ประกาศล็อกดาวน์กรุงเทพและต่างจังหวัด 2564 เริ่ม 1 พ.ค. 64 นี้

ads

ประกาศล็อกดาวน์ช่วงโควิด พื้นที่สีแดง กรุงเทพฯ และ 5 จังหวัด

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยขณะนี้ ถือได้ว่ามีความรุนแรงและยังไม่สามารถควบคุมการระบาดได้ มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องและมีอัตราการเสียชีวิตสูง โดยการระบาดระลอกใหม่ครั้งนี้ เป็นโควิดสายพันธุ์อังกฤษที่มีคุณสมบัติแพร่ระบาดได้เร็วกว่าปกติ 1.7 เท่า จึงทำให้จากคลัสเตอร์สถานบันเทิงกลายเป็นแพร่กระจายอย่างรวดเร็วทั่วประเทศ ทางภาครัฐจึงมีมาตรการและแนวต่าง ๆ เพื่อควบคุมโรค รวมทั้งมาตรการล็อกดาวน์ในพื้นที่สีแดงเข้ม กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เริ่ม 1 พ.ค. 64 นี้

ประกาศล็อกดาวน์ เริ่ม 1 พ.ค. นี้ พื้นที่กรุงเทพและต่างจังหวัด

เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 64 นพ. ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้แถลงประกาศยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือ พื้นที่สีแดงเข้ม มีทั้งหมด 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี ชลบุรี สมุทรปราการ และเชียงใหม่ ให้ผู้ที่อยู่อาศัยในจังหวัดทั้งหกจังหวัดนี้ ปฏิบัติตามมาตรการและขอร่วมมืองดเดินทางออกนอกพื้นที่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 64 นี้ โดยมีมาตรการดังนี้

 • สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อออกนอกที่พักอาศัยหรืออยู่ในสถานที่สาธารณะ
 • ห้ามทำกิจกรรมหรือจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกัน มากกว่า 20 คนขึ้นไป
 • งดนั่งรับประทานอาหารภายในร้าน แต่สามารถซื้อกลับบ้านได้ไม่เกินเวลา 21.00 น.
 • ร้านสะดวกซื้อ กำหนดเวลาเปิด-ปิด เวลา 04.00-23.00 น.
 • ห้างสรรพสินค้า กำหนดให้เปิดไม่เกินเวลา 21.00 น. จำกัดจำนวนคน งดส่งเสริมการขาย และห้ามใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน
 • ปิดสถานบันเทิงและสถานที่เสี่ยง ยกเว้นกีฬากลางแจ้ง ไม่เกินเวลา 21.00 น. และจัดการแข่งขันได้โดยไม่มีผู้ชม

โทษฝ่าฝืนมาตรการโควิด-19

 • มาตรา 31 โทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท เจ้าบ้าน สถานพยาบาล สถานประกอบการ สถานที่ใดต้องแจ้งกรณีมีผู้ต้องสงสัยหรือผู้ป่วย
 • มาตรา 34(1) โทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท มีอำนาจนำผู้สงสัยว่าเป็น ผู้ที่เป็น ผู้สัมผัส มารับการตรวจ การชันสูตร แยกกักตัว และคุมไว้สังเกต
 • มาตรา 35 โทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน สั่งปิดสถานที่ต่าง ๆ สั่งห้ามไปสถานที่ชุมชน สถานศึกษา หรือสถานที่ใด สั่งหยุดงานชั่วคราว
 • มาตรา 39(5) โทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ห้ามเจ้าของ ผู้ควบคุมพาหนะ นำผู้เดินทางที่ไม่ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มโรคเข้าประเทศ
 • ประกาศล็อกดาวน์กรุงเทพและต่างจังหวัด

วิธีดูแลป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโควิด-19

 • ออกจากบ้านหรือที่พักอาศัย เมื่อมีความจำเป็นเท่านั้น
 • สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เมื่ออยู่ในที่สาธารณะ
 • ใช้รถสาธารณะเมื่อมีความจำเป็นเท่านั้น โดยให้หลีกเลี่ยงชั่วโมงเร่งด่วน
 • ล้างมือให้สะอาดสม่ำเสมอด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์
 • เว้นระยะห่างจากผู้อื่น อย่างน้อย 1-2 เมตร
 • หากจะต้องซ้อนรถจักรยานยนต์ ควรนั่งหันข้าง เพื่อไม่ให้หายใจใกล้ชิดกับคนขับ
 • รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่เสมอ และควรแยกสำรับอาหารกับผู้อื่น
 • แยกของใช้ส่วนตัวของตนเองกับผู้อื่น ไม่นำมาปะปนกัน และไม่ควรใช้ร่วมกัน
 • หากออกไปข้างนอก เมื่อกลับถึงบ้าน ควรรีบอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายทันที

เรียกได้ว่าในช่วงที่โควิด-19 แพร่ระบาด ควรปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และดูแลป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากการติดเชื้อโควิด-19

READ MORE>>>