ดีเดย์ 16 ก.ย. กลุ่มเสี่ยงโควิด-19 รับชุดตรวจโควิด ATK ฟรี

เตรียมพร้อมกลางเดือนนี้ สปสช. แจกฟรีชุดตรวจโควิด ATK

แม้สถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ภายในประเทศไทย ยังมียอดผู้ติดเชื้อทะลุหลักหมื่น แต่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ภาครัฐได้ออกมาตรการเยียวยาโควิด-19 รอบใหม่ออกมา ไม่ว่าจะเป็นมอบเงินเยียวยาประกันสังคม เดินหน้าโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 หรือเพิ่มเงินอุดหนุนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และเมื่อต้นเดือนกันยายน 2564 ที่ผ่านมา รัฐบาลประกาศคลายล็อกดาวน์ 29 พื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม ทำให้ผู้ประกอบกิจการหลายแห่งกลับมาให้บริการอีกครั้ง ทั้งขอให้ประชาชนป้องกันตัวเองอย่างเคร่งครัด แม้เป็นบุคคลที่เข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 แล้วก็ตาม ขณะเดียวกันเพื่อคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้ได้โดยเร็ว สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ประกาศแจกชุดตรวจ Antigen Test Kit (แอนติเจน เทสท์ คิท) หรือชุดตรวจโควิด ATK ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงตรวจโรคโควิด-19 ด้วยตัวเอง แบบไม่มีค่าใช้จ่าย มีรายละเอียดดังนี้


ชุดตรวจโควิด-19 แบบ ATK คืออะไร


ชุดตรวจโควิด-19 แบบ ATK
ชุดตรวจโควิด-19 แบบ ATK

สำหรับชุดตรวจ Antigen Test Kit เป็นชุดตรวจ COVID-19 ที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมาก หลังภาครัฐนำชุดตรวจ ATK ซึ่งใช้การสวอปทางจมูกหรือน้ำลายมาตรวจค้นหาผู้ป่วยโควิดแบบเชิงรุก พร้อมอนุญาตให้ประชาชนตรวจหาเชื้อ COVID-19 ได้ด้วยตัวเอง แต่ทั้งนี้ควรเช็ครายชื่อชุดตรวจโควิด-19 ที่ได้รับการอนุญาตให้ผลิตและนำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อให้มั่นใจว่าชุดตรวจที่คุณเลือกใช้นั้นมีประสิทธิจริง รวมถึงต้องซื้อผ่านสถานพยาบาล หรือร้านขายยาที่มีเภสัชกรให้คำแนะนำเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ซื้อผ่านช่องทางออนไลน์


เช็คก่อน 16 กันยายนนี้ ใครมีสิทธิรับชุดตรวจโควิด ATK ฟรีบ้าง


กลุ่มแรกที่ได้รับชุดตรวจโควิด ATK

เป็นการแจกชุดตรวจ ATK แก่กลุ่มเป้าหมายที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดและตลาด โดยมีผู้ประสานงาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หรืออาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) เป็นคนนำชุดตรวจโควิด-19 ไปมอบให้ โดยในพื้นที่ให้ลงทะเบียนขอรับชุดตรวจ ATK กับศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.) ส่วนพื้นที่ต่างจังหวัดให้ผู้นำชุมชนลงทะเบียนรับ ATK กับหน่วยบริการในพื้นที่ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือโรงพยาบาลใกล้ชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย

(1) ผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 7 โรค (ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด-19)

(2) ผู้ที่สงสัยว่ามีอาการติดเชื้อ เช่น มีไข้ ไอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจหอบ หรือหายใจลำบาก เป็นต้น

(3) ผู้ที่อยู่ร่วมบ้านกับผู้ติดโรคโควิด-19

(4) ผู้ที่ทำงานประสานงานในชุมชน

วิธีขอรับชุดตรวจโควิด ATK

(1) ผู้ประสานงานที่ชุมชนกำหนดฯ แจก ATK ให้กลุ่มเป้าหมายคนละ 2 ชุด

(2) ประชาชนที่ได้รับแจก ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง กรณีไม่มีสมาร์ทโฟน ทางผู้ประสานงานจะยืนยันตัวตนให้

(3) กลับไปตรวจโควิด-19 ด้วยตนเองที่บ้าน

(4) แจ้งผลตรวจให้ผู้ประสานงานรับทราบ หากผลเป็นลบ แนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโควิด-19 และตรวจซ้ำอีกครั้งห่างกันครั้งละ 5 วัน

