Home โปรโมชั่น มือถือ Promotion กินฟรี บินฟรี ดูฟรี โทรฟรี สุขฟรี กับ DTAC

Promotion กินฟรี บินฟรี ดูฟรี โทรฟรี สุขฟรี กับ DTAC

โปรโมชั่น กินฟรี บินฟรี ดูฟรี โทรฟรี สุขฟรี กับ DTAC


สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า Dtac ที่ใช้บริการระบบรายเดือนตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป

Dtac reward จัดโปรโมชั่นใหม่ กินฟรี บินฟรี ดูฟรี โทรฟรี สุขฟรี สำหรับลูกค้า Dtac ที่ใช้บริการดีแทคในระบบรายเดือนตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป (เช็คอายุการใช้งานกด *140# ฟรี) กินฟรีกับร้านอาหารมากมายอาทิ dr.juice, Beard Papa’s, Mr. Cup, Pepper Lunch บินฟรีกับ Big Card สะสมแต้ม ซื้อตั๋วดูหนัง 1 แถม 1 ที่โรงภาพยนตร์SF โทรฟรีกับเบอร์ดีแทค และสุขฟรีกับส่วนลดมากมายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก dtac.co.th/privilege/reward.php

 

Exit mobile version