ทำตามนี้ ขั้นตอนลงทะเบียนแอป QueQ จองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19

จองคิวฉีดวัคซีนผ่านแอป QueQ ไม่ยากอย่างที่คิด

ถือเป็นข่าวดี สำหรับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่กำลังมองหาจุดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เมื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประกาศให้ประชาชนจองคิวฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ผ่านแอปพลิเคชัน QueQ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและลดอาการป่วยหากติดเชื้อ COVID-19 หลังพบว่ามีเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ คือ โอไมครอน (Omicron) กำลังแพร่ระบาดในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยด้วย ฉะนั้นเพื่อป้องกันการเกิดคลัสเตอร์ใหม่ ณ จุดฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมลดความหนาแน่นและให้ประชาชนสามารถใช้บริการฉีดวัคซีนได้เร็วขึ้น วันนี้ Promotions.co.th มีขั้นตอนจองคิวฉีดวัคซีนผ่านแอปฯ QueQ มาแนะนำ

เปิดขั้นตอนจองคิวฉีดวัคซีนผ่านแอปฯ QueQ

(1) ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน QueQ

(2) เข้าสู่ระบบตามที่หน้าจอแจ้ง

(3) เข้าไปที่ หน้ารวมเมนู เลือกไปที่ ศูนย์ฉีดวัคซีน กทม.

(4) เลื่อนหน้าจอดูข้อมูลจุดฉีดวัคซีน แล้วคลิกเลือกศูนย์ฉีดวัคซีนที่ต้องการใช้บริการ

(5) กรอกข้อมูลบัตรประชาชนผู้ที่จะฉีด

(6) เลือกวันที่ที่ต้องการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด โดยขณะนี้เปิดจองคิวฉีดวัคซีน COVID-19 ระหว่างวันที่ 14 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2565

(7) เลือกรอบเวลาที่ต้องการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

 • เวลา 10.00-10.30 น.
 • เวลา 10.30-11.00 น.
 • เวลา 11.00-11.30 น.
 • เวลา 11.30-12.00 น.
 • เวลา 12.00-12.30 น.
 • เวลา 12.30-13.00 น.
 • เวลา 13.00-13.30 น.

(8) กดยืนยัน

(9) จะได้รับบัตรคิว แจ้งวัน เวลา และรหัสบัตรประชาชนของผู้ที่จอง เพื่อแสดงเป็นหลักฐานในวันที่มาฉีดวัคซีน และ วันฉีดให้นำ “บัตรประจำตัวประชาชน” มาด้วย

ทำความเข้าใจแนวทางการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนผ่านแอปฯ QueQ จะได้รับการจัดสรรวัคซีนตามสูตรการฉีดวัคซีนตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

เข็มที่ 1 : สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด

เข็มที่ 2 : สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ชนิดใดก็ตามมาแล้ว 1 เข็มจะต้องเว้นระยะห่างระหว่างเข็ม ตามกำหนดของชนิดวัคซีนเข็มแรก

เข็มที่ 3 : สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด ครบ 2 เข็ม ตามแนวทาง ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือตามที่ได้รับการจัดสรร

เข็มกระตุ้น : สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด และรักษาหายแล้วเกิน 3 เดือนขึ้นไป ที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อน หรือฉีดมาแล้ว 1 เข็ม

เช็คจุดฉีดวัคซีน COVID-19 กทม.

สถานที่ฉีดวัคซีน 1
 • ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กรุงเทพมหานคร ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)
สถานที่ฉีดวัคซีน 2
 • โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลเครือข่าย และศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.
โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลสิรินธร
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โรงพยาบาลคลองสามวา
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
 โรงพยาบาลเครือข่าย
สถานพยาบาลชินเขตงามวงศ์วาน โรงพยาบาลพญาไท
โรงพยาบาลเวชธานี โรงพยาบาลเอส วาย เอช
โรงพยาบาลศิครินทร์ โรงพยาบาลธนบุรี
โรงพยาบาลบางนา โรงพยาบาลสิรินาถ
โรงพยาบาลนวมินทร์ โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช
โรงพยาบาลคลองตัน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ สถาบันราชานุกูล
โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ สถาบันประสาทวิทยา
โรงพยาบาลนวมินทร์ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
โรงพยาบาลเสรีรักษ์ โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง
ลงทะเบียนแอป QueQ จองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19
เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19

เตรียมตัวให้พร้อม ก่อน-หลังฉีดวัคซีน COVID-19

ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด
 • หากมีไข้สูงในวันนัดหมายฉีดวัคซีน ควรเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปก่อน
 • หากมีไข้ต่ำ ๆ หรือเจ็บป่วยเล็กน้อย สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ตามปกติ ไม่ควรเลื่อนฉีดวัคซีน
 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
 • หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ชา กาแฟ และควรดื่มน้ำอย่างน้อย 500 – 1,000 ซีซี
 • งดออกกำลังกายหนัก 2 วัน ก่อนและหลังการฉีดวัคซีนโควิด
 • แจ้งข้อมูลสำคัญที่แพทย์ควรทราบก่อนฉีดวัคซีนโควิด เช่น โรคประจำตัว ประวัติการแพ้ยาหรือวัคซีน การตั้งครรภ์หรือวางแผนการตั้งครรภ์ และข้อมูลอื่นๆ ที่แพทย์ควรทราบ
หลังฉีดวัคซีนโควิด
 • ควรนั่งรอดูอาการประมาณ 30 นาที เพื่อสังเกตอาการข้างเคียง หรืออาการแพ้วัคซีนโควิด
 • อาจมีอาการหลังฉีดวัคซีนโควิด โดยอาจอ่อนเพลีย มีไข้ต่ำ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย และปวด บวม แดง หรือร้อนบริเวณที่ฉีดวัคซีนโควิด
 • หากมีไข้ หรือปวดเมื่อยมาก สามารถทานยาพาราเซตามอลขนาด 500 มิลลิกรัม ครั้งละ 1 เม็ด สามารถทานยาซ้ำได้ถ้าจำเป็น แต่ให้ห่างกัน 6 ชั่วโมง
 • หลังฉีดวัคซีนโควิด อาจมีอาการปวดศีรษะหรือกล้ามเนื้อ 1-2 วัน
 • ควรรับวัคซีนเข็มต่อไปตามกำหนด และเก็บบันทึกการรับวัคซีนไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
 • หลังจากฉีดวัคซีนแล้วยังต้องคงมาตรการควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 ต่อไป ทั้งการสวมหน้ากาก รักษาระยะห่างและหมั่นล้างมือ

เมื่อทราบขั้นตอนการใช้แอป QueQ ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 กันแล้ว ใครที่ต้องการเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 ไม่ว่าจะเป็นเข็ม 1 เข็ม 2 หรือเข็ม 3 สามารถกดเข้าไปลงทะเบียนจองคิวกันได้เลย แม้ได้รับวัคซีนครบโดสก็ไม่ควรละเลยการป้องกันตัวเองตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพราะวัคซีน COVID-19 ช่วยบรรเทาความรุนแรงของโรคเท่านั้น ไม่อาจป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ได้แบบ 100%


READ MORE :
Previous articleค่าเหยียบแผ่นดิน คืออะไร ใครต้องจ่าย เริ่มเก็บเมื่อไหร่
Next articleมัดรวมไอเทมนางฟ้า 8 เครื่องสำอางที่ “ซงจีอา” ใช้ สวยไม่แผ่ว