จองฉีดวัคซีนไฟเซอร์ กรุงเทพ พร้อมเงื่อนไข ใครมีสิทธิ์บ้าง

กรุงเทพ เปิดจองวัคซีนไฟเซอร์ โรงพยาบาลไหนบ้าง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง นั่นจึงทำให้ภาครัฐต้องเร่งปูพรมฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับคนในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด โดยก่อนหน้านี้วัคซีนโควิดที่ได้รับการอนุมัติฉีดในไทยมีทั้งหมด 5 ยี่ห้อ ส่วน ‘วัคซีนไฟเซอร์’ ถือว่าเป็นวัคซีนลำดับที่ 6 ของไทยที่อย.อนุมัติ

ซึ่งหลังจากที่มีการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ฉีดแล้ว ในตอนนี้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและประชาชนกลุ่มเสี่ยง ก็มีสิทธิ์ที่จะได้เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ด้วยเช่นกัน แต่ก่อนที่จะพาทุกคนไปดูวิธีการจองฉีดวัคซีนไฟเซอร์ กรุงเทพ พร้อมเงื่อนไข วันนี้เราขอพาทุกคนไปรู้จักกับวัคซีนไฟเซอร์ ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกกันสักนิดก่อนค่ะ

วัคซีนไฟเซอร์ คืออะไร


วัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เป็นวัคซีนชนิด mRNA ที่คิดค้นโดยบริษัทไฟเซอร์ (Pfizer) ร่วมกับบริษัทไอโบเอ็นเท็ค (BioNTech) มีชื่อแบบเป็นทางการว่า BNT162b2 ที่ได้รับการอนุมัติให้ฉีดในกรณีฉุกเฉินจากองค์การอาหารและยาสหรัฐ เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 และองค์การอนามัยโลกก็ได้ให้การรับรองไปเมื่อปลายปี 2563 ที่ผ่านมา สำหรับประเทศไทยวัคซีนไฟเซอร์ได้รับการอนุมัติเป็นลำดับที่ 6 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564

สำหรับประสิทธิภาพของวัคซีนไฟเซอร์หลังจากฉีดเข็มที่ 2 แล้ว จะสามารถป้องกันโควิดได้สูงถึง 91.3% ในช่วง 7 วัน – 6 เดือนหลังฉีด แต่ทั้งนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลยืนยันเพียงพอว่าจะสามารถป้องกันการแพร่เชื้อได้มากน้อยเพียงใด เนื่องจากการกลายพันธุ์ของไวรัสในปัจจุบันนั่นเอง

วัคซีนไฟเซอร์ คืออะไร
วัคซีนไฟเซอร์ คืออะไร

แต่ทั้งนี้วัคซีนไฟเซอร์สามารถป้องกันโควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษ หรือ อัลฟ่า ได้ถึง 89.5%, สายพันธุ์เบต้า 75% และทางหน่วยงานสาธารณสุขอังกฤษยังชี้ว่าไฟเซอร์ มีประสิทธิภาพถึง 88% ในการป้องกันการป่วยจากสายพันธุ์เดลต้า หรืออินเดีย (อ้างอิงข้อมูลวัคซีนไฟเซอร์ โรงพยาบาลวิชัยเวช)

แม้ว่าไฟเซอร์มีผลข้างเคียง แต่เมื่อนำมาชั่งน้ำหนักกับผลลัพธ์ดีที่เกิดขึ้น ก็ทำให้หลายคนมีความต้องการที่จะเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์เป็นยี่ห้อลำดับแรก ๆ เช่นเดียวกับโมเดอร์นาที่เป็นวัคซีนทางเลือก

เงื่อนไขการจองฉีดวัคซีนไฟเซอร์ กรุงเทพ รพ.ไหนเปิดบ้าง


วันนี้ Promotions.co.th ได้รวบรวมโรงพยาบาลในกรุงเทพและปริมณฑลที่เปิดให้ประชาชนได้ลงทะเบียนจองวัคซีนไฟเซอร์ และเงื่อนไขการจอง มาฝากทุกคนกันค่ะ

โรงพยาบาลกลาง

ลงทะเบียน :

 • เปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 1 ณ เวชระเบียนชั้น 1 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. เริ่มวันพุธที่ 1 กันยายน 2564 (จนกว่าวัคซีนจะหมด เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)

เงื่อนไข :

 • ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป (เกิดก่อน 1 ก.ย. 2504)
 • หญิงตั้งครรภ์ (อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป)
 • ผู้ป่วยเด็กอายุ 12 – 18 ปี ที่เข้าข่ายโรคอ้วน (โรคอ้วน : มีดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กรัม/ตารางเมตร)

