โทรทั่วโลก ลุ้นโชคจาก Dtac

Dtac Promotion โทรทางไกลลุ้นโชค 2 ชั้น

ภาพจาก dtac.co.th

ลุ้นรับของรางวัลมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท กับ DTAC

ข่าวดีสำหรับผู้ที่โทรทางไกลเป็นประจำกับ Dtac.  Dtac จัดโปรโมชั่นโทรทางไกลลุ้นรับตั๋วเครื่องบินไปกลับยุโรปจาก Airberlin, ลุ้นรับ BlackBerry Bold 9700 และของรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท

ผู้ที่สนใจ Promotion นี้ และเป็นผู้ที่มีความต้องการโทรทางไกล เพียงแค่กดรหัสโทรทางไกล 004 ตามด้วยเลขหมายโทรศัพท์ต่างประเทศ หรือใช้บริการข้ามแดนอัติโนมัติเฉพาะการโทรออกและรับสาย เพียเท่านี้ คุณก็มีสิทธิ์ลุ้นของรางวัลโดยการจับรางวัลจาก DTAC

การประกาศรายชื่อผู้โชคดีนั้น จะมีถึง 3 ครั้งด้วยกันคือ

ครั้งที่ 1 วันที่ 19 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา

ครั้งที่ 2 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา

ครั้งที่ 3 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา

และครั้งต่อไปคือ วันที่ 17 มกราคม 2554

ภาพจาก Dtac.co.th

เงื่อนไขการลุ้นของรางวัล (จาก Dtac.co.th )

1. ผู้ที่มีสิทธิร่วมรายการจะต้องเป็นผู้ใช้บริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่ระบบจดทะเบียนประเภทบุคคลธรรมดา (ไม่รวมผู้ใช้บริการประเภทองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจ)และเป็นผู้ใช้บริการ โทรศัพท์ระหว่างประเทศ ผ่านรหัส 004 หรือผ่านเครื่องหมาย + หรือใช้บริการข้ามแดนอัตโนมัติ ประเภทการเรียกออกและรับสาย ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 – วันที่ 5 มกราคม 2554

2. จับรางวัล ณ อาคาร Call Center เลขที่ 409/2 หมู่ที่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 7 ครั้ง ดังนี้ คือ
– โชคชั้นที่ 1 จับรางวัลครั้งที่ 1 วันที่ 19 ตุลาคม 2553, ครั้งที่ 2 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2553, ครั้งที่ 3 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2553, ครั้งที่ 4 วันที่ 7 ธันวาคม 2553, ครั้งที่ 5 วันที่ 21 ธันวาคม 2553, ครั้งที่ 6 วันที่ 11 มกราคม 2554 และ
– โชคชั้นที่ 2 จับรางวัลในวันที่ 17 มกราคม 2554

3. ของรางวัล
โชคชั้นที่ 1 : รางวัลที่ 1 เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ยี่ห้อ BlackBerry Bold 9700 ครั้งละ 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 15,900 บาท, รางวัลที่ 2 บัตรกำนัลสำหรับซื้อสินค้าในเครือ The Mall/ Emporium/ Siam Paragon ครั้งละ 10 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท, รางวัลที่ 3 บัตรส่วนลดสำหรับชำระค่าบริการของดีแทคระบบรายเดือน ครั้งละ 10 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 500 บาท,รางวัลที่ 4 บัตรชมภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ในเครือ SF Cinema City ครั้ งละ 50 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 320 บาท
โชคชั้นที่ 2 : รางวัลที่ 1 บัตรกำนัลสำหรับแลกรับบัตรโดยสารชั้นธุรกิจของสายการบิน Air Berlin ไป-กลับเส้นทางกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) -ยุโรป จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 270,000 บาท ,รางวัลที่ 2 สิทธิพิเศษในการรับบัตรโดยสารชั้นประหยัดของสายการบิน Air Berlin ไป-กลับเส้นทางกรุงเทพฯ-ยุโรป จำนวน 4 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 160,000 บาท
ของรางวัลรวมทั้งสิ้น 431 รางวัล มูลค่าของรางวัลรวมทั้งสิ้น 1,191,400 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

