22 ก.พ. นี้ เพิ่มจุดลงทะเบียนเราชนะ สำหรับคนไม่มีสมาร์ทโฟน

ads

แบงก์ไหน รับลงทะเบียน www.เราชนะ.com บ้าง ?

จากสถานการณ์ COVID-19 ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 7,000 บาท ผ่าน www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564 และปิดรับลงทะเบียนในเวลา 23.00 น. ของวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ การเงินเยียวยาโควิด-19 ตามโครงการเราชนะ ภาครัฐได้กำหนดให้แบ่งจากเป็นรายสัปดาห์ โดยมีการแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ

  • กลุ่มที่ 1 คือ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ได้รับสิทธิเราชนะโดยอัตโนมัติ สัปดาห์ละ 675-700 บาทผ่านบัตรคนจน
  • กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มที่ได้สิทธิคนละครึ่ง หรือเราเที่ยวด้วยกัน เมื่อตรวจสอบสิทธิเราชนะและผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
  • กลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มที่ลงทะเบียนใหม่ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

ซึ่งบุคคลในกลุ่มที่ 2 และ 3 นั้น ภาครัฐจะโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยเป็นการแบ่งจ่ายสัปดาห์ละ 1,000 บาท และสามารถใช้สิทธิได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ก่อนที่จะเริ่มใช้สิทธิเราชนะ ผู้ที่ได้สิทธิทั้งในกลุ่ม 2 และ 3 ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตัง เพื่อเป็นช่องทางในการรับเงินจากรัฐ และเป็นช่องทางในการนำเงินเยียวยาไปซื้อสินค้าหรือจ่ายค่าบริการ กับผู้ประกอบการหรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

และอย่างที่ทราบกันดีว่า ขั้นตอนลงทะเบียนเราชนะนั้นจำต้องใช้สมาร์ทโฟนในการลงทะเบียน www.เราชนะ.com ปรากฎว่า มีประชาชนบางกลุ่มไม่สามารถลงทะเบียน #เราชนะ ได้ เนื่องจากว่าไม่มีสมาร์ทโฟน ด้วยเหตุนี้เอง กระทรวงการคลัง ได้เปิดให้ประชาชนในกลุ่มที่ 4 ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะที่สาขาธนาคารกรุงไทย หรือจุดบริการเคลื่อนที่

แต่เพียงเปิดให้ลงทะเบียนโครงการเราชนะที่ธนาคารกรุงไทย หรือจุดบริการเคลื่อนที่เพียงวันแรกก็เกิดปัญหาตามมามากมาย ทั้งความแออัดของประชาชนที่เดินทางมาลงทะเบียนเราชนะ หรือข้อจำกัดเรื่องบัตรประชาชนที่ใช้ในการลงทะเบียนต้องเป็นบัตรประชาชนแบบ Smart card เท่านั้น

และเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน ลดความแออัด ให้ประชาชนที่มีสิทธิสามารถร่วมโครงการเราชนะได้ทั่วถึง เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์นี้ จะเพิ่มจุดให้บริการสำหรับประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถนำบัตรประชาชนแบบ Smart cardไปลงทะเบียนโครงการเราชนะ ในสถานที่ต่อไปนี้

  • ธนาคารกรุงไทย
  • ธนาคารออมสิน
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังขยายเวลาลงทะเบียนเราชนะ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ได้ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564 จากนั้นจะทยอยโอนให้รายสัปดาห์จนครบ 7,000 บาท และสามารถใช้จ่ายสิทธิเราชนะผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้อีกด้วย

ที่มา : ไทยคู่ฟ้า


READ MORE :