ข่าวดี !!! เครื่อง iPhone 4 มาแล้ว จาก TRUEMOVE

ลูกค้า TrueMove 3G มีเฮ!!! เตรียมรับเครื่อง iPhone 4 ได้แล้ว….

เครื่อง iPhone 4 มาแล้ว

สำหรับลูกค้าที่จองรุ่น 16GB ในวันที่ 12-25 ธ.ค และรุ่น 32GB ในวันที่ 21-29 ธ.ค. สามารถรับเครื่องที่ Shop ที่เลือกไว้โดยช้อปในกรุงเทพติดต่อรับได้ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. ส่วนช้อปต่างจังหวัดรับได้ตั้งแต่วันที่ 17 ม.ค. เวลา 10 โมงเป็นต้นไป

***ข่าวจาก TrueMove 3G fanpage