เช็กที่นี่ ! เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2565 ลงทะเบียนที่ไหน ได้เงินเท่าไหร่

เหล่าผู้สูงวัย ฟังทางนี้

เมื่อไม่นานมานี้ มีการรายงานเกี่ยวกับโครงการที่รัฐบาลเตรียมตัวจะเปิดให้ผู้สูงอายุได้เริ่มลงทะเบียนกัน นั่นก็คือโครงการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 สำหรับคนไทยที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และกลุ่มตกหล่นที่ไม่เคยได้รับ เบี้ยยังชีพมาก่อน และรวมถึงผู้ที่เคยได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่แล้ว แต่มีการย้ายที่อยู่อาศัย หรือย้ายทะเบียนบ้าน ซึ่งกลุ่มนี้จะต้องไปทำการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ ในปีงบประมาณ 2565 ใหม่ด้วยเช่นกัน

และเพื่อไม่ให้กลุ่มผู้สูงอายุซึ่งมีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพต้องพลาดโอกาสที่จะได้รับเงินช่วยเหลือในส่วนนี้ วันนี้เราได้รวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ ของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่เปิดลงทะเบียนในปี 2565 มาฝาก

ใครบ้างมีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2565

(1) สัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน

(2) อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

(3) ต้องไม่เคยได้รับสิทธิ์ประโยชน์จากหน่วยงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ไม่ว่าจะเป็นเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ รวมถึงเงินอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน อาทิ ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐจัดให้เป็นประจำ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2565 ลงทะเบียนที่ไหน

ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด หากอยู่ในกรุงเทพฯ สามารถไปลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพด้วยตัวเอง หรือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นยื่นแทน ได้ที่สำนักงานเขตที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ส่วนต่างจังหวัดยื่นได้ที่สำนักงานเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

และในปี 2563 เปิดให้ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนได้ใน 2 ช่วงเวลา ดังนี้
(1) ลงทะเบียนเดือนมกราคม-กันยายน 2563 สำหรับผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2504

– ผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีก่อนเดือนตุลาคม 2563 จะได้รับเงินตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

– ผู้ที่เกิดตั้งแต่เดือนตุลาคม 2503 จะได้รับเงินในเดือนถัดไปที่มีอายุครบ 60 ปี เช่น เกิดวันที่ 12 ตุลาคม 2503 จะได้รับเงินตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 หรือหากเกิดในเดือนสิงหาคม 2504 ก็จะได้รับเงินตั้งแต่เดือนกันยายน 2564

(2) ลงทะเบียนเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2564 เป็นการลงทะเบียนล่วงหน้า
เพื่อรับเงินในปีงบประมาณ 2565

โดยผู้ที่ลงทะเบียนรอบนี้จะได้รับเงินในเดือนตุลาคม 2564 (ปีงบประมาณ 2565)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2565 ได้เงินเท่าไหร่

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปัจจุบัน จะได้รับเงินช่วยเหลือเป็นรายเดือนต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ ตลอดชีวิต โดยเป็นอัตราเพิ่มขึ้นเป็นขั้นบันไดตามช่วงอายุ ดังนี้

– อายุ 60-69 ปี ได้รับเงิน 600 บาท/เดือน

– อายุ 70-79 ปี ได้รับเงิน 700 บาท/เดือน

– อายุ 80-89 ปี ได้รับเงิน 800 บาท/เดือน

– อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเงิน 1,000 บาท/เดือน


READ MORE :
Previous articleklook 11.11 2020 มีส่วนลดอะไรบ้าง รวมดีลเที่ยวสุดฟิน!
Next articleโปรโมชั่นผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำยาจระเข้ สั่งซื้อวันนี้ ส่งฟรี!ถึง 31 ธ.ค.63