เช็คขีดคร่อมคืออะไร? ใช้สั่งจ่ายอะไรบ้าง

นวัตกรรมทางการเงินที่ควรรู้ !

“เช็ค” คือหนึ่งในนวัตกรรมทางการเงินที่คนนิยมใช้กันเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในหมู่ผู้ประกอบการธุรกิจ แต่รู้ไหมว่า การใช้เช็คก็ไม่ได้ง่ายดายเหมือนอย่างที่ทุกคนเข้าใจกัน ด้วยมีข้อจำกัดอยู่หลายประการ รวมถึงวิธีการใช้งานเช็คที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งแตกต่างจากการใช้เงินสดเป็นอย่างมาก และวันนี้เรามีข้อมูลดี ๆ เกี่ยวกับการใช้เช็ค โดยเฉพาะเรื่องของ “เช็คขีดคร่อม” มาฝากกันด้วย


เช็ค คืออะไร ? มีไว้ทำไม


เป็นเอกสารในรูปแบบของตราสาร ซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่า “ผู้สั่งจ่าย” สั่ง “ธนาคาร” ให้ใช้เงินจำนวนหนึ่ง เมื่อทวงถามให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง หรือให้ใช้ตามคำสั่งของบุคคลอีกคนหนึ่งซึ่งเรียกว่า “ผู้รับเงิน”

หรือที่เข้าใจง่าย ๆ ว่า เช็ค เปรียบเสมือนสิ่งที่เราสามารถใช้จ่ายเงินหรือชำระหนี้ให้ผู้อื่นได้แทนการยื่นเป็นเงินสดเป็นก้อนให้เจ้าหนี้ โดยอาจจะกำหนดในระยะเวลาในการมารับเงินของเจ้าหนี้ได้ด้วย ทั้งนี้ เจ้าหนี้จะต้องเป็นผู้นำเช็คไปขึ้นเงินด้วยตนเองที่ธนาคารเดียวกันกับบนเช็คนั่นเอง

และตามหลักกฎหมายมีเช็คด้วยกัน 2 ประเภทหลัก ๆ คือ

(1) เช็คระบุชื่อ คือ เช็คที่ประกอบด้วย “ชื่อผู้รับเงิน” หรือตามคำสั่งของบุคคลที่นำเช็คมายื่นเท่านั้น (กรณีมีผู้รับแทนและมีเอกสารที่กำหนดครบถ้วน)

(2) เช็คผู้ถือ คือ เช็คที่ธนาคารสามารถจ่ายเงินแก่ผู้ถือเช็ค หรือจ่ายตามคำสั่งของผู้ถือเช็คนั้นได้ โดยไม่ต้องคำนึงว่า ผู้รับเงินนั้นจะเป็นใคร

นอกจากเช็คตามหลักกฎหมายทั้ง 2 ประเภทในข้างต้น ยังมีคำเรียกเช็คประเภทอื่น ๆ อีกมากมาย และหนึ่งในนั้น คือ “เช็คขีดคร่อม”


เช็คขีดคร่อมคืออะไร?


เป็นเช็คที่ผู้รับเงินต้องนำฝากเช็คเข้าบัญชีก่อนที่จะเบิกเป็นเงินสดเท่านั้น โดยเช็คประเภทนี้ จะมีการขีดเส้นคร่อมไว้ที่มุมซ้ายของเช็ค แบ่งออกเป็น 2 แบบ ประกอบด้วย

เช็คขีดคร่อม 

เป็นเช็คที่เขียนเส้นขนานคู่ขีดขวางไว้ด้านหน้าเช็ค เพื่อแสดงให้ธนาคารรับฝากเข้าบัญชีของผู้ทรงเช็คเท่านั้น ผู้ทรงเช็คหมดสิทธิ์ที่จะขอเบิกเงินสดจากธนาคาร นอกจากนี้ ผู้ทรงเช็คขีดคร่อมไม่สามารถนำเช็คมาขอเบิกเงินสดตามเช็คนั้นได้ในทันที จะต้องนำฝากเข้าบัญชีเงินฝากของตนที่ได้เปิดไว้กับธนาคารแล้วให้ธนาคารผู้รับฝากเป็นผู้ไปเรียกเก็บเงินให้เท่านั้น โดยเช็คขีดคร่อมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เช็คขีดคร่อมทั่วไป กับเช็คขีดคร่อมเฉพาะ​