เอกสารที่ต้องเตรียมลงทะเบียน :

 • บัตรประชาชน / สำเนาสูติบัตร / สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หลักฐานการฝากครรภ์ / สมุดฝากครรภ์
เงื่อนไขการจองฉีดวัคซีนไฟเซอร์ กรุงเทพ
เงื่อนไขการจองฉีดวัคซีนไฟเซอร์ กรุงเทพ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ลงทะเบียน :

 • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยเปิดให้ลงทะเบียน วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. (เปิดรับจนกว่าจะครบจำนวนที่ได้รับจัดสรรมา) ลงทะเบียนผ่าน https://chulapfizer.kcmh.or.th/

เงื่อนไข :

 • หญิงตั้งครรภ์
 • ผู้ป่วยเด็ก อายุ 12 – 18 ปี (ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มเท่านั้น)

เอกสารที่ต้องเตรียมลงทะเบียน :

 • สมุดฝากครรภ์
 • ใบรับรองแพทย์ หรือประวัติการรักษา

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ลงทะเบียน :

 • เปิดสำหรับผู้ป่วยตามเงื่อนไจที่รักษาประจำอยู่ที่โรงพยาบาลลจุฬาลงกรณ์เท่านั้น เปิดลงทะเบียนจนกว่าผู้จองสิทธิจะครบตามจำนวน สามารถลงทะเบียนและเลือกวันเวลาเข้ารับวัคซีนได้ที่ https://chulapfizer.kcmh.or.th/

เงื่อนไข :

 • ผู้หญิงตั้งครรภ์ (อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป) ที่ได้ฝากครรภ์กับทางโรงพยาบาล
 • ผู้ป่วยเด็ก อายุ 12 – 18 ปี (ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่ม)

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

ลงทะเบียน :

 • ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 1 ในวันพุธ ที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 11.00 น. ณ โถงชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ เปิดรับจนกว่าวัคซีนจะหมด เป็นการลงทะเบียนจองล่วงหน้า แล้วนัดวันมาฉีด

เงื่อนไข :

 • หญิงตั้งครรภ์ (อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป)
 • ผู้ป่วยเด็ก อายุ 12 – 18 ปี (ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่ม)
เงื่อนไขการจองฉีดวัคซีนไฟเซอร์ กรุงเทพ
เงื่อนไขการจองฉีดวัคซีนไฟเซอร์ กรุงเทพ

โรงพยาบาล จ.ปทุมธานี

ลงทะเบียน :

 • ติดต่อโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านทางโทรศัพท์ เพื่อนัดหมายวันฉีดวัคซีนทั้งหมด 8 แห่ง ได้แก่ รพ.ปทุมธานี 02-5988688 และ 02-5491058-4, รพ.สามโดก 02-1993791, รพ.หนองเสือ, รพ.ลำลูกกา 02-5631080-1, รพ.ลาดหลุมแก้ว 02-5991650-1, รพ.ธัญบุรี 02-5772600-2, รพ.คลองหลวง 02-8046446-9 และ รพ.ประชาธิปัตย์ 02-6634248

เงื่อนไข :

 • ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
 • หญิงตั้งครรภ์ (อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป)
 • ผู้ป่วยกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง
 • ผู้ป่วยเด็ก อายุ 12 – 18 ปี (ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่ม)

สิ่งที่ต้องนำมาในวันฉีดวัคซีน

 • ซองยาโรคประจำตัวทุกชนิด ที่มีชื่อยา ชื่อผู้ป่วย และชื่อโรงพยาบาล

นนท์ pregnant

ลงทะเบียน :

 • เฉพาะผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 22 กันยายน 2564 ก่อนเวลา 12.00 น. หรือจนกว่าสิทธิจะเต็ม สถานที่ฉีด โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี ในวันที่ 27 กันยายน 2564

เงื่อนไข :

 • หญิงตั้งครรภ์ (อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป)
 • จำกัดจำนวน 600 คน

หากใครที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขข้างต้น ก็สามารถจองฉีดวัคซีนไฟเซอร์ กรุงเทพได้ตามเว็บไซต์ หรือสถานที่ต่าง ๆ ที่เรารวบรวมมาได้เลยค่ะ และในอนาคตหากมีโรงพยาบาลหรือหน่วยงานไหนเปิดจองวัคซีนโควิด Promotions.co.th จะนำมาอัปเดตให้ทุกท่านทราบทันที

อ่านเพิ่มเติม :