22 มิถุนายนนี้ กรมขนส่งทางบก เปิดให้บริการอะไรบ้าง ?

ควรรู้ก่อน “ต่อใบขับขี่” แบบ New Normal

นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ #โควิด19 ที่แพร่กระจายไปทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วยนั้น เป็นผลให้รัฐบาลต้องประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ #COVID19 โดยภายหลังที่มีคำสั่งดังกล่าวออกมา ทำให้หน่วยงานราชการ บริษัทเอกชน ห้างสรรพสินค้า รวมถึงร้านค้า และผู้ให้บริการทั้งหลาย ต้องหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราว

และการ “ต่อใบขับขี่” หรือไปทำ “ใบขับขี่” ใหม่ ของกรมขนส่งทางบก ก็เป็นอีกหนึ่งบริการที่ต้องปิดบริการชั่วคราวไประยะหนึ่ง เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ก่อนกลับมาเปิดบริการวันแรก เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา แต่เป็นการบริการเฉพาะแบบที่ไม่มีการอบรมที่สำนักงานเท่านั้น ส่วนการให้บริการด้านอื่น ๆ จะเริ่มให้บริการในวันที่ 22 มิถุนายนนี้


เช็คลิตส์ ! 22 มิถุนายนนี้ กรมขนส่งทางบก เปิดให้บริการอะไรบ้าง ?


ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน เป็นต้นไป ทาง “กรมขนส่งทางบก” เปิดให้บริการทุกกระบวนงาน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(1) เปิดให้บริการแก่ผู้ที่จองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นการเปิดเพิ่มเติมสำหรับกิจกรรมที่ต้องมีการอบรมที่สำนักงาน

(2) สำหรับผู้ที่ยื่นเรื่องขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ หรือผู้ติดปัญหาไม่สามารถอบรมผ่านระบบ e-Learning สามารถตรวจสอบสิทธิและเปลี่ยนแปลงวันเวลากรณีไม่สะดวกดำเนินการได้ที่เว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th/checkbooking/ ได้ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

(3) เปิดการเรียนการสอน หรือการทดสอบ ของโรงเรียนสอนขับรถ ที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก หรือสถาบันการศึกษาที่ MOU กับกรมการขนส่งทางบก

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้าระบบจองคิวมาก่อน ให้เริ่มจองคิวได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทางแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th ของกรมการขนส่งทางบก

มาตรการเยียวยาแก่ผู้ที่ใบอนุญาตขับรถหมดอายุ

กรมการขนส่งทางบก ได้มีมาตรการเยียวยาให้แก่ผู้ที่ใบอนุญาตขับรถหมดอายุ ในช่วงกรมการขนส่งทางบกงดให้บริการ ดังนี้

(1) ยกเว้นการทดสอบข้อเขียน สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ หมดอายุเกิน 1 ปี ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 30 กันยายน 2563

(2) ยกเว้นการทดสอบขับรถ สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ หมดอายุเกิน 3 ปี ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 30 กันยายน 2563

(3) ยกเว้นการทดสอบขับรถ สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก หมดอายุเกิน 3 ปี ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 30 กันยายน 2563

อย่างไรก็ดี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กรมการขนส่งทางบก จะมีการจำกัดการจำนวนผู้เข้ารับบริการ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่ติดต่อราชการ ให้แต่งกายสุภาพ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในการติดต่อราชการ และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค


READ MORE :