รีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน 2563 ธนาคารไหนดี ?

ads

ยื่นรีไฟแนนซ์บ้าน แบงก์ไหนดี

ปัจจุบันภาระหนี้สินที่แต่ละคนแบกรับอยู่นั้น มีทั้งหนี้บัตรเครดิต หนี้บัตรกดเงินสด หรือหนี้สินเชื่อ แต่หากพิจารณาให้ดี พบว่า หนี้ก้อนใหญ่สำหรับหลายคน ก็คือ “หนี้สินเชื่อบ้าน” ที่ต้องกันเงินก้อนใหญ่ มาผ่อนชำระค่าสินเชื่อบ้านทุกเดือน และเมื่อบวกรวมกับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เข้าไปด้วย ก็ถือว่าหนักหนาไม่น้อยทีเดียว ยิ่งมาเจอกับวิกฤตโควิด-19 บางคนอาจโดนลดเงินเดือน หรือพักงาน ทำให้รายรับไม่พอกับรายจ่าย การทำรีไฟแนนซ์บ้านอาจจะเป็นทางออกที่ช่วยบรรเทาภาระและเพิ่มสภาพคล่อง

แต่ก่อนจะไป “รีไฟแนนซ์” ควรทำความเข้าใจอีกครั้งว่า การทำรีไฟแนนซ์นั้น ไม่ได้เป็นการลดหนี้ให้กับเราแต่อย่างใด เป็นเพียงการย้ายหนี้จากธนาคารเก่าไปสู่ธนาคารใหม่ โดยมักจะรีไฟแนนซ์หลังจากหมดสัญญาในช่วงดอกเบี้ยคงที่ 3 ปีแรกไปแล้ว (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร) เนื่องจากเมื่อเลยเวลาดังกล่าว อัตราดอกเบี้ยจะปรับเป็นแบบลอยตัว ส่งผลให้เงินที่ชำระไปกลายเป็นดอกเบี้ยมากกว่าเงินต้น ดังนั้น การรีไฟแนนซ์จึงช่วยให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายต่อเดือนได้

นอกจากนี้ การรีไฟแนนซ์บ้าน ไม่ได้มีข้อดีแค่ช่วยให้เราได้อัตราดอกเบี้ยที่ถูกลง แต่ยังสามารถเจรจากับเจ้าหน้าที่ เพื่อแจ้งความประสงค์ว่าต้องการผ่อนต่อเดือนประมาณเท่าไหร่ ซึ่งทำให้เราไม่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายหนักจนเกินไป และทุกวันนี้ ก็สถาบันการเงินหลายแห่งที่มีผลิตภัณฑ์ทางการเงิน อย่าง “การรีไฟแนนซ์บ้าน” ที่สามารถขอกู้เพิ่มวงเงินจากภาระหนี้เดิมได้ด้วย เพื่อให้ผู้กู้นำวงเงินส่วนต่างไปใช้จ่ายกับภาระอื่น ๆ ส่วนรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน 2563 จะมีธนาคารไหนบ้างนั้น ตามไปดูกัน

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน ธนาคารกรุงไทย

เป็นสินเชื่อเงินกู้เพื่อไถ่ถอนการจำนองที่อยู่อาศัยจากสถาบันทางการเงิน หรือไถ่ถอนการจำนองที่ดิน ไปพร้อมกับการนำไปใช้สร้างบ้านในเวลาเดียว โดยหนี้เดิมจะต้องเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ในการสร้างที่อยู่อาศัยเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์ยังสามารถขอทำการกู้เพิ่มในคราวเดียวกัน เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคหรือใช้จ่ายแบบอเนกประสงค์

เงื่อนไขของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน
 • ใช้ที่อยู่อาศัยที่ทำการรีไฟแนนซ์ หรือสิ่งปลูกสร้างที่จะมีขึ้นในอนาคตเป็นหลักประกันในการขอกู้ยืมสินเชื่อ
วงเงินกู้
 • ที่ดินพร้อมบ้านหรือรีไฟแนนซ์บ้านจากสถาบันทางการเงินอื่น ราคาซื้อขายไม่เกิน 10 ล้านบาท วงเงินกู้ ตามยอดหนี้คงค้างแต่ไม่เกิน 90% ยกเว้นอาคารชุด ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหรือซื้อขายจริงที่ต่ำกว่า
 • ที่ดินพร้อมบ้านหรือรีไฟแนนซ์บ้านจากสถาบันทางการเงินอื่น ราคาซื้อขายเกิน 10 ล้านบาทขึ้นไป วงเงินกู้ ไม่เกิน 80% ของราคาประเมิน หรือซื้อขายที่ต่ำกว่า
ระยะเวลาผ่อนชำระ
 • สามารถทำการผ่อนชำระได้อย่างยาวนาน โดยสูงสุดไม่เกิน 30 ปี

