เปิดตัวชุดตรวจ ATK ฝีมือคนไทย ได้ผลแม่นยำ 96% 

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ในประเทศไทยยยังคงน่าเป็นห่วง พบได้ทั้งผู้ติดเชื้อที่แสดงอาการและไม่แสดงอาการ เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเชื้อโควิด – 19 มีความรุนแรงมากกว่าครั้งที่ผ่านมา หลายคนวิตกกังวลและมักตั้งคำถามกับตัวเองอยู่บ่อยครั้งว่า “ตัวเองติดโควิด – 19 หรือยัง?” โดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง ใกล้ชิดสัมผัสกับผู้ป่วยติดเชื้อ หรือพบปะผู้คนอยู่ตลอดเวลา ซึ่งบุคคลเหล่านี้มีความเสี่ยงสูงอย่างมาก เพราะฉะนั้นการป้องกันตัวเองขั้นพื้นฐานเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นมากไม่ว่าจะเป็น สวมใส่หน้ากากอนามัย พกเจลทำความสะอาดมือ เว้นระยะห่าง รวมถึงการเข้ารับฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันเชื้อโควิด – 19

นอกจากการป้องกันตัวเองเบื้องต้นไปแล้ว ล่าสุด! เป็นเรื่องดี ๆ ของคนไทย กับ สนช.เปิดตัวชุดตรวจ ATK ฝีมือคนไทย ได้ผลแม่นยำ 96% ซึ่งเป็นชุดตรวจหาโปรตีน หรือแอนติเจนของเชื้อก่อโรคโควิด-19 (SARS-CoV-2) พัฒนาโดยนักวิจัยไทย จากบริษัทแอฟฟิโนมจำกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

การตรวจ Antigen Test Kit

Antigen Test Kit คืออะไร

การตรวจ Antigen Test Kit ชุดตรวจหาโปรตีน หรือ แอนติเจนของเชื้อก่อโรคโควิด-19 (SARS-CoV-2) เพื่อเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งทางจมูก ลึกลงไปถึงคอ หรือเก็บจากคอ รู้ผลไวภายใน 15-30 นาที  เหมาะสำหรับผู้สัมผัสโรคระดับความเสี่ยงสูงที่มีอาการ หรือผู้ที่มีการสัมผัสโรคระดับความเสี่ยงสูง แต่…ไม่มีอาการ สามารถใช้การทดสอบนี้ตรวจเบื้องต้นได้

***ไม่สามารถตรวจหาเชื้อโควิดที่มีปริมาณน้อยได้ หากผลตรวจ Antigen Test Kit เป็นบวกควรตรวจยืนยันด้วยวิธีการตรวจโควิด RT-PCR อีกครั้ง

ชุดตรวจ Antigen Test Kit ฝีมือคนไทย

ชุดตรวจ ATK หรือ ชุดตรวจแอนติเจนของเชื้อก่อโรคโควิด-19 พัฒนาโดยนักวิจัยไทย จากบริษัทแอฟฟิโนมจำกัด ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ผลแม่นยำ 96% ภายในประกอบไปด้วยชุดอุปกรณ์ก้านสวอปทางโพรงจมูก น้ำยาตรวจหาเชื้อ และชุดตรวจแสดงผล ซึ่งการใช้งานเหมือนกับชุดตรวจทั่วไป สามารถรู้ผลรวดเร็วภายใน 15 นาที

ขณะนี้ผ่านการวิจัยและประเมินประสิทธิภาพทางคลีนิก ตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. เบื้องต้นผลิตมาชุดตรวจจำนวน 2 หมื่นชุดแรก โดยจะมีการกระจายไปยังโรงพยาบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสนับสนุนการตรวจเชิงรุกในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง หลังจากที่ชุดตรวจ Antigen Test Kit ฝีมือคนไทยประสบความสำเร็จ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ยังคงให้ความสนับสนุนนวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อแก้ปัญหาโควิด-19 อีกทั้งโครงการนี้ยังได้รับทุนวิจัยราว 2.8 ล้านบาท และมุ่งหน้าผลิตชุดตรวจ ATK ภายในประเทศ เพื่อลดต้นทุนการนำเข้า

ปัจจุบันชุดตรวจ Antigen Test Kit คนไทยผลิตได้ราว 1 แสนชุด ถึง 1.2 แสนชุดต่อเดือน จำหน่ายแล้วในราคาชุดละ 150 บาท กระจายไปยังพื้นที่เสี่ยงมีแนวโน้มในการติดเชื้อสูง และหากในอนาคตได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อต่อยอดสู่การพัฒนา และสนับสนุนด้านต้นทุนการผลิตมากขึ้น ตามแผนส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์สมัยใหม่จากภาครัฐ มุ่งหวังเพิ่มกำลังการผลิตได้ถึง 8 แสนชุดต่อเดือน รวมถึงการจัดจำหน่ายชุดตรวจให้คนไทยในราคาที่ถูกลงกว่าเดิม

ช่องทางการจัดจำหน่าย ชุดตรวจ Antigen Test Kit

สำหรับการกระจายชุดตรวจแอนติเจน “COVID-19 Ag” แบบ Self-Test คากทำในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ผ่านพันธมิตรทางธุรกิจ เปิดช่องจำหน่าย อาทิ บริษัทตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในช่องทางโรงพยาบาล คลินิกเทคนิคการแพทย์ คลินิกเวชกรรม และร้านขายยา เช่น ร้านยากรุงเทพ มีกว่า 100 สาขาในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19
  • รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้อื่น (อย่างน้อย 1 เมตร)
  • สวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ
  • ใช้สบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์ ทำความสะอาดมือ
  • รับวัคซีนเมื่อได้รับสิทธิ์ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในพื้นที่เกี่ยวกับการฉีดวัคซีน
  • เก็บตัวอยู่บ้านเมื่อรู้สึกไม่สบาย ไอ จาม
  • หลีกเลี่ยงพื้นที่ปิดพยายามอยู่ในพื้นที่เปิดโล่งและอากาศถ่ายเทสะดวก

ถือเป็นอีกหนึ่งข่าวดีที่น่าชื่นชมอย่างมากสำหรับ ชุดตรวจ ATK ฝีมือคนไทย ได้ผลแม่นยำ 96% พัฒนาโดยนักวิจัยไทย จากบริษัทแอฟฟิโนมจำกัด ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพราะฉะนั้นสามารถเลือกซื้อได้ตามช่องทางที่กล่าวไปข้างต้น แต่…ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมดูแลตัวเองเบื้องต้น เพื่อป้องกันเชื้อโควิด – 19


อ่านเพิ่มเติม