Home Promotions.co.th News เตรียมพร้อม ! คนละครึ่ง รอบ 4 อาจเปิดลงทะเบียน ธ.ค. นี้

เตรียมพร้อม ! คนละครึ่ง รอบ 4 อาจเปิดลงทะเบียน ธ.ค. นี้

ยังมีหวังลุ้นสิทธิลงทะเบียน www.คนละครึ่ง.com เฟส 1

หลังจากที่รัฐบาลเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนคนละครึ่ง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐแจกเงินไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ ให้กับประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป เป็นจำนวน 10 ล้านสิทธิ ด้วยวิธีการร่วมจ่าย (Co-pay) นั่นคือ รัฐช่วยจ่าย 50% ผู้ได้รับสิทธิจ่ายเอง 50% โดยใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง

และตามที่ทราบกันดีว่า โครงการคนละครึ่งมีเงื่อนไขสำคัญข้อหนึ่ง นั่นคือ หากมีผู้ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิและไม่เริ่มใช้สิทธิภายในกำหนด 14 วัน ก็จะมีการนำสิทธิที่เหลืออยู่มาเปิดให้ประชาชนลงทะเบียน www.คนละครึ่ง.com เพื่อให้ครบจำนวน 10 ล้านสิทธิ ด้วยเหตุนี้เอง ที่ผ่านมารัฐบาลจึงได้เปิดให้ลงทะเบียนคนละครึ่ง เฟส 1 รอบ 3 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ตามจำนวนที่เหลือ 722,598 สิทธิ

แม้การเปิดลงทะเบียนคนละครึ่ง รอบ 3 ครบเต็มจำนวนสิทธิที่เหลือ แต่เบื้องต้น กระทรวงการคลัง ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติประชาชน พร้อมทั้งส่ง SMS แจ้งผลลงทะเบียนให้กับผู้รับสิทธิ เพื่อให้ผู้ได้สิทธิคนละครึ่งเร่งดำเนินการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง หากเลยเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนดจะถูกตัดสิทธิเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งทันที

ดังนั้น หากนับเอาวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เป็นวันแรกของการจัดส่ง SMS ให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนคนละครึ่ง รอบ 3 เป็นผลให้ประมาณวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ทางประชาชนจะรู้ผลว่า มีประชาชนที่สละสิทธิโครงการคนละครึ่ง รอบ 3 จำนวนกี่ราย จากนั้นจึงรวบรวมตัวเลขสิทธิคนละครึ่งที่เหลือ ก่อนนำมาเปิดลงทะเบียนคนละครึ่ง เฟส 1 รอบ 4

เมื่อเป็นเช่นนี้ ใครที่ลงทะเบียนคนละครึ่ง รอบ 3 ไม่ทัน ก็อดใจรอกันอีกนิดหนึ่ง ไม่แน่ช่วงกลางเดือนธันวาคม 2563 อาจมีข่าวดี รัฐบาลประกาศเปิดให้ลงทะเบียนคนละครึ่ง รอบ 4 ก็เป็นได้ แต่ทั้งนี้ หากตรวจพบว่า มีผู้คุณสมบัติไม่ผ่านหรือใช้สิทธิไม่ทันจำนวนไม่มาก ก็อาจไม่เปิดลงทะเบียนเพิ่ม โดยให้รอไปลงทะเบียนใหม่ช่วงคนละครึ่ง เฟส 2 แทน


READ MORE :
Exit mobile version