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน ธนาคารทหารไทย

สำหรับสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน ธนาคารทหารไทย มีจุดเด่นที่น่าสนใจในหลาย ๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็น

 • ดอกเบี้ยอัตราพิเศษ 2.70% นานถึง 3 ปี
 • ฟรี ! ค่าจดทะเบียนจำนอง ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยและค่าประเมินหลักทรัพย์ (เมื่อทำการสมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภทของธนาคาร คือ สมัครประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ TMB คุ้มบ้าน สมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีออมทรัพย์ TMB เพื่อผ่อนชำระสินเชื่อบ้าน และสมัครบัตรเดบิต TMB หากสมัครไม่ครบทั้ง 3 รายการในข้างต้น อัตราดอกเบี้ยปีที่ 3 เฉลี่ย 4.10% และหลังจากนั้น MRR-2.025% และฟรี ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และประเมินราคาทรัพย์สินเท่านั้น)
 • อนุมัติผลง่ายดายและรวดเร็วรู้ผลภายใน 5-7 วัน ทำการ
วงเงินกู้

ขั้นต่ำจะอยู่ที่ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 • กรณีทำการสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน TMB บ้านพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดคอนโดมิเนียม ราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท วงเงินเท่ากับยอดหนี้เดิม หรือสูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาประเมินของทางธนาคาร ขึ้นอยู่กับว่าราคาใดที่ต่ำกว่า
 • กรณีทำการสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน TMB บ้านพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดคอนโดมิเนียม ราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป วงเงินเท่ากับยอดหนี้เดิม หรือสูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาประเมินของทางธนาคาร ขึ้นอยู่กับว่าราคาใดต่ำกว่า
ระยะเวลาผ่อนชำระ
 • สามารถทำการผ่อนชำระได้นานสูงสุด 35 ปี แต่เมื่อรวมกับอายุของผู้กู้ต้องไม่เกิน 65 ปี

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน ธอส.

เงื่อนไขของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน
 • เพื่อซื้อที่ดินพร้อมกับอาคารหรือห้องชุด (คอนโดมิเนียม)
 • เพื่อซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ (NPA) ของ ธอส.
 • เพื่อไถ่ถอนการจำนองที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดจากสถาบันทางการเงินอื่น
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคาร
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันทางการเงินอื่นและปลูกสร้าง หรือต่อเติม ขยาย ซ่อมแซมอาคาร
 • เพื่อซื้อหรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยพร้อมกับวัตถุประสงค์การขอกู้ตามข้อ 3 เท่านั้น
วงเงินกู้
 • วงเงินในการอนุมัติรีไฟแนนซ์บ้านกับ ธอส. เป็นไปตามเกณฑ์หลักประกันและตามเกณฑ์รายได้ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร ธอส.
ระยะเวลาผ่อนชำระ
 • อายุของผู้กู้ เมื่อรวมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระจะต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้นข้าราชการ ตุลาการ อัยการหรืออื่นๆ ที่มีการเกษียณราชการมากกว่า 60 ปี เมื่อรวมกับอายุของผู้กู้จะต้องมาเกิน 75 ปี

สำหรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านที่เรานำมาแนะนำนั้น เป็นเพียงข้อมูลคร่าว ๆ ที่ใช้ประกอบการเลือกทำรีไฟแนนซ์บ้านกับธนาคาร แต่ทั้งนี้ ทางที่ดีคุณในฐานะผู้กู้ควรไปปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่สาขาธนาคาร หรือโทรคุยกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อโดยตรง เพื่อให้ได้คำแนะนำและสินเชื่อที่เหมาะสม รวมถึงความสามารถในการชำระของตน

✔ คลิกสมัคร “สินเชื่อ บัตรเครดิต และบัตรกดเงินสด” ได้ที่นี่ >>>


READ MORE :