชาชนบางส่วนที่แม้ได้สิทธิใช้จ่ายตามโครงการคนละครึ่ง กลับไม่ได้ใช้สิทธิของตน ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่า ประชาชนกลุ่มนี้เปลี่ยนใจไปใช้สิทธิคืนภาษี ตามโครงการช้อปดีมีคืนแทน เมื่อเป็นเช่นนี้ กระทรวงการคลัง เตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งอีกครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

คนละครึ่ง รอบ 2 เปิดลงทะเบียนวันไหน

ลงทะเบียนคนละครึ่ง รอบ 2 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
ลงทะเบียนคนละครึ่ง รอบ 2 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

โครงการคนละครึ่งจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอีกครั้ง ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น. ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com จนกว่าจะครบจำนวน

ลงทะเบียนคนละครึ่ง รอบ 2 เหลือกี่สิทธิ

จากการตรวจสอบพบว่า เหลือสิทธิลงทะเบียนคนละครึ่งที่พร้อมให้ประชาชนที่เป็นผู้ไม่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งมาก่อน หรือเป็นผู้เคยลงทะเบียนแต่ไม่สำเร็จ มาเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเป็นจำนวน 2.3 ล้านสิทธิ

ใครมีสิทธิลงทะเบียนคนละครึ่ง รอบ 2 บ้าง ?

– ต้องเป็นประชาชนสัญชาติไทยอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

– มีบัตรประจำตัวประชาชน

– ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งได้รับสิทธิจากโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

– ผู้ได้รับสิทธิและใช้สิทธิตามโครงการคนละครึ่งแล้ว จะไม่สามารถเข้าร่วมมาตรการช้อปดีมีคืน

ขั้นตอนลงทะเบียน www.คนละครึ่ง.com ต้องทำยังไงบ้าง ?

(1) เริ่มลงทะเบียนที่เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ของวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียน และเปิดให้ลงทะเบียนคนละครึ่ง จนกว่าจะครบจำนวน

(2) หลังลงทะเบียนภายใน 2 วัน ผู้ลงทะเบียนจะได้รับ SMS แจ้งว่าผ่านการพิจารณาหรือไม่

(3) หากผ่านการพิจารณา ให้โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เพื่อนำไปใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง

(4) เริ่มใช้สิทธิ์หลังจากได้รับสิทธิ์ และหากไม่ใช้สิทธิ์ภายใน 14 วัน จะถูกตัดสิทธิ์และเปิดสิทธิ์ให้กับประชาชนลงทะเบียนเพิ่ม


READ MORE :