เช็กที่นี่ ! ขยายเวลาเราเที่ยวด้วยกัน ถึง 31 ม.ค. 64 ปรับกฎอะไรบ้าง ?

ads

www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ยืดเวลาถึง 31 มกราคม 2564

ตามโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ ที่เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ไปตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 โดยผู้ได้รับสิทธิ์เราเที่ยวด้วยกัน จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ทั้งสิ้น 3 รายการ

สิทธิ์ที่ 1 
  • ส่วนลดค่าที่พัก 40% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืน (สูงสุด 10 คืน)
สิทธิ์ที่ 2 
  • รับคูปอง E-Voucher มูลค่า 600 บาทต่อวัน เพื่อใช้เป็นส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ โดยชำระเพียง 60% อีก 40% ตัดจากคูปอง (เมื่อ Check-in เข้าพัก จึงจะได้รับคูปองเป็นรายวัน หลัง 17.00 น.)
สิทธิ์ที่ 3 
  • เงินคืนค่าตั๋วเครื่องบิน 40% แต่ไม่เกิน 2,000 บาทต่อที่นั่ง (จำกัดห้องพักละ 2 ที่นั่ง ตามจำนวนห้องพักจริง แต่รวมไม่เกิน 10 ที่นั่ง)
ทั้งนี้ ผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมมาตรการเราเที่ยวด้วยกัน สามารถใช้สิทธิได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 

แม้ช่วงที่ผ่านมา มีผู้ให้ความสนใจโครงการเราเที่ยวด้วยกันเป็นจำนวนมาก แต่ปรากฏว่า เมื่อตรวจสอบกลับพบว่ายอดผู้ใช้งานยังคงไม่เข้าเป้า และเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) มีมติเห็นชอบการปรับปรุงมาตรการเราเที่ยวด้วยกันใหม่อีกครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผู้ใช้สิทธิสามารถเที่ยวในภูมิลำเนาได้

จากเดิมที่โครงการเราเที่ยวด้วยกัน จะต้องใช้สิทธิ์ที่ต่างจังหวัดที่ไม่ใช่จังหวัดในภูมิลำเนาของตน แต่หลังจากขยายเวลาเราเที่ยวด้วยกัน มีการปรับปรุงมาตรการเราเที่ยวด้วยกันและมาตรการกำลังใจ โดยให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ภายในจังหวัดตามภูมิลำเนาได้ เพื่อที่จะให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิได้ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปไกล ๆ

สามารถใช้ E-Voucher ในจังหวัดภูมิลำเนาได้

เดิมนั้นสามารถใช้ในโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว ค่าสินค้า OTOP ในจังหวัดที่ท่องเที่ยว แต่ตอนนี้ปรับกฎใหม่ ให้ใช้ E-Voucher ในจังหวัดภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านได้แล้ว

ให้สิทธิ์มาตรการ “กำลังใจ” แก่เจ้าหน้าที่หน่วยอื่น ๆ เพิ่มเติม

อนุมัติให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จำนวน 570 คน และเจ้าหน้าที่หัวหน้างานสาธารณสุขมูลฐาน และงานสุขภาพภาคประชาชนระดับจังหวัดและระดับอำเภอกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2,615 คน ให้สามารถเข้าร่วมโครงการกำลังใจได้

ขยายเวลาเราเที่ยวด้วยกัน

จากเดิมโครงการนี้จะหมดเวลาวันที่ 31 ตุลาคม 2563 แต่ก็มีการขยายออกไปเป็นวันที่ 31 มกราคม 2564 แทน ทั้งโครงการเราเที่ยวด้วยกัน และกำลังใจ

นอกจากนี้ ที่ประชุม ศบศ. ยังได้อนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณดำเนินโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน และ กำลังใจ ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 อีกด้วย

และสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการเราเที่ยวด้วยกัน ก็สามารถเข้าไปลงทะเบียน www.เราเที่ยวด้วยกัน .com ซึ่งขั้นตอนการลงทะเบียนก็ไม่ได้ยุ่งยากมาก เพียงกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและยืนยันรหัส OTP ที่ได้รับ เมื่อลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันสำเร็จ ระบบจะขึ้นข้อความ “ระบบได้รับข้อมูลลงทะเบียนครบถ้วน” จากนั้นให้รอ SMS ยืนยันว่าคุณได้รับสิทธิ์อย่างสมบูรณ์อีกครั้งภายใน 3 วัน

ที่มา : รัฐบาลไทย


READ MORE :