หนังสือเตรียมสอบ ก.พ. 63 เล่มไหนดี ที่มีข้อสอบจริงพร้อมเฉลย

ติวเข้ม พร้อมลุยสนามสอบ ก.พ.

การสอบแข่งขัน ก.พ.เป็นการสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ซึ่งการสอบ ก.พ. มีทั้งหมด 3 รอบด้วย กัน แบ่งเป็นการสอบภาค ก., ภาค ข. และภาค ค. โดยการสอบภาค ก. เป็นการสอบข้อเขียนเพื่อวัดศักยภาพของผู้เข้าสอบ เมื่อผ่านภาค ก. แล้วจึงนำผลไปยื่นให้หน่วยงานที่รับสมัครพิจารณาเพื่อเข้าสู่การสอบ ภาค ข. และภาค ค. ต่อไป

การสอบภาค ก. ถือเป็นด่านแรกของการสอบ ก.พ. เป็นการวัดความรู้ทั่วไป ผู้ที่สามารถสมัครสอบได้ คือ ผู้ที่กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย ของระดับ ปวช. ปวท. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ซึ่งในการสอบกพ. นี้มีผู้สมัครเข้าสอบเป็นจำนวนมาก ก่อนการสอบเราจึงต้องเตรียมความพร้อมให้เต็มที่กับหนังสือเตรียมสอบกพ. ที่ได้รับการแนะนำ ดังนี้

1

คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ฉบับสมบูรณ์ (ภาค ก.)


ผู้แต่ง อุดม สุขทอง

สำนักพิมพ์ ไอดีซี พรีเมียร์, บจก.

หนังสือเตรียมสอบ ก.พ. เล่มนี้เป็นเล่มที่ได้รับการยอมรับในวงกว้าง มีจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป เป็นหนังสือที่รวบรวมข้อสอบ ก.พ. ทุกหัวข้อที่ออกสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียด และเก็งข้อสอบที่น่าจะออกได้อย่างแม่นยำ อธิบายเข้าใจง่าย การันตีโดยยอดผู้ผ่านการทดสอบมากกว่า 10,000 คนจากการอ่านหนังสือเล่มนี้

2

สรุปสอบ ก.พ. ภาค ก ระดับ 3 ฉบับสมบูรณ์ อัปเดตครั้งที่ 2


ผู้แต่ง ปฎิญญา นาฬิเกร์, เดชส์นรินทร์ วรรณเพ็ชร

สำนักพิมพ์ ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.

หนังสือเตรียมสอบ ก.พ. เล่มนี้ เป็นหนังสือเตรียมสอบ ก.พ. สำหรับผู้สมัครสอบด้วยวุฒิปริญญาตรี โดยภายในเล่มประกอบด้วยเนื้อหาที่จะใช้ในการสอบที่อธิบายให้อ่านอย่างละเอียด และบรรจุข้อสอบ ก.พ. มากกว่า 1,000 ข้อที่อัปเดตแล้ว รวมไปถึงการเก็งข้อสอบที่น่าจะออกในข้อสอบ ก.พ. พร้อมเฉลยเข้าใจง่าย

3

 คู่มือเตรียมสอบ ก.พ.


ผู้แต่ง สแกวัลณ์ ศรีชนะ (ครูพี่แป้ง), จอห์น เผ่าเพ็ง และคณะอาจารย์ The First ติวเตอร์

สำนักพิมพ์ The First ติวเตอร์

หนังสือคู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ที่สร้างสรรค์ขึ้นมาจากความต้องการที่จะถ่ายทอดความรู้ที่จำเป็นในการสอบบรรจุเป็นข้าราชการของ The First ติวเตอร์ ภายในเล่มมีเนื้อหาและข้อสอบ ก.พ. ให้อ่าน พร้อมเฉลยละเอียด เข้าใจง่าย นอกจากนั้นในเล่มยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการสอบในระดับสูงต่อไป

4

รวมแนวข้อสอบ ก.พ. (ภาค ก.) ฉบับสอบผ่านจริง


ผู้แต่ง กิตินันท์ พลสวัสดิ์, ภัทราภรณ์ สุขโสภี, ญาณิศา ประดิษฐ์บุญ

สำนักพิมพ์ ไอดีซี พรีเมียร์, บจก.

