19 สถานที่กรุงเทพประกาศคลายล็อกดาวน์ แต่ยังมีมาตรการโควิด

กทม. คลายล็อกดาวน์โควิด ผ่อนปรน 19 สถานที่เปิดทำการได้

วิกฤติการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยยังคงยิ่งน่าเป็นห่วง หลังจากมีการระบาดระลอก 4 เมื่อเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมที่ผ่านมา จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อพุ่งสูงถึงหลักหมื่นและผู้เสียชีวิตถึงหลักร้อยราย เรียกได้ว่าเป็นจำนวนที่มากกว่าระลอกการระบาดที่ผ่านมา นับตั้งแต่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ามาระบาดในประเทศไทย โดยระบาดอย่างรวดเร็วจากเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลต้า ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ ทำให้ภาครัฐประกาศมาตรการล็อกดาวน์-เคอร์ฟิวเพื่อควบคุมการระบาด หลังจากสถานการณ์ค่อนข้างดีขึ้นแล้ว ในเดือนตุลาคมนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 28/2564 ได้มีมติเห็นชอบประกาศให้คลายล็อกดาวน์โควิด ผ่อนปรนกิจการและสั่งปิดบางสถานที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 43 ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยสถานที่ที่สามารถเปิดทำการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของมาตรการ DMHTTA ป้องกันโควิด-19 ห้ามไม่ให้เกิน 25 คนทุกกิจกรรม และสถานที่ที่ยังคงสั่งปิด มีดังต่อไปนี้

19 สถานที่คลายล็อกดาวน์โควิดในกรุงเทพมหานคร

1. โรงเรียนและสถานศึกษา โดยได้รับพิจารณาความจำเป็นและการติดตามให้ดำเนินการเป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด จากกระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์เด็กพิเศษ และสถานรับเลี้ยงเด็ก โดยได้รับอนุญาตจากสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร

3. ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม ทั้งในและนอกห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดบริการได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. จำกัดจำนวนผู้นั่งบริโภค ในห้องแอร์ไม่เกิน 50% และในที่เปิดโล่งไม่เกิน 75% ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรณีมีการแสดงดนตรีหรืออื่น ๆ ให้มีผู้แสดงไม่เกิน 5 คน งดการสัมผัส สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

4. ร้านสะดวกซื้อ ตลาดนัด และตลาดสด เปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. โดยร้านสะดวกซื้อที่เปิดบริการตอนกลางคืน ให้ปิดตั้งแต่เวลา 21.00-04.00 น.

5. ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ ให้จำกัดผู้เข้าใช้บริการไม่เกิน 75% งดการบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม

6. โรงภาพยนตร์ เปิดให้บริการได้ไม่เกิน 21.00 น. จำกัดผู้เข้าใช้บริการไม่เกิน 50% งดการบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม

7. ร้านเสริมสวย ร้านทำเล็บ ร้านสัก และสถานเสริมความงาม ต้องนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ เปิดได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. โดยร้านสัก ผู้ใช้บริการต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือมีใบรับรองผลตรวจ ATK หรือ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมง

8. ร้านนวดแผนไทยและร้านสปา เปิดให้บริการไม่เกินเวลา 21.00 น. ต้องมีการนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ ผู้ใช้บริการต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือมีใบรับรองผลตรวจ ATK หรือ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมง

9. สนามกีฬา สระน้ำ และสวนสาธารณะ อยู่ในพื้นที่โล่งหรือมีอากาศถ่ายเทได้ดี เปิดบริการไม่เกิน 21.00 น. และยิม ฟิตเนส งดการอบตัวหรืออบไอน้ำ เปิดไม่เกินเวลา 21.00 น.

10. สนามกีฬาเพื่อการแข่งขัน ต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ในกรณีมีผู้เข้าชม และจากสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร ในกรณีไม่มีผู้เข้าชม พร้อมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

11. ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ และศูนย์การค้า เปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา 21.00 น.

12. การถ่ายทำภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ที่กำหนด

13. โรงละครและโรงมหรสพ เปิดได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. และต้องได้รับอนุญาตจากสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร

14. โรงเรียนสอนมวย ยิม และสถาบันลีลาศ เปิดได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19

15. สถานที่ควบคุมน้ำหนัก เปิดได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19

16. ศูนย์พระเครื่องและสนามพระเครื่อง เปิดได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19

17. สวนสัตว์และสถานที่จัดแสดงสัตว์ เปิดได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19

18. สถานที่ให้บริการห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง ให้เฉพาะกิจกรรมตามประเพณีและงดการจัดเลี้ยงอาหาร

19. โรงแรม ให้งดการประชุมและสัมมนา พร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19

คลายล็อกดาวน์โควิด ห้างสรรพสินค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น.

12 สถานที่ยังคงสั่งปิดให้บริการในกรุงเทพมหานคร

 • ผับ บาร์ คาราโอเกะ
 • อาบอบนวด
 • กิจการที่ให้บริการอบไอน้ำ อบสมุนไพร
 • สวนน้ำ สวนสนุก
 • สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสำหรับเด็ก
 • ร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต ตู้เกม
 • ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ
 • สนามกีฬาในร่มทุกประเภท (ยกเว้นสนามกีฬาที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก)
 • สถานดูแลผู้สูงอายุ (ยกเว้นกรณีที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืน)
 • สนามชนไก่ สนามซ้อมชนไก่
 • สนามชนโค
 • สนามม้า

ทั้ง 19 สถานที่คลายล็อกดาวน์ ได้รับการผ่อนปรนให้สามารถเปิดทำการได้แล้ว เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้เป็นไปต้น โดยจะต้องได้รับอนุญาตหรือให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ยังมี 12 สถานที่ที่ยังไม่สามารถคลายล็อกให้เปิดบริการได้

 READ MORE>>>