Action Point ในแง่ของการตลาดออนไลน์คืออะไร?

เมื่อ Affiliate Network หรือตัวกลางของ Performance Marketing เข้าพบกับ แบรนด์สินค้า ร้านค้า เพื่อเข้าพูดคุยเกี่ยวกับ Affiliate Marketing ก็จะคุยมาถึงเรื่องของ Action Point ในการทำให้เกิด Conversion ซึ่งนักการตลาดออนไลน์หลายคนอาจงงว่าคำว่า “Action Point” มันคืออะไรกันนะ? วันนี้เราจะมาอธิบายให้ฟังกัน

Action Point หากเป็นภาษาทางเทคนิคก็คือ การเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง เพื่อวัดผล ทางการตลาด และสำหรับการตลาดออนไลน์แล้ว มันก็มีความหมายเดียวกัน แต่ Action Point โดยมากแล้วจะหมายถึง การวัดผลความสำเร็จการตลาดนั้นๆ โดยที่ Publisher หรือ ตัวแทนขายสินค้าออนไลน์ จะได้รับผลตอบแทน ในเชิงที่เจ้าของสินค้าพอใจ เช่น

  1. การที่ลูกค้ากดชำระเงิน เมื่อมีการสั่งซื้อในเว็บไซด์หรือ application ของ เจ้าของสินค้า
  2. การที่ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายกรอกรายละเอียด และกดสมัครในผลิตภัณฑ์ที่ Advertisers กำหนด และไม่จำเป็นต้องซื้อเดี๋ยวนั้น
  3. การที่ลูกค้ากด Install Application ตอบแบบสอบถาม สำเร็จ 
  4. หรือการที่ลูกค้ากด Link ใด Link หนึ่งเพื่อทำการดำเนินการต่อในระหว่างทาง 

ซึ่ง Action Point จะแตกต่างกันออกไป ตามแต่วัตถุประสงค์ และ ความต้องการของ Advertisers ใน Affiliate หรือ Performance Marketing และนั่นทำให้การตลาดในปัจจุบันมีความเข้มข้นและวัดผลได้ดีกว่าการตลาดในอดีตที่ผ่านมา

นอกจากนี้ Action Point ที่ดี ควรยุติธรรมกับตัวแทนขายสินค้าออนไลน์ หรือ Affiliate เพื่อการวัดผลที่แม่นยำ และทำให้ Publisher ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับการลงทุนด้วย

อ่านต่อ: