ทำไมต้องคำนวณก่อน?

ไม่ว่าจะต้องการเงินด่วนขนาดไหนก็ตาม ไม่ว่าจะมีเหตุผลในการใช้สินเชื่อส่วนบุคคลแบบใดก็แล้วแต่ การคำนวณสินเชื่อส่วนบุคคล ด้วยจำนวนเงินที่ต้องการ อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินกำหนด และด้วยจำนวนที่ต้องผ่อนชำระจะทำให้เรารู้ความสามารถในการจ่ายคืนได้ เนื่องจากหนี้เสียจากสินเชื่อเติบโตขึ้นทุกปี (ข้อมูลจาก ธปท) ซึ่งหากกู้ยืมโดยที่ไม่มีการวางแผนก่อน อาจทำให้เกิดประวัติเสีย หรือที่เรียกว่าประวัติค้างชำระ หนี้ ในเครดิตบูโรได้ และส่งผลเสียต่อการทำธุรกรรมทางการเงินในอนาคต

นอกจากการวางแผนโดยการคำนวณความสามารถในการจ่ายเงินคืนธนาคารแล้ว ยังสามารถทำให้เราได้มีโอกาสวางแผนทางการเงิน โดยการรู้ยอดที่ต้องจ่าย (เป็นรายจ่ายรายเดือน) ทำให้ทราบยอดเงินคงเหลือใช้ เงินออม เงินลงทุนในแต่ละเดือนได้ด้วย

เมื่อผู้กู้รู้ถึงจำนวนเงินที่ต้องจ่ายทั้งหมดเมื่ออยู่ครบสัญญาแล้ว ยังสามารถวางแผนในการรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่ใช้อยู่ได้ จากธนาคารอื่น และเป็นการวางแผนทางการเงินที่ชาญฉลาดมากขึ้น ในขณะที่ มีภาระหนี้ที่น้อยลงกว่าเดิมทั้งรายเดือนและรายปี ทำให้สามารถปรับปรุงคะแนนเครดิตของตนให้ดีขึ้นตามไปด้วย

จำนวนเงินสินเชื่อที่ต้องการกู้ 30000
จำนวนเดือนที่ต้องการกู้ยืม 12
ดอกเบี้ยอยู่ที่เท่าไหร่? 0.01
ต้องจ่ายคืนเท่าไหร่ (ต่อเดือน)

ดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย

จำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องชำระคืน

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

วิธีการใช้เครื่องคิดเลขสินเชื่อส่วนบุคคล

ในการใช้เครื่องคิดเลขสำหรับการคำนวณวงเงินสินเชื่อนั้น ทำให้เรารู้ว่าจะต้องจ่ายคืนต่อเดือนเท่าไหร่ รวมอัตราดอกเบี้ยทั้งหมด ต้องจ่ายดอกเบี้ยเท่าไหร่ และเงินต้นเท่าไหร่ ซึ่งจะสรุปออกมาให้เห็นได้ชัดว่า หากจ่ายครบตามสัญญาเงินกู้ยืม จะต้องจ่ายคืนทั้งหมดเท่าไหร่ โดยมีขั้นตอนในการ ใช้ดังนี้

  1. กำหนด จำนวนสินเชื่อที่ต้องการกู้ เช่น 100,000 บาท (ไม่เกิน 2 ล้านบาท)
  2. จำนวนเดือนที่ต้องการกู้ยืม เช่น 12, 24, 36 และสูงสุดที่ 60 เดือน
  3. ดอกเบี้ยอยู่ที่เท่าไหร่?

เมื่อกำหนดตัวเลขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ ดู ผลลัพธ์อีกตาราง ซึ่งจะบอกให้รู้ว่า

  1. ต้องจ่ายคืนต่อเดือน (ค่าผ่อนชำระต่อเดือน) เท่าไหร่
  2. ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเท่าไหร่
  3. จำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องชำระคืน เมื่อจบสัญญา
  4. และอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง