6 โรงพยาบาล ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเด็กกลุ่มเสี่ยงอายุ 12-18 ปี

ผู้ปกครองควรรู้ จองคิวฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้เด็กได้ที่ไหน

หลังจาก ศคบ. ได้เห็นชอบให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับเด็กนักเรียนอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป เริ่มเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมาย แผนฉีดวัคซีน 24 ล้านโดส ทำให้ผู้ปกครองหลายท่าน ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นห่วงบุตรหลาน เพราะที่ผ่านมาเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ยังไม่ได้ถูกกำหนดให้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้ แต่เด็กมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิดเช่นเดียวกัน ดังจะเห็นได้จากข่าวการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีเด็กติดโควิดในช่วงเปิดเทอม สำหรับแนวทางการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้เด็กนักเรียนอายุ 12-17 ปีทั่วประเทศ ที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือ ปวช./ปวส. หรือ เทียบเท่า จะให้บริการฉีดวัคซีนผ่านสถาบันการศึกษา โดยผู้ปกครองต้องส่งใบยินยอมที่จะให้เด็กฉีดวัคซีนด้วย นับเป็นข่าวดีสำหรับเด็ก ๆ และผู้ปกครอง นอกจากนี้การฉีดวัคซีนโควิดให้กับเด็ก ยังมีให้ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเด็ก 7 กลุ่มโรคเสี่ยงก่อนหน้านี้ ซึ่งสามารถลงทะเบียนได้ที่ไหนบ้าง รวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานอยู่ในกลุ่มเสี่ยง จะได้จองคิวฉีดวัคซีนให้เด็กก่อน

1 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เปิดลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้เด็กกลุ่มเสี่ยง 7 โรค อายุ 12-18 ปี ตามรายชื่อในฐานข้อมูลของโรงพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค. 64 เวลา 13.00 น. สามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางสแกน QR Code หรือ เว็บไซต์ https://chulapfizer.kcmh.or.th/

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้เด็ก

2 โรงพยาบาลปทุมธานี

โรงพยาบาลปทุมธานีเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้เด็กกลุ่มโรคเรื้อรัง อายุ 12-18 ปี ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ย. 64 เพื่อรับการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 13-15 ก.ย. 64 จำนวนวันละ 200 คนต่อวัน โดยจะต้องแสดงบัตรประชาชนและหลักฐานการรักษาโรคเรื้อรัง ณ วันที่รับบริการฉีดวัคซีน หากไม่เข้าเกณฑ์จะถูกตัดสิทธิ์

โรงพยาบาลปทุมธานี เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้เด็ก

3 โรงพยาบาลกลาง

โรงพยาบาลกลางเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับผู้ป่วยเด็กอายุ 12-18 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 64 เป็นต้นไฟ สามารถลงทะเบียนได้ที่เวชระเบียน ชั้น 1 เวลา 08.30-16.00 น. เฉพะวันและเวลาราชการเท่านั้น

โรงพยาบาลกลาง เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้เด็ก

4 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เปิดลงทะเบียสำหรับเด็กอายุ 12-18 ปี กลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง และอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 6-8 ก.ย. 64 ผ่านสแกน QR Code หรือ เว็บไซต์ https://eservice.vajira.ac.th/vjrvaccine/online/index.php/ps/register/check608 พร้อมส่งไฟล์แนบแสดงหลักฐาน ได้แก่ บัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้าน ใบรับรองแพทย์หรือใบรับรองใด ๆ แสดงการเจ็บป่วย และในกรณีเด็กน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน ให้ถ่ายภาพเด็กขณะชั่งน้ำหนักพร้อมค่าน้ำหนักด้วย

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้เด็ก

5 โรงพยาบาลในจังหวัดสงขลา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาได้เปิดลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ในเด็กกลุ่มเสี่ยง 7 โรค อายุ 12-18 ปี โดยสามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาลในจังหวัดสงขลาที่ใกล้บ้าน

โรงพยาบาลในจังหวัดสงขลา เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้เด็ก

6 นนท์พร้อม

สำหรับเด็กกลุ่มเสี่ยง 7โรค อายุ 12-17 ปี ที่มีทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชนอยู่ในจังหวัดนนทบุรี และยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาก่อน สามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.นนท์พร้อม.com

นนท์พร้อม เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้เด็ก

เงื่อนไขการเข้ารับฉีดวัคซีนโควิด-19 ในเด็ก

เป็นเด็กอายุตั้งแต่ 12-18 ปี เกิดในระหว่างปี พ.ศ. 2546-2552 ที่ป่วยเป็นเป็นโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ดังนี้

 • โรคอ้วน หรือ มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ โดยต้องมีเกณฑ์น้ำหนักดังนี้
  • น้ำหนักเกิน 70 กิโลกรัม ในเด็กอายุ 12-13 ปี
  • น้ำหนักเกิน 80 กิโลกรัม ในเด็กอายุ 13-15 ปี
  • น้ำหนักเกิน 90 กิโลกรัม ในเด็กอายุ 15-18 ปี
 • โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง หอบหืดที่มีอาการปานกลางถึงรุนแรง
 • โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง
 • โรคไตวายเรื้อรัง
 • โรคมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ
 • โรคเบาหวาน
 • โรคพันธุกรรม โรคกลุ่มอาการดาวน์ เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอย่างรุนแรง เด็กที่มีพัฒนาการช้า

ทั้งหมดเป็นช่องทางการลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับเด็กอายุ 12-18 ปี ที่มีโรค 7 กลุ่มเสี่ยง ผู้ปกครองสามารถลงทะเบียนและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ตามช่องทางของแต่ละโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล แม้ว่าขณะนี้จะมีบางโรงพยาบาลปิดรับจองคิวแล้ว แต่อาจจะมีเปิดลงทะเบียนอีกครั้งก็ได้ รวมทั้งผู้ปกครองที่มีเด็กไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง สามารถติดตามข่าวสารการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้เด็กที่จะเริ่มต้นเดือนตุลาคมนี้

READ MORE>>>