4. เกณฑ์ในการตัดสินและแจกจ่ายของรางวัล มีดังนี้
4.1 ผู้ที่มีสิทธิร่วมรายการจะต้องเป็นผู้ใช้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบจดทะเบียนประเภทบุคคลธรรมดา(ไม่รวมผู้ใช้บริการ ประเภทองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจ)และเป็นผู้ใช้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ผ่านรหัส 004 หรือผ่านเครื่องหมาย + หรือใช้บริการข้ามแดนอัตโนมัติ ประเภทการเรียกออกและรับสาย (ไม่รวมการส่ง-รับข้อความระหว่างประเทศ และการใช้ data roaming) ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 – วันที่ 5 มกราคม 2554 โดยเมื่อมียอดค่าใช้บริการดังกล่าวทุก ๆ 99 บาท (ในแต่ละรอบวันที่ 1-15 และ 16-31 ของแต่ละเดือน) จะได้รับ 1 สิทธิในการลุ้นโชคชั้นที่ 1 และหากตลอดระยะเวลาการจัดรายการมียอดค่าใช้บริการตามที่กำหนดรวมตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไป จะได้รับสิทธิลุ้นโชคชั้นที่ 2 โดยบริษัทฯ จะประมวลผลผู้เข้าร่วมรายการ เพื่อจัดพิมพ์รายชื่อ และจับรางวัลมอบโชคต่อหน้าสักขีพยาน
4.2 บริษัทฯ จะประมวลผลและจัดพิมพ์รายชื่อ เพื่อจับรางวัลมอบโชคให้แก่ผู้โชคดี ณ อาคาร Call Center ศรีนครินทร์
4.3 ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ
4.4 ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อโดยตรงจากบริษัทฯ และจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมซิมการ์ดเลขหมายที่เข้าร่วมรายการมาติดต่อขอรับรางวัลด้วยตนเองภายใน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554
4.5 บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของ รายการ และของรางวัลได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อมาของรับรางวัลด้วยตนเอง กรณีผู้โชคดีที่ได้รับตั๋วโดยสารจะต้องดำเนินการยื่นขอวีซ่าและรับผิดชอบค่า ธรรมเนียมด้วยตนเอง
4.6 ผู้โชคดีที่ได้รับบัตรกำนัลสำหรับการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า The Mall/ Emporium/ Siam Paragon สามารถใช้สิทธิในการซื้อสินค้าได้ตามเงื่อนไขที่ The Mall/ Emporium/ Siam Paragon เป็นผู้กำหนด
4.7 ผู้โชคดีที่ได้รับบัตรส่วนลดสำหรับชำระค่าบริการของดีแทคระบบรายเดือนให้ เป็นไปตามเงื่อนไขการชำระค่าบริการที่บริษัทฯ กำหนด
4.8 ผู้โชคดีที่ได้รับบัตรเข้าชมภาพยนตร์ สามารถใช้สิทธิในการชมภาพยนตร์ได้ตามเงื่อนไขที่ SF Cinema City เป็นผู้กำหนด
4.9 ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลบัตรโดยสารไป-กลับในแต่ละเส้นทาง มีสิทธิได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น กรณีผู้โชคดีมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงเส้นทางบิน (เฉพาะเส้นทางกรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)-ยุโรปเท่านั้น) ซึ่งมีผลให้ราคาบัตรโดยสารลดลง ผู้โชคดีจะไม่สามารถขอคืนจำนวนเงินที่แตกต่างได้ หรือหากมีการขอเปลี่ยนแปลงในเส้นทางซึ่งมีผลให้ราคาบัตรโดยสารเพิ่มสูงขึ้น ผู้โชคดีต้องรับผิดชอบจำนวนเงินที่เพิ่มสูงขึ้น
4.10 ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสิทธิพิเศษในการรับบัตร โดยสารไป-กลับในแต่ละเส้นทาง สามารถแจ้งยืนยันการเดินทางผ่านบริษัท Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG โดยผู้โชคดีสามารถเลือกเดินทางไป-กลับ ในเส้นทางบิน กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ยุโรป ของ Air Berlin โดยสิทธิพิเศษที่ได้รับเป็นมูลค่าบัตรโดยสาร รวมภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยการเดินทาง และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ แล้ว หากในวันเดินทางจริงมีการปรับราคาค่าบัตรโดยสารเพิ่มขึ้นตามนโยบายของบริษัท สายการบิน ผู้โชคดีต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว และบัตรโดยสารสามารถใช้เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 ถึง 31 ตุลาคม 2554 โดยจะต้องติดต่อประสานงานไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ ทั้งนี้ การยืนยันเพื่อเดินทาง และการใช้สิทธิเดินทางของบัตรโดยสารดังกล่าว อยู่ภายใต้เงื่อนที่บริษัทสายการบินเป็นผู้กำหนด
4.11 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
4.12 พนักงานและครอบครัวของพนักงานบริษัทฯ ไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการ