บริษัทแรกที่ใช้ AI ใน Affiliate Marketing – Performance Horizon

สำหรับ Affiliate Network การคาดเดาความสามารถในการขายของ Publisher แต่ละคนนั้นเป็นเรื่องอะไรที่สำคัญ ซึ่งหากมีสูตรที่สามารถคำนวณได้ ก็จะทำให้รู้ว่า Publisher คนใดมี ความสามารถและทำให้เกิดยอดขายที่ดีได้ แต่เอาจริงๆแล้ว คงไม่มีสูตรสำเร็จใดๆ และไม่มีสมการไหนที่จะสามารถบอกได้ ดังนั้น Performance Horizon บริษัทตัวกลาง Affiliate Network ระดับโลกวันนี้ใช้ระบบ artificial intelligence วัดผล Publisher และคาดการณ์ว่าจะสามารถทำได้ดีแค่ไหนในอีก 28 วันถัดไป

หลักการก็คือเค้าจะนำเอา ข้อมูล 30 วันก่อนหน้าสำหรับแคมเปญจาก Advertisers เจ้านั้นๆ มาเข้าสูตรกับระบบ AI และ ข้อมูลที่ผ่านมาทั้งหมด 7 ปี และเลือกรูปแบบในการคาดเดาผลลัพธ์ ของแต่ละราย

นอกจากนั้นระบบ AI ของ Performance Horizon ยังสามารถตรวจจับความผิดปกติที่เกิดขึ้นในฝั่ง Publisher และ Advertiser ได้ และทาง Network บอกว่า มีความแม่นยำถึง 93% เลยทีเดียว