หนังสือรวมข้อสอบ ก.พ. เล่มนี้ เป็นหนังสือที่เรียบเรียงโดยผู้สอนที่สอบผ่านก.พ. ทุกสนามสอบในครั้งเดียว ภายในเล่มมีข้อสอบ ก.พ. ฉบับจริงมากกว่า 450 ข้อมาเฉลยอย่างละเอียด รวมไปถึงมีทริคในการจำเนื้อหาและการทำข้อสอบ และท้ายเล่มยังมีข้อสอบเสมือนจริงให้ทดลองทำก่อนการสอบ ก.พ. อีกด้วย

5

แนวข้อสอบออกบ่อยที่สุด ก.พ. พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน


ผู้แต่ง สายฝน ต๊ะวันนา (ครูฝนติวเตอร์), ทีม Think Beyond Genius

สำนักพิมพ์ ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.

หนังสือแนวข้อสอบ ก.พ. เล่มนี้ เป็นหนังสือที่เกิดขึ้นมาจากความพยายามศึกษาความเป็นไปได้ของข้อสอบ ก.พ. ในแต่ละปี และนำมาพิจารณาถึงสัดส่วนและโอกาสในการออกข้อสอบเรื่องต่าง ๆ ของข้อสอบ ก.พ. หนังสือจึงเน้นไปที่การเก็งข้อสอบและคาดคะเนสิ่งที่ข้อสอบต้องการ เพื่อช่วยในการเตรียมความพร้อมแก่ผู้เข้าสอบ

ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก.  มีทั้งหมด 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ความสามารถทั่วไป หรือคณิตศาสตร์ ส่วนที่ 2 ภาษาไทย และส่วนที่ 3 ภาษาอังกฤษ ดังนั้นหนังสือสอบ ก.พ. นอกจากจะมีแบบรวมทุกส่วนเข้าด้วยกันแล้ว ยังมีแบบแยกแต่ละส่วน สำหรับผู้ที่ต้องการติวเข้มเฉพาะเรื่องที่ตนเองไม่ถนัดด้วย เช่น

6

แนวข้อสอบเข้ารับราชการ ก.พ. ภาค ก วิชาภาษาอังกฤษ


ผู้แต่ง ภัทราภรณ์ สุขโสภี

สำนักพิมพ์ ไอดีซี พรีเมียร์, บจก.

หนังสือรวมแนวข้อสอบสำหรับการสอบ ก.พ. วิชาภาษาอังกฤษ เนื่องจากวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่สามารถขอสอบใหม่ได้หากสอบไม่ผ่าน ทำให้หลายคนอาจจะมต้องการเนื้อหาที่เข้มข้นของวิชาภาษาอังกฤษเป็นพิเศษ โดยหนังสือเล่มนี้จะรวบรวมข้อสอบ พร้อมทริคและเฉลยที่เข้าใจได้ง่าย

7  

พิชิต คณิต ก.พ. ภาค ก. (ความสามารถทั่วไป) ฉบับสอบผ่านจริง


ผู้แต่ง กิตินันท์ พลสวัสดิ์

สำนักพิมพ์ ไอดีซี พรีเมียร์, บจก.

ข้อสอบ ก.พ. วิชาคณิตศาสตร์เป็นส่วนที่มีสัดส่วนคะแนนมากที่สุด หนังสือเล่มนี้จึงสรุปเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ที่จำเป็นต้องรู้ก่อนการสอบ ครอบคลุมเนื้อหาของการสมัครทุกวุฒิการศึกษา รวบรวมแนวข้อสอบเพื่อเป็นปนวทางให้ผู้ที่กำลังจะเข้าสอบได้ฝึทำและทำความเข้าใจก่อนการสอบ

นอกจากหนังสือที่กล่าวมาแล้ว ข้อสอบ ก.พ. ยังสามารถเก็งข้อสอบได้ทาง Youtube ที่มีผู้ลงคลิปอธิบายเนื้อหาต่าง ๆ ที่ออกสอบในข้อสอบ ก.พ. โดยในช่วงต้นปี 2563 สำนักงาน ก.พ. ได้ประกาศรับสมัครสอบในวันที่ 6 – 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดยในครั้งนี้มีให้เลือกรูปแบบการสอบทั้งแบบกระดาษ (Paper & Pencil) และการสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E – Exam) เลือกได้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น

การสอบ ก.พ. เป็นอีกหนึ่งประตูสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานข้าราชการ ถ้าใครมีใจรักก็สมัครสอบ และหาหนังสือมาติวเข้ม เตรียมพิชิตข้อสอบ ก.พ. ปีนี้ได้ที่นี่

อ่านเพิ่มเติม: