รู้ยัง? สถานีกลางบางซื่อเปิดให้เลือกฉีดชนิดวัคซีนโควิดได้

เลือกรูปแบบฉีดวัคซีนเองได้ ที่สถานีกลางบางซื่อ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลทำให้ชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในประเทศต้องเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม ทั้งเรื่องการทำงาน การเรียน การเดินทาง และการใช้ชีวิต ซึ่งนั่นถือเป็นเรื่องดีที่คนเราจำเป็นต้องมีมาตรการต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยในแต่ละวัน โดยหนึ่งในมาตรการที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับชีวิตได้นั่นคือการ ‘ฉีดวัคซีนโควิด’ ซึ่งแม้ว่าวัคซีนโควิดจะไม่ได้เป็นสิ่งที่ช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดได้แบบ 100% แต่วัคซีนมีประสิทธิภาพมากพอที่จะช่วยลดโอกาสติดเชื้อ การเจ็บป่วยหนัก และลดอัตราการเสียชีวิตได้ ดังนั้นการเข้ารับวัคซีนโควิดจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ประชาชนทุกคนต้องได้รับ

สถานีกลางบางซื่อให้ประชาชนเลือกรูปแบบการฉีดวัคซีนได้

ล่าสุดเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ที่สถานีกลางบางซื่อ พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง ในฐานะผอ.ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ได้มีการระบุถึงประเด็นฉีดวัคซีนเด็กอายุ 5 – 11 ปี และในตอนนี้ทางศูนย์บริการฯ ได้เปิดให้ประชาชนเข้ารับวัคซีนโควิด-19 เข็ม 3 เป็นหลัก โดยต้องมีการนัดหมายล่วงหน้าวันละราว ๆ 30,000 คน ที่ช่วยให้การบริการค่อนข้างสะดวก รวดเร็ว และไม่แออัด

สถานีกลางบางซื่อให้เลือกรูปแบบการฉีดวัคซีนได้
สถานีกลางบางซื่อให้เลือกรูปแบบฉีดวัคซีนได้

ส่วนการฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่ 4 ที่เป็นกลุ่มประชาชนทั่วไปเริ่มให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา และล่าสุดศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ได้มีการประกาศผ่านเฟซบุ๊ก CVC กลางบางซื่อ ระบุว่า ผู้ที่มีความประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 3 และเข็ม 4 ด้วยวัคซีนไฟเซอร์ จะสามารถเลือกรูปแบบการฉีดวัคซีนเองได้ 3 รูปแบบตามความสมัครใจ ดังนี้

  1. การฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (Intramuscular : IM) ขนาดยาปกติ 30 mcg/dose ที่เป็นรูปแบบการให้บริการหลักของศูนย์บางซื่อ
  2. การฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (Intramuscular : IM) ครึ่งโดส ขนาดยา 15 mcg/dose
  3. การฉีดเข้าชั้นผิวหนัง (Intradermal : ID) ขนาดยา 10 mcg/dose

ทั้งนี้จากมติคณะกรรมอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ได้มีการพิจารณาผลการศึกษาทั้งในไทยและต่างประเทศ เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนเข้าชั้นผิวหนังและการฉีดเข้ากล้ามเนื้อครึ่งโดส ว่ามีประสิทธิผลใกล้เคียงกับการฉีดเข้ากล้ามเนื้อในขนาดปกติ ทั้งยังเกิดผลข้างเคียง – อาการไม่พึงประสงค์น้อยกว่า ดังนั้นทางศูนย์ฉีดฯบางซื่อ จึงได้มีการเปิดบริการฉีดวัคซีนในรูปแบบดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนได้เลือกฉีดเองตามความสมัครใจ โดยในวันที่มีนัดรับวัคซีนเข็มกระตุ้น ผู้เข้ารับวัคซีนสามารถแจ้งความประสงค์ในการเข้ารับวัคซีนในรูปแบบฉีดเข้าชั้นผิวหนังหรือฉีดครึ่งโดส (ข้อ 2 และข้อ 3) กับเจ้าหน้าที่ตรงจุดคัดกรองก่อนเข้าฉีดได้เลย อย่างไรก็ตามการเข้ารับวัคซีนยังคงต้องอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์ตามเดิม

รูปแบบการฉีดวัคซีน มีข้อแตกต่างกันอย่างไร?

