ไขข้อสงสัย ! รับ 5,000 บาทแล้ว ผู้สูงอายุ จะได้เงินเยียวยากลุ่มเปราะบางหรือไม่ ?

ads

เปิดเงื่อนไข “ผู้สูงอายุ” รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง

ตามมาตรการช่วยเหลือประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของไวรัส #โควิด19 ที่รัฐบาลทยอยส่งมาออกมานั้น มีทั้งโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” แจกเงิน 5,000 บาทเป็นเวลา 3 เดือน / มอบเงินเยียวยาเกษตรกร ครัวเรือนละ 5,000 บาทเป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งทั้ง 2 มาตรการได้มีการตรวจสอบข้อมูลของผู้ขอรับสิทธิ์ว่าไม่ซ้ำซ้อนกัน ก่อนดำเนินการจ่ายเงินไปแล้วบางส่วน

และเมื่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา รัฐบาลไปอนุมัติมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก 1 อย่าง นั่นคือ นโยบายเยียวยากลุ่มเปราะบาง โดยการมอบ “เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง” จำนวนเดือนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-เดือนกรกฎาคม 2563

สำหรับกลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับเงินเยียวยา 1,000 บาท ประกอบด้วย

(1) กลุ่มผู้สูงอายุ

(2) กลุ่มเด็กแรกเกิด ถึงอายุ 6 ปี จากครัวเรือนยากจน

(3) กลุ่มคนพิการ

เมื่อทราบกันแล้วว่า บุคคลในกลุ่มเปราะบางมีใครบ้างนั้น ที่นี้ก็มาถึงคำถามที่หลายคนสงสัยกัน นั่นคือ ผู้สูงอายุที่รับเงิน www.เราไม่ทิ้งกัน.com จะได้รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางหรือไม่ ? สำหรับเรื่องนี้ กระทรวงการคลัง และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้หารือกัน ก่อนได้บทสรุป ดังนี้

เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง
เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง
ผู้สูงอายุที่รับเงิน www.เราไม่ทิ้งกัน.com จะได้รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางหรือไม่ ?

ตอบ : ผู้สูงอายุในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ลูกจ้าง อาชีพอิสระ ที่เดือดร้อนจาก #COVID19 และได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน จากโครงการ www.เราไม่ทิ้งกัน.com แล้วนั้น จะไม่ได้รับสิทธิ์ในมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง จำนวน 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน

ซึ่งกรณีนี้ รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนเกษตรกรไว้ และได้เงินเยียวยาเกษตรกร ก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเช่นกัน

เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง กลุ่มผู้สูงอายุ เข้าวันไหน

สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป (ผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนแล้ว) ซึ่งปกติจะได้รับ “เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” โอนเข้าบัญชีธนาคารเป็นประจำทุก ๆ เดือน จะได้รับโอนเพิ่มเติมเข้าไปในบัญชี โดยเมื่อสมทบกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้ในแต่ละเดือน จะได้รับโอนดังนี้

รอบที่ 1 : โอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 10 มิถุนายน 2563 จำนวน 2,600-3,000 บาท (เงินเยียวยาเดือนพฤษภาคม-เดือนมิถุนายน)

รอบที่ 2 : โอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 จำนวน 1,600-2,000 บาท (เงินเยียวยาเดือนกรกฎาคม)

อย่างไรก็ดี สำหรับผู้สูงอายุที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับเงินหรือเบี้ยช่วยเหลือใด ๆ จึงยังไม่มีชื่อและข้อมูลในระบบ สามารถติดต่อขอลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขต เทศบาล หรือสำนักงาน อบต. ตามภูมิลำเนาที่อยู่อาศัย


READ MORE :