มีลุ้น ศบค. เล็งปรับเคอร์ฟิวเหลือ 5 ทุ่ม ถึงตี 3 มีผล 16 ต.ค.

เตรียมปรับเวลาเคอร์ฟิวใหม่ รับการเปิดประเทศ

ถือเป็นข่าวดีสำหรับใครหลาย ๆ คน หลังมีกระแสข่าวว่า ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เตรียมเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ ศบค. พิจารณาผ่อนคลายมาตรควบคุมกิจการกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มเติม รวมถึงพิจารณาปรับสีพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ใหม่ หลังตัวเลขผู้หายป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น ประกอบกับเมื่อช่วงค่ำของวันที่ 1 ตุลาคม 2564 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศพร้อมเปิดประเทศ วันที่ 1 พฤศจิกายน ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากประเทศความเสี่ยงต่ำที่ฉีดวัคซีนโควิดครบโดสแล้ว สามารถเดินทางมาได้โดยไม่ต้องกักตัว และในวันที่ 1 ธันวาคม จะพิจารณาในดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ ทำให้เป็นที่จับตามองว่า มติที่ประชุม ศบค. วันที่ 14 ตุลาคม 2564 จะมีคำสั่งปรับเคอร์ฟิวเหลือ 5 ทุ่ม ถึงตี 3 จริงหรือไม่ แต่ก่อนรู้บทสรุปตามมาดูรายละเอียดที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวกัน

พิจารณาปรับโซนสีจังหวัดใหม่

ตามที่มีการประกาศพื้นที่ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ไปก่อนหน้านี้ ซึ่งกำหนดให้มีพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) ทั้งสิ้น 29 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) รวม 37 จังหวัด และเป็นพื้นที่ควบคุม (พื้นที่สีส้ม) 11 จังหวัด แต่เมื่อวิกฤต COVID-19 ภายในประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น จึงได้มีการพิจารณาปรับโซนสีจังหวัดใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • ปรับลดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จาก 29 จังหวัด เหลือ 24 จังหวัด
  • ปรับลดพื้นที่ควบคุมสูงสุด จาก 37 จังหวัด เหลือ 29 จังหวัด
  • ปรับพื้นที่ควบคุม จาก 11 จังหวัด เพิ่มเป็น 24 จังหวัด

พิจารณาผ่อนคลายมาตรการควบคุมกิจการและกิจกรรม

แม้ที่ผ่านมารัฐบาลได้ทยอยผ่อนคลายและปรับมาตรการควบคุมกิจการและกิจกรรมในหลายพื้นที่ของประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภายในประเทศและช่วงเวลาเคอร์ฟิว ด้วยหวังให้ประชาชนตลอดจนผู้ประกอบการได้กลับมาดำเนินชีวิตตามปกติอีกครั้ง ซึ่งในการประชุม ศบค. คาดว่าหากมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอดังกล่าว เป็นผลให้กิจการและกิจกรรมในพื้นที่สีแดงเข้มสามารถกลับมาจัดการประชุม รวมถึงงานประเพณีในศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ และสถานที่ลักษณะเดียวกันในห้างสรรพสินค้า หรือโรงแรมได้ รวมถึงปรับจำนวนการรวมกลุ่มคนตามระดับพื้นที่สี ดังนี้

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
  • ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 50 คน ซึ่งกิจการกิจกรรมที่จะปรับมาตรการในครั้งนี้ให้เปิดดำเนินการได้ไม่เกินเวลา 22.00 น.
พื้นที่ควบคุมสูงสุด
  • ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 100 คน
พื้นที่ควบคุม
  • ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 200 คน
พื้นที่เฝ้าระวัง
  • ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 500 คน
เปิดสถานดูแลผู้สูงอายุแบบไป-กลับได้
  • ผู้ประกอบธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุ สามารถกลับมาเปิดบริการแบบไป-กลับได้ แต่ต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ซึ่งกิจการกิจกรรมที่จะปรับมาตรการในครั้งนี้ให้ดำเนินการได้ไม่เกินเวลา 22.00 น.
ขายอาหารข้างถนน
ร้านอาหารริมถนน ขยายเวลาขายอาหารเพิ่ม

พิจารณาปรับลดเคอร์ฟิว

เสนอให้ขยับเวลาการเดินทางออกนอกเคหะสถานหรือเคอร์ฟิว จากเดิมเวลา 22.00 – 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น มาเป็นเวลา 23.00 – 03.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ไปอีก 14 วัน หากเรื่องนี้ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม ศบค. จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 – 31 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

แต่ไม่ว่าสุดท้ายมติที่ประชุม ศบค. ชุดใหญ่เห็นด้วยกับการปรับเคอร์ฟิวเหลือ 5 ทุ่ม ถึงตี 3 หรือไม่ ทุกคนไม่ควรละเลยการป้องกันตัวเองอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ห่างไกลจากไวรัส COVID-19 ส่วนใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนสามารถเช็คเงื่อนไขและสถานที่ฉีดวัคซีนโควิดฟรีตามประกาศของหน่วยงานภาครัฐอีกครั้ง


READ MORE :