จากข้อมูลวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ พบว่าการฉีดกระตุ้นด้วยวัคซีนชนิด mRNA ขนาดครึ่งโดส จะมีประสิทธิภาพพอ ๆ กับการฉีดเต็มโดส ดังนั้นทางคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภุมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน จึงเห็นชอบให้หน่วยงานดำเนินการฉีดได้ทั้งแบบเต็มโดส ครึ่งโดส และเข้าชั้นใต้ผิวหนังตามความสมัครใจ (กรณีฉีดไฟเซอร์) คือ 1. การฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (Intramuscular : IM) ขนาดยาปกติ 30 ไมโครกรัมต่อโดส 2. การฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (Intramuscular : IM) ครึ่งโดส ขนาดยา 15 ไมโครกรัมต่อโดส และ3. การฉีดเข้าชั้นผิวหนัง (Intradermal : ID) ขนาดยา 10 ไมโครกรัมต่อโดส

ข้อแตกต่างของการฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อและในผิวหนัง
ข้อแตกต่างของการฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อและชั้นผิวหนัง

ซึ่งการฉีดเข้ากล้ามเนื้อและเข้าชั้นผิวหนัง ในแง่ของประสิทธิภาพจะพอ ๆ กัน แต่การฉีดเข้ากล้ามเนื้อจะมีความลึกลงไปประมาณ 0.5 – 1 เซนติเมตรให้ถึงกล้ามเนื้อและมีการดูดซึมได้เร็วกว่า ส่วนการฉีดเข้าชั้นผิวหนังจะฉีดตรงบริเวณผิวหนังแท้ ที่ก่อนหน้านี้เคยใช้กับวิธีการฉีดวัคซีนปลูกฝีในเด็ก ซึ่งวิธีนี้ผิวหนังจะค่อย ๆ ดูดซึม โดยข้อแตกต่างระหว่างการฉีดเข้ากล้ามเนื้อและการฉีดเข้าชั้นผิวหนัง มีดังนี้

ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

ฉีดเข้าชั้นผิวหนัง

วิธีการฉีด ลึกราว 0.5 – 1 เซนติเมตร ระดับชั้นหนังแท้
ปริมาณวัคซีน เต็มโดส ไม่เต็มโดส
ผลข้างเคียง มีอาการปวดเมื่อย ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย และหนาวสั่นมากกว่าการฉีดเข้าชั้นในผิวหนัง มีอาการแดง บวม และคันมากกว่าการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ
ตัวอย่างวัคซีนป้องกันโรค วันซีนพิษสุนัขบ้า, วัคซีนรวมคอตีบ, วัคซีนตับอักเสบบี ฯลฯ วัคซีนรวมหัด, วัคซีนพิษสุนัขบ้า, วัคซีนไข้สมองอักเสบ ฯลฯ

 

ส่วนในแง่ของประสิทธิภาพของรูปแบบการฉีดจะมีความใกล้เคียงกัน ดังนั้นก่อนเข้ารับการฉีดสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ที่ดำเนินการฉีดได้ เพื่อความปลอดภัยและความสบายใจในการเข้ารับวัคซีนโควิด อย่างไรก็ตามในขณะนี้มีเพียงศูนย์ฉีดวัคซีนฯบางซื่อเท่านั้นที่เปิดให้เลือกรูปแบบได้เอง และหากต่อไปศูนย์ฉีดฯอื่น ๆ มีการอัปเดตอย่างไร ทางเราจะนำมาแจ้งให้ทราบกันอีกครั้ง

อ่านเพิ่มเติม :

Previous article7 ที่เที่ยวคู่รักควรไปเติมความหวาน ขอแต่งงานวันวาเลนไทน์
Next articleรวมคำบอกรักวันวาเลนไทน์ ส่งข้อความแทนใจด้วยคำหวานสุดซึ้ง