เช็กคุณสมบัติก่อนลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่

ads

ทบทวนอีกครั้ง ! บัตรคนจน มีเงื่อนไขอะไรบ้าง ?

หลังมีกระแสข่าวว่า รัฐบาล เตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน รอบใหม่ ช่วงต้นปี 2564 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ แต่ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว กำลังพิจารณาเงื่อนไขที่จะใช้ในการอ้างอิงรายได้ ไปจนถึงสวัสดิการต่าง ๆ ที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเคยได้รับว่า จะยังสวัสดิการตามเดิม หรือมีการเพิ่มเติมอะไรเข้าไป เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน คาดว่า จะได้ความชัดเจนในเร็ว ๆ นี้

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ควรมีคุณสมบัติอย่างไร ?

(1) เป็นบุคคลที่มีสัญญาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

(2) ว่างงาน หรือมีรายได้ส่วนตัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อไป

(3) ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคาร, สลากออมสิน, สลาก ธ.ก.ส., พันธบัตรรัฐบาล และ ตราสารหนี้ หรือถ้ามีทรัพย์สินดังกล่าว จะต้องรวมกันได้ไม่เกิน 100,000 บาท

(4) รายได้ต่อครัวเรือนเป็นตัวประกอบในการพิจาณา

(5) ถ้ามีรถยนต์จะถูกนำมาพิจาณาแต่ถ้ามี 2-3 คัน จะไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สถานที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่

สำหรับสถานที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนมกราคม 2564 มีสถานที่รับสมัคร ดังต่อไปนี้

(1) ธนาคารออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ

(2) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ

(3) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขาทั่วประเทศ

(4) สำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัด

(5) สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต

แบบฟอร์ม ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่

ตามที่สำนักงานเศรษฐกิจกระทรวงการคลัง ได้จัดทำแบบฟอร์มลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไว้ก่อนหน้านี้ สำหรับใครที่มีความประสงค์ลงทะเบียนบัตรคนจน และคุณสมบัติเข้าตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถคลิกเข้าไปดู “แบบฟอร์มลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ได้ที่ www.fpo.go.th และ ยังสามารถดาวน์โหลด เพื่อกรอกเอกสารเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นเอกสารไปยัง 4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สำนักงานเศรษฐกิจกระทรวงการคลัง, ธนาคาร ธ.ก.ส., ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย

แบบฟอร์ม ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่
แบบฟอร์ม ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง


READ MORE :