หน่วยงานช่วยหนี้นอกระบบ มีที่ไหนบ้าง?

ท่องไว้ให้ขึ้นใจ “การไม่มีหนี้ คือ ลาภอันประเสริฐ”

สำหรับ “ปัญหาหนี้นอกระบบ” นั้น ถือเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ ทั้งทำให้เกิดปัญหาสังคมในรูปแบบต่าง ๆ ไม่น้อย ไม่ว่าจะเรื่องความรุนแรงของการทวงหนี้ การฉ้อโกงของเจ้าหนี้ที่ต้องการเอารัดเอาเปรียบลูกหนี้ อย่างการเก็บดอกเบี้ยแบบรายวัน ซึ่งปัญหาต่าง ๆ ที่ว่านี้ คงไม่อาจระบุต้นสาย ปลายเหตุของการกู้หนี้ยืมสินของแต่ละคนได้ เพราะแต่ละคนนั้นล้วนมีความจำเป็นที่แตกต่างกันออกไป สุดท้าย เมื่อเป็นหนี้อย่างไรก็ต้องหาหนทางชดใช้หนี้จนหมดอยู่ดี แม้จะส่งผลกระทบต่อชีวิตของลูกหนี้ก็ตาม

โดยในปัจจุบันก็มีหลายหน่วยงานที่ถูกจัดตั้งขึ้น เพื่อรับผิดชอบดำเนินการแก้ไขปัญหา “หนี้นอกระบบ” ทั้งในส่วนของการปราบปรามการปล่อยเงินกู้ หรือผู้กู้ที่ไม่เป็นธรรม และการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในเบื้องต้น อย่างไรก็ดี วันนี้เราจะพาไปดูว่า หน่วยงานหรือโครงการที่เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ มีที่ไหนบ้าง ?


หนี้นอกระบบ เกิดจากอะไร ?


“หนี้นอกระบบ” เกิดจากการที่บุคคล (ลูกหนี้) ขาดโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน ทำให้ต้องหันไปพึ่งพาเจ้าหนี้นอกระบบ ซึ่งคิดดอกเบี้ยสูง เป็นรายวัน หรือรายเดือน เมื่อลูกหนี้ไม่มีเงินชำระหนี้ก็อาจใช้วิธีตามทวงหนี้ที่รุนแรง ผิดไปจาก “หนี้ในระบบ” ที่เกิดจากการปล่อยสินเชื่อของผู้ประกอบการหรือนิติบุคคลที่ดำเนินการด้วยความโปร่งใส ทั้งสามารถตรวจสอบได้ภายใต้กรอบการกำกับที่ชัดเจนขององค์กรกลาง รวมถึงยังอาจได้รับสิทธิพิเศษที่ช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้ขอสินเชื่อ


หน่วยงาน / โครงการช่วยหนี้นอกระบบ มีที่ไหนบ้าง?


ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

เปิดโครงการช่วยเหลือเกษตรกรในการแก้ไขหนี้นอกระบบของเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือน ที่ประสบปัญหาหนี้นอกระบบ และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกษตรกรกลับไปก่อหนี้นอกระบบขึ้นอีก ธ.ก.ส. ได้ให้สินเชื่อ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินในครัวเรือนต่าง ๆ

ธนาคารออมสิน

ถือเป็นสถาบันการเงินที่แห่งที่เล็งเห็นว่า “หนี้นอกระบบ” เป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องเร่งแก้ไข ธนาคารออมสิน ได้ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อออกมาช่วยเหลือประชาชน โดยชื่อ “สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน” ที่ออกมาเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดจากการประกอบอาชีพ หรือการอุปโภคบริโภค แต่ต้องไม่เป็นการนำไปชำระ (Re-Finance) หนี้ในระบบเด็ดขาด

สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์

เป็นสินเชื่อสำหรับรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง และ สศศ มีบริษัทสินเชื่อที่อยู่ภายใต้มากมาย โดยประชาชนต่างจังหวัดจะสามารถเข้าถึงเงินสินเชื่อบุคคลเหล่านี้ได้ง่ายขึ้น ซึ่งบริษัทที่อยู่ภายใน Pico Finance นั้นจะปล่อยเงินกู้อย่างถูกกฎหมาย และรับเฉพาะลูกค้าที่เป็นคนในพื้นที่เท่านั้น โดยสินเชื่อนั้น จะมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือไม่มีก็ได้ ซึ่ง จะมีข้อดีต่อลูกหนี้ เพราะจะสามารถกู้เงินแบบถูกฎหมายได้ง่ายกว่าเดิม และการกู้ยืมสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อกินใช้ โดยไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยโหด ๆ และหากอยากทราบว่า จังหวัดที่คุณพักอยู่นั้น มีบริษัทพิโกไฟแนนซ์อยู่หรือไม่นั้น >> สามารถเช็คได้ที่นี่

นอกจากสถาบันการเงินและแหล่งสินเชื่อที่ช่วยให้คุณสามารถจบปัญหาหนี้นอกระบบอย่างสวยงามแล้ว เรายังมีสถานที่ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเงินกู้นอกระบบ ดังนี้

  • สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สายด่วน 1599
  • ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย มีประจำทุกทุกจังหวัด สามารถเข้าไปขอคำปรึกษาได้ ที่สายด่วน 1567
  • ส่วนอำนวยการปฏิบัติการแก้ไขหนี้สินภาคประชาชน สามารถช่วยเจรจาประนอมหนี้ได้ สายด่วน1359
  • ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ให้ความช่วยเหลือด้านทนาย เบอร์ 02-575-3344

READ MORE :