โทรทั่วโลก ลุ้นโชคจาก Dtac

Dtac Promotion โทรทางไกลลุ้นโชค 2 ชั้น

ภาพจาก dtac.co.th

ลุ้นรับของรางวัลมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท กับ DTAC

ข่าวดีสำหรับผู้ที่โทรทางไกลเป็นประจำกับ Dtac.  Dtac จัดโปรโมชั่นโทรทางไกลลุ้นรับตั๋วเครื่องบินไปกลับยุโรปจาก Airberlin, ลุ้นรับ BlackBerry Bold 9700 และของรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท

ผู้ที่สนใจ Promotion นี้ และเป็นผู้ที่มีความต้องการโทรทางไกล เพียงแค่กดรหัสโทรทางไกล 004 ตามด้วยเลขหมายโทรศัพท์ต่างประเทศ หรือใช้บริการข้ามแดนอัติโนมัติเฉพาะการโทรออกและรับสาย เพียเท่านี้ คุณก็มีสิทธิ์ลุ้นของรางวัลโดยการจับรางวัลจาก DTAC

การประกาศรายชื่อผู้โชคดีนั้น จะมีถึง 3 ครั้งด้วยกันคือ

ครั้งที่ 1 วันที่ 19 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา

ครั้งที่ 2 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา

ครั้งที่ 3 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา

และครั้งต่อไปคือ วันที่ 17 มกราคม 2554

ภาพจาก Dtac.co.th

เงื่อนไขการลุ้นของรางวัล (จาก Dtac.co.th )

1. ผู้ที่มีสิทธิร่วมรายการจะต้องเป็นผู้ใช้บริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่ระบบจดทะเบียนประเภทบุคคลธรรมดา (ไม่รวมผู้ใช้บริการประเภทองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจ)และเป็นผู้ใช้บริการ โทรศัพท์ระหว่างประเทศ ผ่านรหัส 004 หรือผ่านเครื่องหมาย + หรือใช้บริการข้ามแดนอัตโนมัติ ประเภทการเรียกออกและรับสาย ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 – วันที่ 5 มกราคม 2554

2. จับรางวัล ณ อาคาร Call Center เลขที่ 409/2 หมู่ที่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 7 ครั้ง ดังนี้ คือ
– โชคชั้นที่ 1 จับรางวัลครั้งที่ 1 วันที่ 19 ตุลาคม 2553, ครั้งที่ 2 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2553, ครั้งที่ 3 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2553, ครั้งที่ 4 วันที่ 7 ธันวาคม 2553, ครั้งที่ 5 วันที่ 21 ธันวาคม 2553, ครั้งที่ 6 วันที่ 11 มกราคม 2554 และ
– โชคชั้นที่ 2 จับรางวัลในวันที่ 17 มกราคม 2554

3. ของรางวัล
โชคชั้นที่ 1 : รางวัลที่ 1 เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ยี่ห้อ BlackBerry Bold 9700 ครั้งละ 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 15,900 บาท, รางวัลที่ 2 บัตรกำนัลสำหรับซื้อสินค้าในเครือ The Mall/ Emporium/ Siam Paragon ครั้งละ 10 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท, รางวัลที่ 3 บัตรส่วนลดสำหรับชำระค่าบริการของดีแทคระบบรายเดือน ครั้งละ 10 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 500 บาท,รางวัลที่ 4 บัตรชมภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ในเครือ SF Cinema City ครั้ งละ 50 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 320 บาท
โชคชั้นที่ 2 : รางวัลที่ 1 บัตรกำนัลสำหรับแลกรับบัตรโดยสารชั้นธุรกิจของสายการบิน Air Berlin ไป-กลับเส้นทางกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) -ยุโรป จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 270,000 บาท ,รางวัลที่ 2 สิทธิพิเศษในการรับบัตรโดยสารชั้นประหยัดของสายการบิน Air Berlin ไป-กลับเส้นทางกรุงเทพฯ-ยุโรป จำนวน 4 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 160,000 บาท
ของรางวัลรวมทั้งสิ้น 431 รางวัล มูลค่าของรางวัลรวมทั้งสิ้น 1,191,400 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

4. เกณฑ์ในการตัดสินและแจกจ่ายของรางวัล มีดังนี้
4.1 ผู้ที่มีสิทธิร่วมรายการจะต้องเป็นผู้ใช้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบจดทะเบียนประเภทบุคคลธรรมดา(ไม่รวมผู้ใช้บริการ ประเภทองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจ)และเป็นผู้ใช้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ผ่านรหัส 004 หรือผ่านเครื่องหมาย + หรือใช้บริการข้ามแดนอัตโนมัติ ประเภทการเรียกออกและรับสาย (ไม่รวมการส่ง-รับข้อความระหว่างประเทศ และการใช้ data roaming) ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 – วันที่ 5 มกราคม 2554 โดยเมื่อมียอดค่าใช้บริการดังกล่าวทุก ๆ 99 บาท (ในแต่ละรอบวันที่ 1-15 และ 16-31 ของแต่ละเดือน) จะได้รับ 1 สิทธิในการลุ้นโชคชั้นที่ 1 และหากตลอดระยะเวลาการจัดรายการมียอดค่าใช้บริการตามที่กำหนดรวมตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไป จะได้รับสิทธิลุ้นโชคชั้นที่ 2 โดยบริษัทฯ จะประมวลผลผู้เข้าร่วมรายการ เพื่อจัดพิมพ์รายชื่อ และจับรางวัลมอบโชคต่อหน้าสักขีพยาน
4.2 บริษัทฯ จะประมวลผลและจัดพิมพ์รายชื่อ เพื่อจับรางวัลมอบโชคให้แก่ผู้โชคดี ณ อาคาร Call Center ศรีนครินทร์
4.3 ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ
4.4 ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อโดยตรงจากบริษัทฯ และจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมซิมการ์ดเลขหมายที่เข้าร่วมรายการมาติดต่อขอรับรางวัลด้วยตนเองภายใน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554
4.5 บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของ รายการ และของรางวัลได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อมาของรับรางวัลด้วยตนเอง กรณีผู้โชคดีที่ได้รับตั๋วโดยสารจะต้องดำเนินการยื่นขอวีซ่าและรับผิดชอบค่า ธรรมเนียมด้วยตนเอง
4.6 ผู้โชคดีที่ได้รับบัตรกำนัลสำหรับการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า The Mall/ Emporium/ Siam Paragon สามารถใช้สิทธิในการซื้อสินค้าได้ตามเงื่อนไขที่ The Mall/ Emporium/ Siam Paragon เป็นผู้กำหนด
4.7 ผู้โชคดีที่ได้รับบัตรส่วนลดสำหรับชำระค่าบริการของดีแทคระบบรายเดือนให้ เป็นไปตามเงื่อนไขการชำระค่าบริการที่บริษัทฯ กำหนด
4.8 ผู้โชคดีที่ได้รับบัตรเข้าชมภาพยนตร์ สามารถใช้สิทธิในการชมภาพยนตร์ได้ตามเงื่อนไขที่ SF Cinema City เป็นผู้กำหนด
4.9 ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลบัตรโดยสารไป-กลับในแต่ละเส้นทาง มีสิทธิได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น กรณีผู้โชคดีมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงเส้นทางบิน (เฉพาะเส้นทางกรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)-ยุโรปเท่านั้น) ซึ่งมีผลให้ราคาบัตรโดยสารลดลง ผู้โชคดีจะไม่สามารถขอคืนจำนวนเงินที่แตกต่างได้ หรือหากมีการขอเปลี่ยนแปลงในเส้นทางซึ่งมีผลให้ราคาบัตรโดยสารเพิ่มสูงขึ้น ผู้โชคดีต้องรับผิดชอบจำนวนเงินที่เพิ่มสูงขึ้น
4.10 ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสิทธิพิเศษในการรับบัตร โดยสารไป-กลับในแต่ละเส้นทาง สามารถแจ้งยืนยันการเดินทางผ่านบริษัท Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG โดยผู้โชคดีสามารถเลือกเดินทางไป-กลับ ในเส้นทางบิน กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ยุโรป ของ Air Berlin โดยสิทธิพิเศษที่ได้รับเป็นมูลค่าบัตรโดยสาร รวมภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยการเดินทาง และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ แล้ว หากในวันเดินทางจริงมีการปรับราคาค่าบัตรโดยสารเพิ่มขึ้นตามนโยบายของบริษัท สายการบิน ผู้โชคดีต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว และบัตรโดยสารสามารถใช้เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 ถึง 31 ตุลาคม 2554 โดยจะต้องติดต่อประสานงานไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ ทั้งนี้ การยืนยันเพื่อเดินทาง และการใช้สิทธิเดินทางของบัตรโดยสารดังกล่าว อยู่ภายใต้เงื่อนที่บริษัทสายการบินเป็นผู้กำหนด
4.11 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
4.12 พนักงานและครอบครัวของพนักงานบริษัทฯ ไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการ

Previous articlePromotion เที่ยวงาน DKSK Fair 2010 กับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ
Next articleTed Baker Sale Up to 50% โดย Citibank