แนะนำร้านค้าสมัคร Paypal รับผลตอบแทน 300 บาท

ads

หนึ่งในระบบชำระเงินออนไลน์ที่ดีที่สุด และมีผู้ใช้มากที่สุดในโลก หากเปรียบเทียบ Paypal กับ Alipay และ Wechat Pay แล้วหล่ะก็ Paypal ยังมีกลุ่มผู้ใช้งานที่ค่อนข้างเยอะอยู่ และโดยมากแล้วจะเป็นฝรั่งทางอเมริกา และทางยุโรปใช้กัน ซึ่งเหมาะกับร้านค้าที่มีลูกค้าชาวต่างชาติในแถบตะวันตกเยอะ ซึ่งสามารถติดตั้งไว้ในเว็บไซด์ รองรับการสั่งซื้อจากเมืองนอกได้ และหากแนะนำระบบชำระเงิน Paypal ใหักับร้านค้าจะได้รับผลตอบแทนไปเลยทันที

รับเลย 300 บาท ต่อร้านค้า สำหรับการสมัครที่สมบูรณ์

นอกเหนือจากระบบชำระเงินแบบ QR Code สำหรับร้านค้า Paypal ยังคงเป็นที่นิยม และจำเป็นสำหรับร้านค้าทั่วๆไป ที่ รองรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างย่ิ่งทางฝั่งตะวันตก ซึ่งระบบ ชำระเงิน Paypal จะเป็นตัวกลางรับเงินจากต่างชาติ ซึ่งร้านค้าที่จะสมัครได้จะต้องใช้เอกสารดังนี้

  • หนังสือจดทะเบียนบริษัท
  • หนังสือมอบอำนาจ 
  • สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม
  • เอกสารค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ สำหรับจดทะเบียนกับ paypal
  • statement หรืองบการเงินย้อนหลัง 2 ปี

เมื่อ ตัวแทนจำหน่าย (Affiliate) แนะนำร้านค้าได้สำเร็จ จะได้รับค่าคอม 300 บาท ต่อ 1 ร้านค้า โดยที่ไม่ต้องไปจัดเก็บเอกสารเอง และไม่ต้องอธิบายให้กับร้านค้า เพราะมีทีมงานอธิบายให้เพียงแค่ให้ร้านค้าลงทะเบียนแสดงความสนใจเท่านั้น

สำหรับผู้ที่สนใจโปรโมท สามารถสมัครเป็นผู้แนะนำได้ที่นี่ >> https://goo.gl/5x3qW3