Google ปรับรูปแบบการเข้าถึง Content ของเด็ก ๆ ตั้งแต่ มี.ค. 63

ป้องกันเด็ก ๆ จากการเข้าถึง Internet

ในหน้านี้มีอะไรบ้าง?

ปัจจุบันนี้เราเกิดมาในยุคที่มีเทคโนโลยีทีทันสมัย และอนาคต เด็กรุ่นใหม่ที่เกิดมาหลังจากพวกเราก็คงได้เข้าถึงนวัตกรรมที่ล้ำยุคมากขึ้น แต่ระหว่างวัยที่ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ จำเป็นต้องมีการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่อาจเป็นอันตราย

ดังนั้น Google ผู้เป็นอันดับ 1 ใน Search Engine รายใหญ่ของโลกจึงมีข้อกำหนดการเข้าถึง Content เพื่อให้เด็ก ๆ ได้รับความปลอดภัยจากการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ตามช่วงอายุ รวมถึงผู้ใหญ่ก็สามารถตรวจสอบได้โดยจะเริ่มต้นในช่วงเดือนมีนาคม 2563 นี้ ได้แก่

การจัดการเข้าถึง Content

โดยเริ่มต้นจะให้ผู้ปกครองเป็นผู้ช่วยดูแลจัดการการเข้าถึงข้อมูล​ โดยให้คุณได้วิเคราะห์จากแอป ฯ ที่เด็ก ๆ เคยใช้เวลากับมันนานที่สุด ซึ่งผู้ปกครองอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าลูกเปิดแอปอะไรในแต่ละวันบ้าง ต่อไปนี้ก็สามารถทำได้โดยการดูข้อมูลที่ Google เก็บไว้

  • Google เก็บข้อมูลจำนวนเวลาการใช้งาน Application ที่เด็ก ๆ เข้าใช้งานมากที่สุด
  • Google ขอให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ร่วมพูดคุยกับเด็กถึงการใช้งานแอป ฯ เหล่านั้น เพื่อเป็นการจัดสรรการเข้าถึงข้อมูลที่สัมฤทธิ์ผลที่สุด

การป้องกันการดาวน์โหลด (Approve download)

เมื่อเด็ก ๆ ต้องเริ่มทำการดาวน์โหลดโปรแแกรมใด ๆ ก็ตาม จะไม่สามารถทำได้เองแล้ว จะต้องผ่านการยินยอมรับข้อเงื่อนไขจากผู้ปกครองเพิ่มเติมด้วย เพื่อเป็นการป้องกันเข้าถึงข้อมูลที่ไม่สมควรแก่เด็ก และเด็ก ๆ อาจจะซึมซับพฤติกรรมไม่ดีจากการใช้แอป ฯ ดังกล่าว โดยที่คุณจะได้รับลิง้ค์ดาวน์โหลดแอป ฯ ที่เหมาะสมและใกล้เคียงกับที่เด็ก ๆ ค้นหาเพื่อเป็นตัวเลือกการใช้แอป ฯ เหล่านั้นแทน

จำกัดการดูจอ

คุณสามารถตั้งค่าการใช้งานหน้าจอของเด็ก ๆ ในแต่ละวันได้โดยการกำหนดการตั้งค่า โดยไม่ต้องไปปลุกหรือเรียกเด็ก ๆ อีกต่อไป หรือกำหนดการเข้าถึงในช่วงเวลาต่าง ๆ เช่น ล็อคการเข้าหน้าจอตั้งแต่เวลา สองทุ่ม ถึงเจ็ดโมงเข้า เพื่อป้องกันการลืมของคุณเอง

รู้ว่าเด็ก ๆ ใช้งานอยู่ที่ไหน และไปที่ไหนมาบ้าง?

หากเป็นเด็กโต ที่ได้รับอนุญาตให้พกอุปกรณ์สื่อสารไปโรงเรียนเพื่อใช้ติดต่อกับพ่อ่ได้แล้ว ก็เปิดใช้งานดู Locationเปิดใช้งานดู Location ที่เด็ก ๆ ได้เดินทางไปได้ เพื่อไม่ให้เด็ก ๆ ออกนอกลู่นอกทาง ป้องกันการถูกชักจูงไปยังสถานที่เปลี่ยว ที่เด็ก ๆ ไม่เคยเดินทางไปมาก่อน เช่น วันนี้มีกำหนดว่าต้องไปเรียนพิเศษ หากพบว่าเด็ก ๆ ไปยังสถานที่อื่น คุณพ่อคคุณแม่จะได้สอบถามและติดตามได้อย่างเหมาะสม

ในอนาคตอันใกล้นี้นี้การใช้งานผ่าน iOS และ Android ของเด็ก ๆ จะได้รับการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลซึ่งเป็นประโยชน์แก่เด็ก ๆ มากกว่าการปล่อยให้เล่นเกมมือถือหรือเล่นจอตามลำพัง ซึ่งการเข้าถึงข้อมูลดี ๆ อย่างเรื่องการเรียนการสอน และนวัตกรรมนั้นก็ทำให้เด็ก ๆ นั้นพัฒนาทักษะรอบด้านได้มากกว่าการดูสิ่งไม่เป็นประโยชน์ ฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดไม่ใช่การตั้งค่าแอป ฯ ไม่ให้ถูกใช้งาน แต่เป็นการพูดคุย และใช้เวลาอยู่ร่วมกับครอบครัว เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ซึมซับการเลือกข้อมูลที่ดีกับตัวเองมากกว่า ♥

Read More :