Promotion รูทเบียร์โฟล์ท ซื้อ 1 แถม 1 สำหรับลูกค้า AIS

ลูกค้าเอไอเอส ซื้อ 1 แถมอีก 1 รูทเบียร์โฟล์ทขนาดปกติ

ภาพจากเว็บเอไอเอส

ที่ร้าน A&W

ซื้อ 1 แถมอีก 1 สำหรับรูทเบียร์โฟล์ทขนาดปกติ ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 54

กรุณาแสดงโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่าน เพื่อรับสิทธิ์
• สงวนสิทธิ์ 1 หมายเลข ต่อ 1 สิทธิ์/ 1วัน