Google Page Speed ไม่มีผลต่ออันดับในการ Index – กูเกิ้ลบอกมา

ads

การทำให้เว็บไซด์ติดอันดับดีๆใน Google ได้นั้น ผู้ทำ SEO ให้กับเว็บไซด์ของตัวเองจะต้อง Optimize ทั้งในส่วนของ content และ ตัว website เองด้วย ซึ่งในการจะติดอันดับดีๆได้ จะต้องทำ SEO Checklist มากกว่า 200 ข้อขึ้นไป เช่นการทำ unique content, การทำ SSL, ฯลฯ ซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากและใช้เวลานาน ซึ่งหนึ่งใน 200 กว่าข้อนั้น มีจุดหนึ่งที่หลายๆคนเข้าใจว่า มีผลต่อ Ranking หรือการจัดอันดับเว็บไซด์ นั่นก็คือ Page Speed หรือความเร็วในการโหลดหน้า และหลายคนพยายามปรับให้เพจของตัวเองโหลดเร็วๆขึ้นเพื่อหวัง อันดับที่ดีในหน้าแรก แต่จริงๆแล้ว ทางพนักงาน Google ออกมาบอกดังนี้

ทางคุณ John ซึ่งเป็นพนักงาน Google ออกมาบอกว่า Page Speed นั้นจะมีผลต่อ Ranking เฉพาะ Mobile Search Results เท่านั้น และ ไม่เกี่ยวข้องกับการ Index แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า เว็บที่มีความเร็วสูงในการโหลดจะอยู่ต้นๆเสมอไป ทั้งนี้คาดว่าเกี่ยวข้องกับหลายๆปัจจัย และ Page Speed ไม่ได้เป็นตัวชี้วัด index เท่านั้นเอง

สำหรับผู้ที่สนใจทดสอบ Page Speed ของตัวเอง ลองไปทดสอบกันได้ที่ Google Page Speed