(1) เช็คขีดคร่อมทั่วไป เป็นเช็คที่ผู้รับเงินต้องนำเช็คฝากเข้าบัญชีเท่านั้น โดยสามารถนำฝากเข้าบัญชีของธนาคารใดก็ได้ แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ​​

“ทั่วไป” / “หรือผู้ถือ” – “หรือตามคำสั่ง” / “ห้ามเปลี่ยนมือ”
  •  “& co “ หมายความว่า ต้องนำฝากเข้าบัญชีตามชื่อที่ระบุไว้ด้านหน้าเช็คเท่านั้น ถ้าจะนำฝากเข้าบัญชีคนอื่น ต้องมีการลงลายมือชื่อสลักหลังของผู้สลักหลังคนแรก และหรือคนอื่น ๆ ต่อ ๆ กันมา จนถึงลายมือชื่อสลักหลังของผู้ทรงคนสุดท้ายซึ่งสลักหลังโอนให้กับผู้นำฝากเข้าบัญชีธนาคาร
  •  “ ห้ามเปลี่ยนมือ “ หรือ “ Not Negotiable “ หมายความว่า เช็คฉบับนี้ไม่อาจโอนต่อไปได้ด้วยการสลักหลัง การนำฝากเข้าบัญชีธนาคารต้องนำฝากเข้าบัญชีของผู้มีชื่อระบุไว้ที่ด้านหน้าเช็คเท่านั้น
  • “เข้าบัญชีผู้รับเงินเท่านั้น” หรือ “A/c Payee Only” หมายความว่า เช็คฉบับนี้ไม่อาจโอนต่อไปได้ด้วยการสลักหลัง การนำฝากเข้าบัญชีธนาคารก็ต้องนำฝากเข้าบัญชีของผู้ที่มีชื่อระบุไว้ที่ด้านหน้าเช็คเท่านั้น
  • ถ้าขีดเส้นสองเส้นในแนวขนานไว้เฉย ๆ โดยไม่เขียนอะไร หมายความว่า เช็คฉบับนี้จะนำมาขอเบิกเงินสดไม่ได้ ต้องนำฝากเข้าบัญชีธนาคารเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นเช็ค “จ่ายผู้ถือ” หรือเช็ค “จ่ายตามคำสั่ง”
เช็คขี​ดคร่อมเฉพาะ

(2) ​​​เช็คขี​ดคร่อมเฉพาะ เป็นเช็คที่ระบุชื่อธนาคารไว้ภายในเส้นขนาน และผู้รับเงินจะต้องนำเช็คฝากเข้าบัญชีธนาคารตามที่ระบุไว้เท่านั้น​


​​​​​​เช็คขีดคร่อมใช้ซื้อบ้าน ซื้อรถ หรือใช้หนี้ ได้ไหม ?


อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นว่า “เช็ค” เป็นเครื่องมือทางการเงินที่สามารถใช้จ่ายเงินหรือชำระหนี้ให้ผู้อื่นได้แทนการยื่นเป็นเงินสดเป็นก้อน ฉะนั้น จึงไม่แปลกที่การซื้อ-ขายบ้าน ซื้อรถยนต์ หรือใช้หนี้ในกรณีต่าง ๆ จะมีการชำระหนี้สินที่ว่าในรูปแบบของ “เช็คขีดคร่อม” เพราะวิธีการนี้ มีความปลอดภัยมากกว่าการนำเงินสดไปจ่ายชำระ ทั้งสามารถตรวจสอบรายการย้อนหลังได้ง่ายกว่าการทำรายการเงินสด เพราะมีหลักฐานการทำธุรกรรมกับทางธนาคารอีกด้วย

ทีนี้ก็พอจะเข้าใจเกี่ยวกับ “เช็คขีดคร่อม” กันบ้างแล้วใช่ไหมค่ะ แม้ว่าปัจจุบันจะมีการใช้เช็คอย่างแพร่หลาย ก็อาจต้องระวังพอสมควร เพราะอาจมีเช็คปลอมได้เช่นกัน ดังนั้น ก่อนรับเช็คทุกครั้งควรดูให้ดีว่าของปลอมหรือไม่ เพราะหากนำมาขึ้นเงินแล้ว ไม่สามารถถอนเงินออกไปได้ ทางธนาคารก็ไม่สามารถช่วยอะไรคุณได้เหมือนกัน


READ MORE :