อัตราดอกเบี้ยคืออะไร ? มีกี่ประเภท คำนวณกันอย่างไร

ads

ทำความรู้จัก อัตราดอกเบี้ย

เมื่อเอ่ยถึง “อัตราดอกเบี้ย” เชื่อว่า หลายคนคงตั้งคำถามว่า เจ้าคำนี้คืออะไร มีความสำคัญอย่างไรกับชีวิตของเราหรือไม่ ? เพราะเหมือนที่ผ่านมา ได้ยินอัตราดอกเบี้ยในข่าวแวดวงเศรษฐกิจบ่อยเสียเหลือเกิน โดยเฉพาะในประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย และวันนี้เราจะพาไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยกันว่า คืออะไร และมีกี่ประเภท

อัตราดอกเบี้ย คืออะไร ?

สำหรับอัตราดอกเบี้ยนั้น อาจเรียกได้ว่าเป็นต้นทุนของเงิน นั่นหมายความว่า เมื่อคุณจำเป็นต้องใช้เงิน จำต้องยื่นขอสินเชื่อกับธนาคาร ถ้าธนาคารอนุมัติสินเชื่อ ก็จะมีการคิดค่าใช้จ่ายในการให้ยืมเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อาจเรียกได้ว่า เป็นผลตอบแทนที่ผู้ขอสินเชื่อต้องจ่ายให้แก่ธนาคาร

แต่กลับกันในกรณีที่คุณนำเงินไปฝากธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นการฝากรูปแบบใด ก็ล้วนได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ซึ่งถือเป็นผลตอบแทนจากธนาคารเช่นเดียวกัน

อัตราดอกเบี้ย มีกี่ประเภท 

อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Fixed Rate)

เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ถูกตั้งขึ้นมาในสัญญาระหว่างผู้ให้กู้และผู้ขอกู้ โดยอัตราดอกเบี้ยคงที่ จะไม่เปลี่ยนแปลงตามอัตราดอกเบี้ยตลาด จะมีค่าเท่าเดิมตลอดจนหมดอายุสัญญา แม้ว่าผู้ขอกู้เงินจะนำเงินมาชำระก่อนกำหนดผู้ขอกู้ก็จะต้องชำระอัตราดอกเบี้ยเต็มจำนวนตามที่สัญญา

อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว (Floating Rate)

เป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่จะอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยตลาด คือ เมื่ออัตราดอกเบี้ยธนาคารในปัจจุบันเปลี่ยนไปอัตราดอกเบี้ยในสัญญาเงินกู้ก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยนั่นเอง และปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวที่คุ้นหูกันนั้น มีทั้งสิ้น 3 ประเภท ดังนี้

อัตราดอกเบี้ย MLR (Minimum Loan Rate)

เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารมักจะใช้ในการปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี โดยส่วนใหญ่จะปล่อยให้เป็นสินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ

อัตราดอกเบี้ย MRR (Minimum Overdraft Rate)

เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารมักจะนำมาใช้ในการปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้ารายย่อย เพื่อใช้ในการซื้อบ้านหรือที่อยู่อาศัย โดยส่วนใหญ่แล้วธนาคารจะทำสัญญาแบบ 3 ปี แรกเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ และหลังจาก 3 ปีจะปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว

อัตราดอกเบี้ย MOR หรือ (Minimum Overdraft Rate)

เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารใช้คิดกับลูกค้าที่มีความต้องการที่จะเบิกเงินเกินบัญชี อาทิ บัญชีกระแสรายวัน เป็นต้น

เมื่อทราบถึงประเภทอัตราดอกเบี้ยที่เราต้องพบเจอกันบ้างแล้ว เชื่อว่า หลายคนอาจอยากรู้ว่า วิธีการคำนวณอัตราดอกเบี้ยนั้น มีกี่วิธี
คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบเงินต้นคงที่ (Flat Rate)
  • ดอกเบี้ยที่ต้องชำระทั้งหมด = เงินต้น x อัตราดอกเบี้ยต่อปี x ระยะเวลา (ปี)
  • จำนวนเงินที่ต้องชำระในแต่ละงวด = เงินต้น + ดอกเบี้ยที่ต้องชำระทั้งหมด / จำนวนงวดที่ต้องผ่อนชำระทั้งหมด
คิดดอกเบี้ยเงินกู้แบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)
  • ดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย = เงินต้นคงเหลือ x อัตราดอกเบี้ยต่อปี x จำนวนวันในงวด / จำนวนวันใน 1 ปี*
  • เงินต้นที่ลดลง = จำนวนเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้น – ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายในงวดนั้น
  • เงินต้นคงเหลือ = เงินต้นคงเหลือจากงวดก่อน – เงินต้นลดลง

หมายเหตุ : จำนวนวันใน 1 ปี อาจเป็น 360 วันหรือ 365 วันแล้วแต่ธนาคาร

✔ สมัคร “สินเชื่อประเภทต่าง ๆ” ได้ที่นี่ >>>


READ MORE :