7 วันอันตรายสงกรานต์ 2564 เริ่มวันไหน ต้องระวังอะไรบ้าง

ads

เตรียมพร้อมก่อนถึง Songkran 2021

พอถึงช่วงเทศกาลใหญ่ ๆ ที่มีวันหยุดยาวต่อเนื่องอย่างวันขึ้นปีใหม่ หรือวันสงกรานต์ แน่นอนว่า นี่คือช่วงเวลาที่หลายคนเดินทางไกลเพื่อกลับบ้านที่ต่างจังหวัด ไปเยี่ยมญาติพี่น้อง หรือท่องเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัว กลุ่มเพื่อน หรือคนรัก และอีกเหตุการณ์ที่น่าจับตามองช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ก็คือ 7 วันอันตรายสงกรานต์ 2564 เริ่มวันไหน ต้องระวังอะไรบ้าง เพื่อให้การเดินทางครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่น ตามไปดูกันเลย

7 วันอันตรายสงกรานต์ 2564 เริ่มวันไหน

สำหรับปีนี้ ได้มีการกำหนดกรอบช่วง 7 วันอันตรายสงกรานต์ 2564 ระหว่างวันที่ 10–16 เมษายน 2564 พร้อมวางแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” เนื่องจากวันสงกรานต์ ถือเป็นช่วงมีสถิติอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติ

สถิติ 7 วันอันตรายสงกรานต์ 2564

7 danger days
สถิติ 7 วันอันตรายสงกรานต์ 2564

เมื่ออ้างอิงจากข้อมูลสถิติจาก ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน พบว่าสถิติ 7 วันอันตรายในช่วงสงกรานต์ ตั้งแต่ปี 2561 – 2563 พบว่า จำนวนผู้บาดเจ็บเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์มีตัวเลขไม่ต่างกันมาก เนื่องจากปี 2563 เทศกาลสงกรานต์ถูกขยับออกไปเพราะพิษโควิด-19 ส่งผลให้สถิติผู้เสียชีวิตมีจำนวนลดลง ส่วนสาเหตุที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุหลัก ๆ ยังคงเป็นกรณีเมาแล้วขับ ขับรถโดยประมาท และใช้ความเร็วเกินมาตรฐานกำหนด

มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน มีอะไรบ้าง

เบื้องต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้เจ้าหน้าปฏิบัติตามเป็นแนวทางเดียวกัน ดังนี้

1. การบริหารจัดการ

2. ลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม

3. ลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ

4. ผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย

5. การช่วยเหลือหลังอุบัติเหตุ

อย่างไรก็ดี แม้ช่วงวันที่ 10–16 เมษายน 2564 หลาย ๆ หน่วยงานจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องกับผู้ที่กระทำการฝ่าฝืนกฎหมายจราจร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในช่วง 7 วันอันตราย ก็ไม่อาจต้องป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนได้เต็ม 100% หากปราศจากความร่วมของพี่น้องประชาชน ฉะนั้นการเดินทางทุกครั้งควรเช็กสภาพรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ให้พร้อมออกก่อนเดินทางไกล รวมถึงมีวินัยในการใช้รถใช้ถนนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในช่วงสงกรานต์


READ MORE :