(5) หากผลเป็นบวก (ติดโควิด-19) ผู้ประสานงานจะลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบการดูแลที่บ้านหรือที่ชุมชน ผู้ติดเชื้อจะได้รับการจับคู่กับหน่วยบริการใกล้บ้านเพื่อดูแลรักษาที่บ้านตามมาตรฐาน กรณีจังหวัดนั้นยังไม่มีระบบการดูแลที่บ้านหรือที่ชุมชน จะเข้าสู่ระบบการรักษากับหน่วยบริการต่อไป

(6) กรณีมีอาการ แพทย์พิจารณาสั่งจ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ให้ผู้ติดเชื้อ ผู้ประสานงานนำไปส่งให้ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในชุมชน

กลุ่มสองที่ได้รับชุดตรวจโควิด ATK

แจกชุดตรวจโควิด-19 ให้หน่วยบริการพื้นที่สีแดงและสีแดงเข้ม เป็นผู้กระจายชุดตรวจให้แก่กลุ่มเสี่ยงที่ลงทะเบียนขอรับชุดตรวจโควิด-19 ฟรี ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยเปิดให้เริ่มลงทะเบียนอย่างเป็นทางการในวันที่ 16 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

หน่วยบริการที่แจกชุดตรวจโควิด-19 ประกอบด้วย
  • โรงพยาบาล
  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
  • ศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.)
  • คลินิก และร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการ
ชุดตรวจโควิด-19 แบบ ATK
ชุดตรวจโควิด-19 แบบ ATK
กลุ่มเป้าหมาย
  • ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม และสีแดง โดยจะเน้นไปที่กลุ่มเสี่ยงสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค (ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด-19)
วิธีขอรับชุดตรวจโควิด ATK

(1) ประชาชนที่ต้องการได้รับแจกชุดตรวจ COVID-19 ต้องกรอกแบบคัดกรองในแอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยเข้าไปที่เมนูรับชุดตรวจโควิด-19 ฟรี

(2) ทำแบบประเมินก่อนรับชุดตรวจโควิด 19 ตอบคำถาม 3 ข้อ ดังนี้

  • มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ได้แก่ ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก ตาแดง ผื่น ถ่ายเหลว
  • มีประวัติพักอาศัยหรือเดินทางเข้าไปในพื้นที่ระบาดหรือสถานที่ที่พบผู้ติดเชื้อในช่วง 14 วันที่ผ่านมา
  • มีสมาชิกในครอบครัว เพื่อน เพื่อนร่วมงาน หรือเดินทางร่วมยานพาหนะกับผู้ติดเชื้อ COVID-19

(3) หากผลประเมินพบว่าสามารถรับชุดตรวจโควิด-19 ได้ ให้คลิกที่เมนูหน่วยบริการใกล้ฉัน เลือกหน่วยบริการที่จะไปรับชุดตรวจ โทร. ประสานเพื่อไปขอรับ หรือให้ผู้อื่นไปรับที่หน่วยบริการ ทางหน่วยบริการก็จะจ่ายชุดตรวจ ATK ให้จำนวน 2 ชุด สำหรับการตรวจ 2 ครั้ง กรณีผลเป็นลบ ให้ตรวจซ้ำอีกครั้งห่างกัน 5 วัน

(4) ก่อนรับชุดตรวจ ATK ต้องยืนยันตัวตนด้วยการสแกน QR Code ที่หน่วยบริการส่งให้ ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง เมนู สแกน QR เพื่อรับชุดตรวจ

(5) ตรวจโควิด-19 ด้วยตัวเองที่บ้าน พร้อมบันทึกผลตรวจผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง เลือกเมนูบันทึกผลตรวจ หากผลเป็นบวก เลือกเมนูลงทะเบียนเข้ารับการดูแลที่บ้านหรือที่ชุมชนต่อไป กรณีจังหวัดนั้นยังไม่มีระบบการดูแลที่บ้านหรือที่ชุมชน จะเข้าสู่ระบบการรักษากับหน่วยบริการต่อไป

อย่างไรก็ดี สำหรับประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนสามารถไปขอรับชุดตรวจโควิด ATK ฟรี ได้ที่หน่วยบริการในข้างต้น โดยจะมีเจ้าหน้าที่ทำการคัดกรองและยืนยันตัวตนก่อนมอบชุดตรวจโควิดให้ และถึงผลตรวจออกมาว่า ไม่พบเชื้อโควิด-19 คุณก็ไม่ควรละเลยมาตรการป้องกันตนเอง ควรสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือให้สะอาด รวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง

อ้างอิงข้อมูล : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ


บริการตรวจ RT-PCR ถึงบ้าน @LINE ได้เลย

เพิ่มเพื่อน


READ MORE :