ลูกค้า True เติมนั้นมันถูก 25 สตางค์ ที่ปั๊ม Caltex ถึงปี 2558

ads

ข่าวดีแห่งปี True Red Card + Black Card

true caltex เติมน้ำมันราคาถูก

โปรฯ สุดเจ๋ง ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

ข่าวดีที่สุดในรอบปี ลูกค้าทรูเติมน้ำมันถูกสุดสุดทุกวันที่ Caltex. วงการน้ำมันสะเทือน คาลเท็กซ์จับมือทรู ร่วมเติมเต็มความสุข ให้กับลูกค้า True Red Card และ True Black Card ให้ เติมน้ำมันถูกกว่าคนอื่นที่ไม่ใช่ลูกค้าทรูสูงสุด 25 สตางต์ต่อลิตร โดยแต่ลูกค้าสามารถทำตามรายละเอียดดังนี้

  • ลูกค้าทรู Black Card รับส่วนลด 25 สตางค์ต่อลิตร
  • ลูกค้าทรู Red Card รับส่วนลด 20 สตางค์ต่อลิตร
  • ลูกค้าทรูใช้คะแนนสะสม TruePoint 10 คะแนน แลกรับส่วนลด 20 สตางค์ต่อลิตร
    เริ่ม 1 ธันวาคม 2557 – 31 ธันวาคม 2558

กติกา

– ต้องแสดงบัตรทรูแบล็คการ์ดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแลกรับส่วนลด ก่อนชำระเงิน เท่านั้น
เงื่อนไข
– สำหรับลูกค้าทรูที่ไม่มียอดค่าบริการค้าง และสามารถใช้ซื้อ น้ำมันเบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 และ น้ำมันดีเซลเทครอน ดี และ น้ำมันดีเซล ระดับพรีเมียมคาลเท็กซ์ พาวเวอร์ ดีเซล เทครอน ดีที่สถานีบริการคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการทั่วประเทศ
– ไม่เกิน 60 ลิตร1 ครั้งต่อ 1 ลูกค้าทรูการ์ด
– เติมน้ำมันได้ไม่เกิน 400 ลิตรต่อเดือนต่อ 1 ลูกค้าทรูการ์ด
– ขอสงวนสิทธิในการเติมน้ำมัน ขั้นต่ำสำหรับลูกค้าทรูเรดการ์ดจำนวน 5 ลิตร ขึ้นไปต่อครั้ง
– การคำนวณส่วนลด หากเป็นเศษทศนิยมจะคำนวณปัดเศษทศนิยมลงก่อนนำไปหักส่วนลดค่าน้ำมัน
– การรับส่วนลดสำหรับลูกค้าทรูการ์ด และส่วนลดสำหรับลูกค้าทรูที่ใช้คะแนนสะสมTruePoint ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้
– ขอสงวนสิทธิให้ส่วนลดเฉพาะการเติมที่ยานพาหนะเท่านั้น
– ขอสงวนสิทธิเฉพาะลูกค้าทรูการ์ดที่นำบัตรทรูการ์ดมาใช้สิทธิ์รับส่วนลด เท่านั้น
– การรับส่วนลดสำหรับลูกค้าทรูการ์ด ต้องแสดงบัตรทรูการ์ดต่อเจ้าหน้าที่ที่สถานีบริการน้ำมัน ก่อนชำระเงินค่าสินค้า และชำระเงินค่าสินค้าด้วยเงินสด หรือบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับ รายการส่งเสริมการขายอื่นๆ และไม่สามารถใช้สิทธิ์นี้ร่วมกับ บัตรเติมน้ำมันคาลเท็กซ์
– บริษัท ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสิทธิพิเศษต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– หากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น ให้ยึดถือคำตัดสินของบริษัท เป็นที่ยุติและสิ้นสุด
– ในกรณีที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ลูกค้าที่ได้รับสิทธิตามรายการส่งเสริมการขายนี้ทุจริตหรือใช้สิทธิโดยไม่ สุจริต หรือไม่ดำเนินการใดๆ ตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกการให้สิทธิพิเศษ หรือดำเนินการใดๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร